2. sep. 2008

Er det skadelig å være hjemme med mor og far?


Er det virkelig krise for det norske samfunnet at foreldre passer egne barn? Er det avgjørende for barns sosialisering at ett- og toåringene kommer seg i barnehage fra kl 07:30-16:00 hver eneste dag?

Det blir av flere hevdet at kontantstøtten hindrer god integrering. Videre mener man da at kontantstøtten skal avvikles slik at alle barn forhåpentligvis vil begynne i barnehagen. KrF ønsker en rekke tiltak for bedret integrering, men å fjerne foreldrenes valgfrihet og foreldrerett er en svært dårlig løsning.

KrF har en grunnleggende positiv tro på foreldrene. Vi tror at foreldrene selv vet best hvordan egen hverdag skal organiseres. Det er for oss paradoksalt at mens vi kan bruke langt over 100.000 i året på en barnehageplass(i mange tilfeller 155.000,- per plass per år), mener Kristin Halvorsen(SV) m.fl. at vi ikke kan bruke 40.000 på kontantstøtte. Ikke bare er det urettferdig, det fremviser også en grov mistillit til landets foreldre.

For en tid tilbake gikk en lærer i bergensskolen ut og krevde obligatorisk barnehage for alle barn. Dette skulle i følge ham sikre god integrering. Det er bra at det reises en debatt om integrering, men forslaget om obligatorisk barnehage må avvises både prinsipielt og praktisk: Vi må huske at man kun mottar kontantstøtte når barna er 1 og 2 år gamle, og ikke minst, alle barn i Norge er ikke minioritetsspråklige.

Norsk integreringspolitikk blir ganske absurd hvis det beste tiltaket vi kan komme på er å tvinge alle til å velge barnehage for å hjelpe en mindre gruppe barn. Det finnes en rekke andre tiltak som heller bør innføres. Det kan være gratis kjernetid i barnehagen for minioritetsspråklige barn, individuell oppfølging av alle familier som har barn med svake språkkunnskaper, ekstra ressurser i barnehage og skole for konkret oppfølging og mye, mye mer.

Mange er også bekymret for at vi kan miste skatteinntekter når foreldre er hjemme med sine ett og to-åringer. Ikke bare glemmer man at dette er en svært kort tid av en lang arbeidskarriere. Enda mer grovt er det å faktisk hevde at det er viktigere at folk er ute i arbeid for å sikre skatteinntekter, enn at foreldrene selv får velge det de synes er den beste løsningen for sin familie de få, dyrebare årene barna er små.

Kontantstøtten er ikke målet med KrFs familiepolitikk, det er et viktig virkemiddel for å sikre valgfriheten. Alle som ønsker det skal få barnehageplass. Alle som ønsker å være hjemme skal ha mulighet til det.

Verken foreldre eller barn er til for AS Norge. Det er faktisk motsatt.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

5 kommentarer:

Kristin Fauskanger Ekberg sa...

Veldig bra innlegg!! Du argumenterer bra og legger saka fram på ein god måte!!:)

Anonym sa...

Og da var vi tilbake til kontantstøtten igjen...
Du gjør ikke annet enn å gjenta en forslitt argumentasjon vi kjenner så altfor godt fra den offentlige debatten fra år tilbake. Det eneste som har endret seg siden da, er stadige forskningsrapporter som viser at de fleste barn har godt av å gå i barnehage, særlig barn med innvandrerforeldre. Men selvfølgelig skal foreldre få velge om deres barn skal gå i barnehage. Ingen stat skal tvinge foreldrene til herken det ene eller det andre. Men det som blir så absurd som som hverken du eller andre kontantstøtteforkjempere kan argumentere dere bort fra, er at vi med kontantstøtten faktisk betaler folk for å IKKE bruke et offentlig velferdsgode.
jeg er sjelden syk og benytter den offentlige helsetjenesten langt mindre enn gjennomsnittet. Burde jeg få en slant fra staten for dette? Ikke har jeg bil heller, så strengt tatt burde jeg vel fått refundert den andelen av min skatt som går til vei?
Nei selvfølgelig skal jeg ikke det. Skattepengene skal gå til å finansiere et offentlig tjenestetilbud, ikke til å betale noen for å la være å bruke dette tilbudet. Dette siste strider mot enhver skattelogikk.
Du fremholder også at kontantstøtten fremmer valgfriheten. Valgfrihet er viktig, men her betaler man noen for å velge annerledes. I dag har jeg lyst til å være hjemme fra jobb, hente barnet i barnehagen, og gå på piknik. Kanskje skal jeg ringe inn å si at jeg er syk...

