30. sep. 2008

Det er grunn til å si i fra!


Finansministeren går idag til frontalangrep på opposisjonen. Hun mener de sprer frykt i sin kritikk av hennes håndtering av finanskrisen. Nei kanskje ikke Halvorsen har noe å frykte. Men det er mange som allerede sliter. Aldri før har det vært så mange inkassosaker og konkurser. Det er grunn til å å si i fra.

Har bank-kollapsen i USA noen påvirkning på deg og meg? Kanskje ikke direkte. Men dette handler om langt mer en den amerikanske stats bankoppkjøp. Sysselsettingen i Norge har stoppet opp, renten har steget kraftig, boligprisene synker, antall tvangssalg har økt dramatisk og stadig flere nordmenn bruker kredittkort for å betale på boliglånet. Det er rett og slett arrogant å bagatellisere dette.

Hva kan man gjøre i en situasjon som denne? Og kan regjeringen gjøre noe? Det er mye som kan og som bør gjøres.

Som flere opposisjonspolitikere har nevnt er det nå svært viktig å øke de offentlige investeringene. Skal vi unngå høy ledighet i bygg- og anleggsbransjen og skal vi sikre fremtidig vekst, er investeringer i offentlige bygg, veier og annen infrastruktur avgjørende.

Et annet grep som er viktig er skattereduksjoner. Når matvareprisene stiger, drivstoffprisene er høye(heldigvis), strømprisen øker og renten er høy får mange en utfordrende situasjon i sin privatøkonomi. Skal folk ha penger å bruke må man ha en større del av egen lønn igjen etter at skatt er betalt.

Når stadig flere melder at de ikke klarer å få endene til å møtes så er det grunn til å si i fra.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

Ingen kommentarer: