26. feb. 2009

Viktig å speilvende organordningen
Også flere i SV foreslår nå å speilvende dagens ordning for organdonasjon. I stedet for å registrere deg som mulig giver, tenker man seg en ordning der man evt. må registrere at man ikke vil donere. Når vi konstant er i mangel på organer, og flere mennesker dør mens de venter, er det ikke mulig å opprettholde dagens ordning.

Det høres kanskje litt brutalt ut, men det skal altså være full mulighet til å reservere seg. KrF har ikke tatt stilling til dette i sitt nye forslag til progam, men jeg tror absolutt KrF kan komme til å støtte forslaget dersom dette nå får flertall i SV. Tidligere har flere i Ap snakket om det samme.

Men det er flere ting som kan og bør gjøres for øke antallet organdonasjoner. I programforslaget for den kommende stortingsperioden som KrF skal behandle på landsmøtet denne våren, foreslår man at "det bør innføres et organdonormerke på førerkortet til alle donorer". Da vil man både få en økt oppmerksomhet rundt dette viktige tiltaket, og man vil sikre at helsepersonell som kommer til stedet etter feks en trafikkulykke, fort kan se om det er en donor.

Dette handler enkelt og greit om å redde menneskeliv. Da må vi tørre å tenke litt anerledes.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

21 kommentarer:

Anonym sa...

I en del stater i USA har man en ordning hvor man må ta stilling til organdonasjon ved utstedelse av førerkort. Dersom man ønsker å registrere seg som donor fremgår dette av et symbol på førerkortet, samt en strekkode som inneholder navn på pårørende og telefonnummer.

Dersom man dør i en trafikkulykke, kan redningsmannskaper raskt se hvorvidt vedkommende er donor, og således raskt sette i gang prosessen videre.

Noe slikt kunne kanskje vært aktuelt her i landet?

Roy Robin sa...

Ådselsgribbene i SV er på plass.

Bare en liten bemerkning til dette
"Dersom man dør i en trafikkulykke..." Hvis du dør i en trafikkulykke kan ikke organene brukes.

Men hvis du holdes kunstig i livet, der du for eksempel har fått så stor hjerneskade at livet ikke står til å redde, da kan sykehuset lete etter mottagere og få tid til å fjerne lunger, hjertet, nyrer bukspyttkjertel på en forsvarlig måte.

Sånn er det. Selv om du skulle ønske å bli organdonator er det ikke sikkert du kan brukes.

Sondre Olsen sa...

morsomt at vi har skrevet så likt uavhengig av hverandre:)

viktig at vi speilvender dette. Muligheten til å si nei er der jo, bare at man aktivt må si fra. Dermed ser jeg på det som ganske uproblematisk.

Når vi først er igang med å speilvende denne ordningen, synes jeg vi bør gjøre det samme med uadressert reklame. Med mindre vi ikke ber om å få uadressert reklame, bør den heller ikke dumpes i postkassen. Bedre miljø på 1-2-3!

Helge Rege Gårdsvoll sa...

Jeg er imot en ordning der staten i utgangspunktet har "eiendomsrett" til innbyggernes organer.

Jeg støtter absolutt at vi bør få flere donorer, men det er andre og bedre måter å gjøre dette på. Et forslag er nevnt ved å spørre om man vil være organdonor ved utstedelse av førerkort. Et annet alternativ kunne være å spørre om dette ved stortingsvalg. Dersom det ligger et donorkort i stemmelokalet kan man fylle ut det og levere dette når man gir fra seg stemmen. Dermed kan alle ta stilling til om de ønsker å være donorer.

Det bør absolutt være en merking på førerkortet, men med en ordning der man bare spør de som får førerkort vil det ta lang tid å få mange donorer. Det er heller ikke sikkert alle 18-åringer har reflektert over spørsmålet. En bedre ordning er nok det jeg foreslo eller tilsvarende, samtidig som man gjør det gratis å få nytt førerkort med donormerke.

Filip Rygg sa...

anonym: absolutt! Veldig interessant og helt på linje med det KrF nå foreslår.

Sondre: ja arti! Det så jeg ikke :)

Helge: det du nevner kan gjerne første skritt. Men samtidig er dette så alvorlig at vi trenger en dramatisk økning. Og da må vel en omvendt ordning være greit? Den vil jo gi full frihet.

Det er feks langt flere som ønsker forbud mot uadressert reklame, enn de som faktisk reserverer seg. Nettopp av en slik grunn tror jeg det kan være lurt å endre dagens donor regelverk.

Anonym sa...

Organene til ofre for trafikkulykker kan så absolutt brukes.

Mener det ble nevnt på medisinstudiet at de fleste organene som transplanteres bort i Norge, kommer fra nettopp trafikkofre. De resterende kommer fra andre typer av alvorlige hodetraumer, og i visse tilfeller mennesker som dør av ulike former for akutt sirkulasjonssvikt, eks. blodpropp i hjernen, aneurismer etc.

Filip Rygg sa...

anonym: takk for oppklaring! Trodde det jeg også :), men ble et øyeblikk i tvil når jeg leste noen av kommentarene.

Renè sa...

Likplyndring.
Snødumping.
Sponsing i NRK. Osv
alt er offentlig kriminalitet. Punktum
Ingen blir tatt for slik kriminalitet

Roy Robin sa...

De fleste er nok ikke klar over det, og tror at så lenge de har et donorkort i lommeboken så kan de redde andres liv med sine organer når de dør.

Slik er det dessverre ikke. Dør du hjemme er det meget stor sjanser for at organene ikke lever videre i andres kropper. Det samme skjer om du dør du i en trafikkulykke.

