10. nov. 2008

Rapport fra bystyresalen


Dagens møte blir neppe ferdig med det første. Debatten har vært svært hett. Det hele toppet seg da bystyret vedtok reguleringsplanen for Vollane i Åsane. Der sikret vi både et større badeområde, god boligfortetting og viktig trafikksikring av veien i området. Senterpartiet fikk kun støtte fra partiet Rødt når de ville stemme mot et av boligområdene. I den sammeheng kan vi minne om at fylkeskommunen kritiserer planforslaget for å h for lav utnyttelse.

Men nok om det! Bystyret vedtok også et nytt bygg på Haukeland for barn og unge med psykiske problemer, SK Brann fikk et gunstig lån, det blir innført papirløs behandling av bystyresakene og bystyret stilte seg positiv til biovarmenett i Åsane.

Men nå vil jeg hjem! :)
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

2 kommentarer:

Anonym sa...

når ble dere ferdige?

Filip Rygg sa...

Vi ble ferdige 22:30. Men har hørt rykter om at de i gamle dager holdt på til 01:30. :)