2. des. 2008

Bryter KrF sine egne valgløfter?


Byrådet har lagt frem sitt forslag til bybudsjett for 2009. Der er det særlig to ting som har fått mye oppmerksomhet; nedleggelsen av Samdal skule og kutt i tilskuddene til hver oppholdstime i barnehagene. Bystyret skal den 15. desember ta endelig stilling til byrådets budsjettforslag. Ikke unaturlig har en rekke foreldre, lærere, barnehageansatte og representanter fra utdanningsforbundet tatt kontakt med oss som sitter i bystyret for byrådspartiene. En av påstandene jeg flere ganger får høre er at Bergen KrF bryter sine valgløfter.

I vårt politiske program for perioden 2007-2011 står det: "KrF ønsker å øke ressursene til skole og barnehage". Hvordan henger dette sammen med det foreslåtte budsjettet? For KrF handler budsjettet for barn og unge om to ting: 1. Øke ressursene 2. Få mest mulig igjen for pengene


Og da til det foreslåtte budsjettet:

1. Ressursene til barnehagene i Bergen går over både driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet. På drift øker antall barn som får plass, dermed går utgiftene opp, men samtidig reduserer man noe per barn. Investeringsbudsjettet økes kraftig fra 46.6 millioner i 2008, til 138.9 millioner i 2009. Samlet sett styrkes barnehagebudsjettet til neste år.

2.
En rekke rapporter og sammenligninger viser at Bergen bruker mest på barnehage. Etter det foreslåtte effektiviseringen på 60 øre per oppholdstime, vil vi fortsatt bruke mest! Å ikke sørge for at vi bruker pengene våre best mulig vill vært uansvarlig. At man nå gjør noen justeringer, samtidig som vi forstatt vil bruke mest i Norge, er egentlig ikke veldig dramatisk.

Men; Jeg forstår godt at det kommer reaksjoner. Som småbarnsfar er jeg i tillegg til det politiske engasjementet, personlig engasjert i at barnehagene har et best mulig tilbud til mitt og andres barn. Men jeg er også opptatt av at alle som trenger det skal få en barnehageplass. Og jeg er opptatt av at skolen skal bli bedre. Ved å redusere satsen for oppholdstimene "sparer" kommunen 10.5 millioner. Av disse går 8.5 millioner til midlertidige barnehager som skal sikre full barnehagedekning og 2 millioner går til å styrke lærertettheten i skolen.

Det er fryktelig vanskelig å gjøre denne type budsjettjusteringer. Hadde kommunen fått tilført friske midler fra staten, ville det vært svært enkelt å budsjettere. I stedet for penger, får vi derimot økte krav. Disse kravene må finansieres. Da må vi gjøre endringer på en slik måte at barn og unge har første pri i Bergen.


Budsjettet er ennå ikke vedtatt. Vi skal nå behandle alle innspill og vi vil ta en skikkelig debatt på de endringer som er foreslått. Men ingen skal være redd for at Bergen KrF bryter sine valgløfter. Å satse på barnehager handler ikke om at alt skal være som før. Det handler om økte ressurser og det handler om best mulig bruk av de penger som er satt av til formålet.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

3 kommentarer:

kalle sa...

Jeg er så enig!! Budsjettet er jo utrolig bra for oss som har barn i byens barnehager og skoler!

Oddbjørn Evenshaug sa...

Skal ikke uttale meg om et lokalpolitisk spørsmål i Bergen, men vil gi ros for en god blogg. Er i det hele tatt imponert over de flotte bloggene som unge KrF'ere skriver. Har kommentert det på bloggen min i dag, der jeg for øvrig konstaterer at KrF i år satser på mange unge kandidater på neste års stortingslister. Skikkelig spennende. Lykke til!

Filip Rygg sa...

Oddbjørn: Takk for svært hyggelig hilsen!