27. aug. 2008

Pensjonsjuks? Eller er det pressejuks?


Dagsavisen, VG, Dagbladet og TV2Nyhetene har alle laget store krise-oppslag om 6 tidligere stortingspolitikere fordi de har fått utbetalt urettmessig pensjon. Kjell Magne Bondevik er kanskje den som får mest fokus. Dette til tross for at han har tilbakebetalt hver eneste krone, og det for 2 år siden! Jeg kjenner jeg blir bra provosert på Bondeviks vegne. Pressens jakt etter oppslag kan til tider være svært useriøs.

Det var på eget initiativ at Kjell Magne Bondevik betalte tilbake det som Stortinget mente var for mye utbetalt i 2006. Han kunne latt vær og satset på at det ikke skjedde noe mer med saken, men som en ærlig og skikkelig politiker gjorde han selvsagt ikke det. Likevel lager riksmediene store tabloide oppslag. Det er rett og slett lavmål.

Politikernes lønns- og pensjonsvilkår har alltid vært interessant for allmenheten, og det skulle bare mangle. De som er satt til å forvalte våre felles goder og som får betalt gjennom våre skattepenger, skal kikkes i kortene. Men personforfølgelse kan man holde seg for god til.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

8 kommentarer:

kalle sa...

ja dette var ille.. kanskje litt typisk norsk med slike oppslag?

Sions datter sa...

Ja det er viktig at vi kan stole på politikerne. Jeg savner et kristent parti i Norge, basert på Jesu lære og ikke det evangeliet verden gjerne kan tåle.

Når selv KRF velger krig som metode og ønsker militær opprusting i nordområdene da er noe allvorlig galt. man har liksom ikke skjønt noenting av kjærlighetens lov?

Men så har heller ikke saltet noen kraft i verden, ingen sannhet som holder kristus legeme på jorden sammen til ett. (samhold gir styrke) og for over 1 milliard kristne fordelt på over 3000 kirkesamfunn, utlades revolusjonsenergien i en intern konflikt. Snedig trick?

Joh 17:21 Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. 22 Den herlighet du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett: 23 jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett

Anonym sa...

Sions datter: Det er menighetens oppgave å bringe evangeliet ut. Ikke politikerne. Politikk er en verdslig oppgave, som selvsagt også kristne skal ta på seg med det mål å tilrettelegge samfunnsmessige forhold på en best mulig måte for ALLE innbyggerne. Politikk er ikke menighetsarbeid.
Skill mellom åndelig og verdslig regiment, så skjønner du nok litt mer her i verden, Sions datter.

Sions datter sa...

Her skiller jeg mellom kristne og ikke kristne politikere. Hva er vitsen med et kristent parti om ikke det hadde med sannheten og jesu lære å gjøre?

Politikerne er samfunnets hode, og vi kan ikke dele livet i to. Det ene påvirker det andre, og som Jesus sa. Forstå først faderens rike så skal dere få dette i tillegg.... Først når vi kjenner sannheten kan vi forstå og forvalte verden, skape Gudsriket på jord. Det er som å lære å kjøre bil. Lær først teorien og trafikkreglene for å bli en god og trygg sjåfør

Matt6:24 Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon.

Sondre sa...

latterlig av dagsavisen, først og fremst. lager sak uten å sjekke omtrent noe før de trykker blekka. Bondevik har gjort alt riktig og står nå oppført som en moralsk avviker i samtlige av landets store aviser.

Alt Bondevik gjorde i denne saken er rett, så at ikke Dagsavisen, VG og DB har trykket beklagelser er latterlig. Bondevik kan til og med dokumentere skriftlig at han har gjort alt etter punkt og prikke.

Filip Rygg sa...

kalle: Håper ikke dette er typisk norsk, men vi har nok sett en tendens der man er vel ivrig etter å ta ned en del politikere. Jeg for min del tåler godt kritikk, men noe sannhet bør det jo være.

sions datter: KrF velger ikke krig som metode. Vi forvalter landet vårt og vil selvsagt ha et forsvar som kan ta vare på våre innbyggere. I tillegg er det absolutt en viktig ting å hjelpe andre land i nød. Å starte krig er utenkelig. Men å forsvare andre er en plikt.

anonym: veldig enig i at vi skal skille mellom kirkens oppgaver og politikernes. Verdiene påvirker politikken, men det er ikke teologien som skal styre dagliglivet til den enkelt.

Sondre: helt enig! Burde absolutt kommet en beklagelse!

t!g sa...

"Enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. For det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud, og de som finnes, er innsatt av Gud."

Anonym sa...

Øystein Mjærum opplyser at Bondevik fikk utbetalt pensjon første halvår i 2006, og at han i andre halvår tjente over inntektsgrensen. Derfor tilbakebetalte han all pensjon for andre halvår 2006.

HALVÅR ???
Ærlig talt, han er like sleip som rsten av gjengen.