6. sep. 2008

Mer tid med KrF!


Hva er viktigst? At alle er ute i arbeid og at skatteinntektene øker for hvert år som går? Eller er det like viktig, eller viktigere at man får tid til egen familie? Er målet med politikken å skape mest mulig velstand, eller er det like viktig, eller viktigere å få til et livskvalitetssamfunn? Jeg er klar over at dette avsnittet gjentar ordet "eller" ganske mange ganger, men se litt bort i fra det er du snill. Poenget mitt er enkelt: Som politikere kan vi ikke tro at menneskene som er til for samfunnet, det er motsatt.

Denne helgen er KrF'ere fra hele landet samlet til strategikonferanse i Bergen. En av de viktigste sakene er 8 nye punkt for mer tid og mer livskvalitet. Les talen til vår partileder her!

De 8 punktene er:
- ny fleksibel foreldrepermisjon
- bedre kontantstøtte
- gode barnehageplasser og sfo-tilbud
- lengre pappaperm til alle fedre
- søskenbonus ved tette fødsler
- finansieringsordninger for studenter som får barn
- økt engangsstønad (140.000,-)
- mer fleksibelt arbeidsliv

Les mer om dette på krf.no - god helg!
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hva med de som ikke har barn da?

Filip Rygg sa...

"Alle" har en familie og kommer fra en familie. Endringer i forhold til familien berører sånn sett hele samfunnet og vi vet at familien er selve grunnstenen i samfunnet.

KrF har som du helt sikkert kjenner til en helhetlig politikk, men det er nok slik at vi skiller oss noe ekstra ut på familiepolitikken. Sittende regjerings iver etter å ta over eierskapet til barna, tvinge familiene inn i A4 løsninger og å gjøre hverdagen stadig mer institusjonalisert, aktualiserer KrFs familiepolitikk noe voldsomt.