21. aug. 2008

Er det skadelig for barn å være hjemme?


I debatt om lokal kontantstøtte på Radio Norge, hevdet Oddny Miljeteig fra SV at vårt forslag var usolidarisk og kun forbeholdt de rikeste. Summen var i følge SV representanten for lav til at fattige bergensere kunne ta seg råd til å være hjemme med egne barn. Logikken burde jo da være at kontantstøtten ble økt ytterligere, men SV mente heller at hele ordningen skulle avvikles.

Jeg kan være enig i at dagens sats på 3303,- per måned er for lav. Sittende regjeringen har kuttet i beløpet og de har latt vær å regulere summen for normal prisvekst de siste årene. Derfor er Bergen KrFs forslag om en kommunal kontanstøtte svært interessant. Ved å legge til 2000,- per måned gjør man kontantstøtten aktuell for mange flere enn i dag. Hvis SV hadde øye for fattige familier i Bergen så burde de heller øke støtten enn å fjerne den.

Det er mange rare påstander og myter som får dominere i debatten om kontantstøtten. Er barn som er i barnehage mer verdt for samfunnet? Tror vi virkelig at barnehage for 1 og 2 åringer er avgjørende for deres resultater i skolen flere år senere? Er kontantstøtte kun forbeholdt mor? Blir man skadet av å være hjemme med egne foreldre?
SV representanten sa i dagens radiodebatt at kontantstøtten var kvinne- og barnefiendtlig. Hva i alle dager mener hun med det? Har barna vondt av å ikke gå i barnehage? Er valgfrihet en uting?
Det er mistillit til landets foreldre å ikke legge til rette for valgfrihet. Og det ville vært en tragedie å svekke foreldreretten slik SV legger opp til. Jeg gleder meg til vi får ny regjering.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

9 kommentarer:

kalle sa...

crazy disse i SV..

Har tenkt litt på dette med at SV sier man ikke kan få betalt for å la vær å ha barna i barnehage. Hva da med pensjonister? Skal kun de som er på sykehjem få trygd?

Sturla sa...

Det er ikke første gang man opplever svikt i logikken hos representanter på vestresiden...

Når det gjelder kontantstøtten er jo den egentlig bare et lite plaster på et stort sår som Krf like mye som de andre sosialistene har bidratt til å skape hos barnefamilier.

Kutt skattene drastisk, kutt støtte til unødvendige prosjekter og grupper som "u-hjelp" (rasisme), "kunstnere" (dårlig kvalitet), "miljøprosjekter" (skremselspropaganda, kun egnet for å skattlegge enda tyngre) m.m., og la folk få bestemme over sine egne liv.

Da kan vi snakke om menneskeverd og familiepolitikk!

Joar sa...

Sturla,
Jeg later som om jeg ikke leste det du skrev der, fordi det er noe som har blitt sagt om og omigjen..

Men det undrer meg litt hvordan en kristen og verdibevisst mann som deg kan mene dette her?? Du høres jo ut som en Fremskrittspartimann, og da må jeg spørre deg,

Vil du at ; pornoen skal flyte fritt inni stuene og hjemmene til folk? Vil du åpne kranene fullt på alle utesteder sånn at folk kan drikke seg full fra mårran til kveld? Og hva slags samfunn er det du i det hele tatt ønsker deg?? =S..

Jeg håper virkelig du stemmer Fremskrittspartiet, fordi dere to fortjener hverandre virkelig..

Anonym sa...

Litt interessant er det derimot at det faktisk har blitt gjort masse forskning på effekten av barnehage på barn. Disse forskningsprosjektene har faktisk fulgt barna opp i (det kalles longitudunelle studier på forskningsspråket) mange år og konklusjonen er rimelig klar på at barnehage er veldig mye bedre determinerende på barnas videre positive utvikling.

Men dette kan selvfølgelig også henge sammen med at barna som går i barnehage ofte har yrkesaktive foreldre som i seg selv er en veldig god predikator på et godt liv for barna.

Det er rimelig selvsagt at barn med yrkesaktive foreldre som kan omgås pedagoger og andre barn har et mye mer stimulerende barneliv enn barn som er låst inne i et hus med en undertrykt mor i et patriakalsk vacuum. Det er morsomt hvordan herr Rygg kan stille retoriske spørsmål om ting man allerede har hatt vitenskaplig belegg for å snakke om i flere tiår og som nå ikke bare er teorier men "skrevet i sten" (som man sier med teologisk terminologi).

Av og til kan man lure på om det handler mer om munnhuggeri og smålig ordkrig enn om å faktisk være saklig for å forbedre menneskers liv i nestekjærlighetens navn. Jeg lurer på hvordan Jesus (Hellig være hans navn) ville stilt seg til mennesker som lyver eller omfavner sin egen uvitenhet for å forhellige sine egne, personlige, usaklige agendaer.

Men vi skal alle bli dømt en dag. Da må vi svare for våre holdninger, yttringer og handlinger. Så å tilgi idioti, småligheter og løgn er vel den eneste måten vi kan verge oss mot en skjebne verre enn et slikt uærlig liv på jorden.

Filip Rygg sa...

kalle: det er et interessant poeng. Det er ikke rettferdig å legge opp til at kun de som velger "Halvorsens løsning" skal få statlig støtte.

sturla: skattene må vi gjerne kutte, men å kutte i bistanden som går til de mennesker i verden som har aller minst, ja det vil jeg aldri kunne stemme for. Det er nok mye innenfor kulturlivet som kan sees på, men samtidig så må vi huske på at det som er dårlig kunst ikke nødvendigvis er det for meg. Med miljørprosjekter regner jeg med du mener satsing på kollektivtrafikk, fornybar energi ol. Jeg tror ingen av oss ønsker byer i kaos eller så dårlig luft at barna må holdes hjemme fra skolen. Miljøpolitikk er ikke lenger noe man kan velge bort. På samme måte som vi har et helt nødvendig(men for svakt) forsvar må vi også ha en aktiv miljøpolitikk. Dessverre kan vi kanskje si.

Anonym: Jeg skjønner ikke helt hva du mener. Samtidig som du sier at KrF ikke kan bevise det vi mener, så klarer ikke du heller gjøre det. Men når det er sagt så har ikke KrF et syn om at barn har det best slik eller slik. Vi mener at foreldrene skal få ta den avgjørelsen. Men samtidig vil jeg si: det er absolutt ikke skadelig å være hjemme! Les gjerne følgende foredrag: http://folk.uio.no/cbeck/Foredsrag%20studentersanfunnet%20UiO%2014%20april08.htm

Det er ganske interessant at vellykkede Finland som er PISA vinner, har svært lav barnehageandel.

Anonym sa...

Hehe herr rygg. Du er en dårlig retoriker og sleip som en ål. Jeg kan godt henvise til forskningslitteratur som sier at barn får det bedre senere i livet om de har gått i barnehage:
Personality Development in Adolescence (Eva Skoe og Anna von der Lippe). Les hele boka du. Tror det vil sette tankene litt i sving angående hva som er et stimulerende miljø og hva som ikke er det.

Dette er ikke, filip, en bok skrevet av en pedagog.
Pedagogikk bruker utelukkende kvalitative metoder og kvalitative metoder er ikke vitenskap for andre enn pedagoger. Jeg er også meget kritisk til datagrunnlaget for eventuelle påstander som hevder det motsatte av alle sosiologiske, psykologiske, sosialmedisinske, psykiatriske og kriminologiske studier har sagt i flere tiår. Men jeg skal ikke lese de artiklene du refererer til, så du kan lyve i vei om kvalitet og relevans. (en dr. phil er ikke en egentlig doktorgrad - det er noe man får etter å ha skrevet en litterær tekst og har sånn sett ingenting med vitenskap å gjøre).