Sondre sa...

har lest to innlegg av hjemmeværende mødre i bt; ett i går og ett på lørdag. Begge lovpriser ordningen fordi den gir frihet til å velge. hun ene mener også at det kan være bedre å oppdra sine barn hjemme. jeg tror dette kan være riktig i mange tilfeller. et poeng er jo at det er bedre bemanning hjemme, ofte 1 til 1...;)

Kontantstøtten bør også heves. Summen er så lav at den nesten gjør barnehage obligatorisk likevel. Grunnen til at det er færre som mottar kontantstøtte er jo at hvis kvinnen går i arbeid, hever hun fort det fire- eller femdobbelte. Bergen kommune viser virkelig at de tar familiene på alvor hvis de innfører kommunal kontantstøtte på toppen av den statlige.

Filip Rygg sa...

anonym: du sier at man betaler folk for å ikke bruke et offentlig velferdsgode, men hva er galt med det? Hvis man er hjemme med egne barn så gjør man jo en jobb som sparer det offentlige for store summer. Hvorfor skal man kun få støtte dersom en velger barnehage?

Andre velferdsgoder får man fordi man har et særskilt behov. Barnehagestøtten er annerledes. Den utbetales til alle som vil, ikke fordi man har et særskilt behov. Hvorfor skal det da ikke være likhet og rettferdighet?

Anonym sa...

Kjære Filip, selve grunnprinsippet i velferdsstaten er at man betaler skatt for at det offentlige skal kunne tilby universelle velferdsgoder uavhengig av inntekt. Det å betale noen for IKKE å bruke disse godene blir helt absurd. Skal en følge ditt resonnement, burde jeg få prnger av kommunen hvis jeg plukker opp papir for gaten, for det sparer BIR for arbeid. En pensjonist som ikke trenger hjemmehjelp eller sykehjemsplass skal da ikke få ekstra pensjon for dette. Barnehage er et gode som samfunnet verdig nok å tilby sine innbyggere til en sterkt redusert pris. Derom du ikke vil at din sønn (gratulerer, forresten) skal gå i barnehage, såstår du fritt til å ikke motta dette godet. Men jeg skal ikke betale for det over min skatteseddel. Det å være hjemme med barna tilhører den private sfære, akkurat som at du står fritt til å gi din sønn en kristen oppdragelse. Jeg liker det ikke, men respekterer ditt frie valg på området.
jeg vil også påpeke at det å sende barna i barnehagen ofte er en forutsetning for at begge foreldrene skal kunne jobbe. Jeg skal ikke komme med ungdomspolitiske sleivspark, men jeg antar at du ikke ønsker et samfunn der mødre (for det er mor vi snakker om her) tilbringer flere år utenfor yrkeslivet fordi "det er lettest at far jobber, han tjener så mye bedre". Ikke nok med det, det viser seg i gjentatte undersøkelser at barn har det riktig så bra i barnehagen. Faktisk så styrker det de sosiale egenskapene langt mer enn å være hjemme med mor. Jeg ønsker ikke et samfunn der man, for å sette det på spissen, blir premiert for å frata barn den utviklingsarenaen barnehagen representerer.
Og du, du må være så ærlig å innrømme at det finnes mange andre velferdsgoder vi nyter uten å ha særskilt behov for det. med såpass god innsikt i kommunens anliggender som du har, så er sikker på at du finner noen riktig så fort.