1. des. 2008

Jeg har fått nok


Nå har sittende regjering fjernet barns rett til mor og far ved adopsjon. De har gått inn for enomre utslippsøkninger. Arbeidsplasser forsvinner hver eneste dag uten statlig innsats. Og nå skal de jammen meg også dele ut heroin til rusavhengige. Jeg har fått nok av denne regjeringen!

Hvem vil du ha i regjeringskontorene høsten 2009?
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

13 kommentarer:

Anonym sa...

Du har rett: Magnhild Meltveit Kleppa snakker med sønnen sin og går i mot klare løfter til egne velgere. Det er akseptabelt å endre mening, men hun burde ventet til etter et nytt valg. Velgerne skal også respekteres. Resultat? Ny barnelov pr. 1.1.09 fratar barn rett til far: "Eit barn kan ikkje ha både ein far og ei medmor"... Nå endrer Bjarne Håkon Hanssen syn etter å ha snakket med samboeren til Nini Stoltenberg, og vil dele ut heroin. Hva slags beslutningsgrunnlag bygger denne regjeringen på? Betyr ikke norske internasjonale forpliktelser noe? FNs barnekonvensjon med retten til mor og far? FNs narkotikakonvensjoner som forbyr produksjon, omsetning, besittelse og bruk av narkotika??????

Anonym sa...

Jeg har fått nok av at 40 år gammel totalt mislykka narkopolitikk fremdeles støttes av folk som ikke gidder å sette seg inn i internasjonal forskning omkring emnet.

Ellers så er jeg enig i at det er forvirrende signaler regjeringen sender. Først ødelegger de livet til en masse prostituerte, for at ressurssterke feminister skal slippe å se prostitusjonen i hvitøyet, og neste dag overveies det å gi tungt belasta narkomane fri heroin (hvilket man selvsagt burde ha begynt med for 20 år siden). Temmelig forvirrende singnaler hva solidaritet angår.

Anonym sa...

Du ønsker selv en debatt på siden din om ruspolitikk, men når regjeringen ønsker det samme, uten å ha konkludert med noe som helst blir det feil? Skal ikke en statsråd kunne starte en debatt om narkotikapolitikken i Norge? Hvis du hadde lest artikkelen i dagbladet ville du sett at også venstre og frp er positive til en debatt rundt gratis heroin, så regjeringsalternative partier ønsker også debatt om dette

Robert sa...

Hvis vi kniper øynene hardt sammen,
kanskje det ikke finnes heroin, og misbrukere lenger.

Hvis vi kniper øynene enda hardere,
kanskje det er slutt på all krig
og sult?!?

Ehhm, han politiker duden du kommenterer vil ha en "debatt" rundt temaet, og han sa det til og med kunne virke helt motsatt,
det eneste han konkluderte med var
at dagens rus-politikk var ikke
eksiterende.


Heroin er ikke et rusmiddel, eller et fristed, det er
et fengsel,
det er en sykdom, en straff.

Anonym sa...

Dette går jo sjølsagt ikkje an! Å gi gratis heroin til narkomane fordi avrusning var for vanskelig er like dumt som å tømme alle banker og gi pengene til kriminelle fordi kriminalpolitikken slo feil...? Det er ingen som kjenner behovet til en narkoman, bortsett ifra narkomanen sjøl, og det er ingen løsning å gi bort heroin gratis siden det mest sannsynlig vil bli utdelt "forsvarlige" doser som narkomanene ikkje får dekket behovet av. Det resuslterer i at de narkomane vil fortsette å kjøpe "ulovlig" stoff i tillegg til sin gratisdose.
Dette er å stakkarsliggjøre narkomane og sy puter under armene på dem.!
Driver sjøl med rus i mildere form, men er såpass erfaren at eg veit at det finnes ingen rusmisbrukere som ikkje har havna i sin situasjon ved noen andres valg enn sitt eget! Det blir heilt feil å stakkarsliggjøre narkomane og frita dem all skyld for uføret sitt. Alle veit at narkotika er farlig,avhengighetsskapende og til fordervelse for samfunnet. Alle som èn, VEIT at det kan gå skikkelig gale. Og ALLE bør, og skal ta ansvar for egne handlinger!
Viss gratis heroin er et forsøk på å redusere kriminaliteten som oppstår fordi narkomane trenger å finnansiere forbruket sitt, så........nei eg gir opp.. seier ikkje at eg har svaret på alle problemer i verden, men ein trenger ikkje være skarpeste kniv i skuffen for å sjå at dette bærer feil vei?

Dan Simen sa...

Nei, Filip, sett deg skikkelig inn i saken og prøv igjen. Dette sludderet ditt holder ikke.
Engasjement og idealisme er vel og bra, men prøv litt sunn fornuft i stedet for at idealismen tar fullstendig overhånd. Vi er jo tross alt ikke kristne her heller, men fornuftige, oppegående mennesker som tror på å gjøre situasjonen bedre for de rusavhengige.

Filip Rygg sa...

Dan Simen: Sunn fornuft er å gi alle behandling og skikkelig ettervern, ikke statlig sponset misbruk.

Ellers dette med " Vi er jo tross alt ikke kristne her heller" forstod jeg ikke helt. Hva mener du med det?

Petter sa...

Hei Filip. På vegne av Venstre kan jeg garantere at akkurat dette kommer ikke til å bli noe "bedre" med en ny regjering. Nå er det på tide å kaste fordommene og gjøre det som er best for enkeltmenneskene i en vanskelig situasjon. Nå som dere har fått med dere Ap på å innføre en lov som ødelegger livene til mange prostituerte, så må jeg få lov å si at det er på tide at Krf etterhvert taper noen av de sosial- og verdisakene som dere henger håpløst etter i.

Dan Simen sa...

Ja, vi er ikke kristne her, er vi vel? Med det mener jeg at i en debatt som dette, og ellers i offentlige debatter, hører ikke et kristent livssyn hjemme da det har en lei tendens til å overskygge all fornuft.
Om du tror på frelse og tilgivelse og oppstandelse og alt mulig annet rart på din egen fritid så skal du få lov til det. Din rett til å praktisere dette og til å forsøple ditt hode og sløve dine sanser med organisert religion er en del av din rett til å ta egne valg i ditt eget liv.
Selv om jeg er overbevist om at denne form for religion er både farlig og avhengighetsskapende så har jeg ikke noe ønske om å forby deg dette så lenge du ikke skader andre enn deg selv, og den dagen din selvpåførte lidelse blir for mye for deg til å tåle, så skal du selvfølgelig få hjelp av vårt helsevesen.

Nulltoleranse og troen på at vi skal klære å fjerne narkotikaproblemet ved forbud har blitt tilbakevist i over 40 år, og eksemplef ifra utlandet viser at legalisering ikke nødvendigvis fører til økt forbruk. Rekruttering og finansiering til kriminelle miljøer vil reduseres og færre vil havne på skråplanet som halvkriminelle nettop fordi deres forbrytelser ikke lenger er ulovlige.

Vi har fortsatt til gode å se kristenfolk ta til orde for sunn fornuft, men det kan vel tenkes at dette bryter med ett eller annet bud eller kanskje bare er i strid med god gammeldags puritansk kristendom fra bygdenorge!

Filip Rygg sa...

Petter: Du mener KrF henger etter? Det må i såfall være at vi henger etter i en utvikling der mennesket blir stadig mindre verdt.

Dan Simen: Hva har religion med denne saken? At alle er like mye verdt? At menneskeverdet ikke må krenkes. Foreslår at vi diskuterer saken, ikke hva ulike tror på.

Dan Simen sa...

Filip:
Nei, men om du legger til side ditt kristne livssyn og dine kristne verdier så kan du, under forutsetning av at du er en noenlunde oppegående og logisk tenkende person, umulig være av samme oppfatning?

Nulltoleranse gir veldig lite mening for folk flest, og en "nei, fordi jeg sier det"-mentalitet som du og partiet ditt representerer ville i liten grad blitt akesptert utenfor deres gruppe av meningsfeller.

Dette blir for dumt. I praksis sier dere "Ja, vi bør ta en debatt på dette, men vårt standpunkt er låst og vi har våre fordommer og misoppfatninger solid forankret i vår kristne tro".

Det er jo ingen vits i å argumentere når dere er såpass urokkelige i deres holdninger, og atpåtil uten særlig mye fornuft til å underbygge disse holdningene.

Filip Rygg sa...

Dan Simen: Nulltoleranse handler om at noe er så skadelig for enkeltindividet og deres omgivelser at samfunnet ikke ønsker det. En trenger ikke å være professor eller tung bruker for å forstå at narkotika er svært helseskadelig, svært skadelig for omgivelsene til den som er rusavhengig og at narkotika-bruk koster samfunnet svært store summer.

Dan Simen sa...

"Nulltoleranse handler om at noe er så skadelig for enkeltindividet og deres omgivelser at samfunnet ikke ønsker det."

Litt naivt å tro at vi kan ønske bort, eller forby, en etterspørsel som allikevel vil være der?
Du må nesten bestemme deg om du vil hjelpe eller straffe disse menneskene, for det er vel liten hensikt i å gjøre begge deler?
Om oppsøker miljøene som er tungt belastet så vil du innse at det ikke er stoffet som er det største problemet, men det at stoffet er forbudt og brukerne sett på som kriminelle.

At narkotikabruk koster samfunnet store summer er klart; politi og påtalemyndigheter skal ha sitt, ingen har ennå fortalt tollvesenet at de er overflødige, helsevesenet blir belastet i alle faser av misbruket og aller størst er kanskje problemet med den svarte økonomien og kriminaliteten som må til for at hver enkelt skal få sin daglige dose.

Dersom narkomane ikke lenger behøver å begå lovbrudd for å komme seg gjennom dagen vil politiet kunne rette fokus mot virkelig kriminalitet og kostnaden for samfunnet vil gå ned. Viktige resurser kan frigjøres og heller brukes på forebyggende og rehabiliterende tiltak.

Heroinmisbrukere vil kunne leve produktive liv med tilpassede ordninger for attføring og mestringsfølelse, selv om de skyter heroin flere ganger om dagen.

Nulltoleranse fungerer ikke. Å bekjempe narkotika ved forbud har også vist seg å feile.

Skulle nesten tro at de yngre generasjoner i dagens politiske landskap var mer oppegående enn dette, men det er vel liten takhøyde for at noen i Krf skal kunne tale partiledelsen midt imot.