Mener du fremdeles at det skal være foreldrenes valg over sine barn om jeg sier at dette også da må gjelde rusmisbrukere, kriminelle, religiøse fanatikere (av alle religioner), politisk radikale, psykisk syke og andre svake grupper - som en reell konsekvens av "foreldres valg".

Det er ikke snakk om at KrF kan bevise noe som helst her. Det er heller ikke snakk om at noen andre trenger å gjøre det. Det har allerede blitt gjort flere ganger. Det er i det hele tatt lite hensiktsmessig å gå rundt med patriarkalske holdninger anno middelalderen. Jeg må innrømme at jeg grøsser litt ved tanken på å ha så lite opplyste mennesker i politisk ledelse.

Rahim Nicolay Ali sa...

Kjære anonym,

Det virker som om du strever voldsomt med å gjøre deg selv forstått. Hva er det du forsøker å si? Hva er ditt poeng/hovedbudskap? Mener du barn ikke har godt av å oppdras hjemme? Mener du at det finnes tilstrekkelig med kvalitativ forskning som kan bevise at barn er tjent med å gå i barnehage fremfor å bli hjemme de første leveårene? Forsøker du å overbevise folk om at kontantstøtte er et onde ved å henvise til en mer eller mindre ukjent bok? Har du noen gang hørt om argumentasjonslære? Besto du norskfaget på videregående? Anser du deg selv til å være et mer eller mindre opplyst og oppegående menneske?

Filip Rygg sa...

anonym: det blir en vanskelig debatt hvis vi ikke kan forholde oss til den spisskompetanse som vi har i Norge, ei heller til det som skjer rundt PISA. At det kan finnes en enkelt bok eller to som har noen litt andre teorier er helt naturlig, det er mange delte meninger rundt dette. Men vi kan ikke avvise ledende forskere i Norge av den grunn.

Jeg tror verken det finnes perfekte foreldre eller perfekte institusjoner. Men jeg tror på valgfrihet og foreldrerett. Statens oppgave må aldri være å ta over dette, men hjelpe foreldrene i sitt arbeid.

Rahim: Mange gode spørsmål der!

Anonym sa...

Filip: Nei, det finnes faktisk ikke "delte meninger" om barnehager er bra eller ikke. Dette er ikke noe "norsk fenomen". Foruten noen få totalt psykotiske religiøse fanatikere i USA er det INGEN seriøse forskere som NOEN SINNE har sagt at barnehager er skadelig. TVERT OM har det gjentatte ganger blitt bevist at såkalte "voksne mennesker" kan ta noen utrolig dårlige valg for sine barn og utsette dem for veldig skadelige og/eller understimulerende miljøer.

Rahim: ??? Jeg har ikke noe "hovedbudskap". Jeg poengterer bare at Filip drar visse påstander ut av rævva som om han var en tryllekunstner og at han kanskje burde sjekke litt fakta før han setter i gang med å politisere ditt og datt. Du stiller så mange spørsmål at jeg tror du egentlig stiller dem til deg selv. Om det hjelper deg å forstå meg bedre kan jeg vel avsløre at jeg har lang høyere utdannelse innen et av fagene jeg har nevnt og at jeg definitivt må, for i det hele tatt å ha blitt immatrikulert på universitet, ha bestått bla. norsk. Om jeg har hørt om argumentasjonslære? Du mener vel her retorikk. Retorikk er ikke logikk. Om politikere hadde brukt mer logikk og mindre retorikk ville vi ikke hatt idiotiske utsagn alla "barna har best av at foreldrene velger selv" - og andre logiske falsum pakket pent inn i retorisk saus. Men, ja, jeg har hatt både logikk og retorikk på universitet, ja. Uten at jeg har blitt politiker av den grunn. Kan vi nå prøve å holde oss til saken fremover?