Slik er det for at ting tar tid. Organdonasjon er ikke gjort på 123, selv om noen skulle ønske det.

Filip Rygg sa...

Rene: At liv kan reddes anser jeg ikke som noe kriminelt, tvert i mot. Og du kan fortsatt reservere deg!

Roy Robin: Det er vi helt enig om. Dette er uansett ikke enkelt. Nettopp derfor vil det være viktig å øke antallet donorer betraktelig.

Helge Rege Gårdsvoll sa...

Nettopp det du sier om at flere ønsker forbud mot reklame enn de som reserverer seg er en av grunnene til at jeg ikke vil speilvende denne ordningen.

jeg tror mange som ikke ønsker å være donorer ikke kommer til å reservere seg mot det.

Det andre motargumentet er nettopp eiendomsretten, og jeg ser ikke på kroppen som statens eiendom.

Filip Rygg sa...

Helge: Kjekt med debatt og det er jo lenge siden sist! Håper alt står bra til med dere!

Det første argumentet forstår jeg rett og slett ikke. Det at noen "glemmer" å gi beskjed om at de ikke vil la noen organer redde andres liv, kan vel ikke være noe argument? Må ikke det å redde liv være viktigere enn at noen kan glemme å reservere seg? Jeg kan forstå at det kan være litt uheldig, men jeg mener samtidig at det er langt mer uheldig å miste liv fordi vi har en for dårlig ordning for organdonasjon i Norge.

Når det gjelder dette med eiendomsrett så er vi tilbake til reservasjonsretten. Vi må også huske på at dette handler ikke om levende mennesker, men om døde.

Anonym sa...

Nei takk.. hjertet mitt kan heller bli med meg i graven enn å hjelpe en sosialt med å ødelegge landet og tenke på mennesker som en forbruksvare som er eid av staten!

Anonym sa...

Er enig med Helge, staten bør ikke få eiendomsrett på organene til innbyggerene. Selv om enkelte organer kan brukes til å redde et annet menneskes liv er det ikke sikkert at alle vil det. At folk da må reservere seg for dette ser jeg på som ekstra arbeid. Ikke alle har tid til sånt!

Det er jo flere som har reservert seg mot telefonsalg i brønnøysundregistrene men får fremdeles telefoner fra selgere, slike glipp kan også oppstå ved et nei-register, det vil være en krenkelse for den avdødes legme og ønske.

sats heller på å få folk til å donere med aktivt å formidle dette til befolkningen enn å tvinge dette på.

Synøve sa...

Jeg er helt enig med Helge! Kroppen min tilhører bare meg. Jeg forstår ikke argumentajonen "men du kan jo bare reservere deg". Det er fordi jeg mener at selve mentaliteten i at staten i utgangspunktet eier kroppen din, er en skummel tanke. Gjør det heller lettere å aktivt bli donor!

Jan Johansen sa...

Kjempebra forslag fra Solhjell, men jeg synes ikke at ordningen skal gjelde for kristne.

Jan Johansen

Anonym sa...

Verre i Kina..der tar de organer før du dør!

http://video.google.com/videoplay?docid=1070329053600562261

Kyle sa...

Istedenfor å TA organer og komme med trøstebeskjeden "du kan jo be om å ikke stå i registeret" så burde man innført gode incentiver for å donere organer.

Dersom man kunne selge rettighetene til organene sine før sin død så ville flere vært villige. Et økonomisk incentiv som begge parter tjener på.
Donor får (selvsagt) betalt for rettighetene til sine organer før sin død, og når donor dør, så har helsevesenet rett på å bruke de organene de måtte ønske

Filip Rygg sa...

Dette med kropp og eiendomsrett er en merkelig diskusjon. Vi snakker om hva som skal skje med kroppen etter at vi har dødd. Og reservasjonsrett vil gjelde.

Pejyuu sa...

Det er jo virkelig ikke snakk om at noen andre vil eie kroppen og organene dine.

Vil du ikke donere, så reserver du deg.

SÅ enkelt hadde det faktisk vært.

Hvis det er så vikig for deg å sørge for at ikke noen andre ikke får organene dine, så er det jo bare å reserverer deg. Og hvis du glemmer det, så kan du takke deg selv.

Forskjell merker du ikke uansett når du er død.

Hege Lundin Kuhle sa...

Det er fantastisk å se det engasjementet folk viser til temaet. Vi i Stiftelsen Organdonasjon har samme mål som Solhjell; ved organdonasjon å redde menneskeliv. Vi er imidlertid uenige om hvordan få flere donorer. Vi vil imidlertid gjerne få oppklare endel ting: Det er du som bestemmer og ikke dine pårørende. Derfor er det viktig å fortelle dem om ditt standpunkt. Donorkortet er viktig, der skriver du at du har snakket med dine, men er ikke avgjørende i en donorsituasjon. Samtalen med de pårørende som brått har mistet en nær vil alltid komme, det praktiseres i alle land uansett former for register. Rundt 85 % sier de er postive til organdonasjon, det er flott og Norge ligger i topp i Europa og desidert best i Skandinavia. Beste land i verden er Spania. De har ingen register, kun folkeopplysning og et godt møte med helsevesenet. Ingen land kan vise til flere donorer ved noen form for registre. Nederland prøvde stille samtykke, men måtte trekke forslaget. Folket protesterte. De har nå et Ja/Nei register med rekordmange registrert på nei. Dette tror vi ikke er da de er imot organdonasjon, men i protest mot systemet. Østerike har stille samtykke, men praktiserer det ikke. De snakker med de pårørende. Europarådet fraråder på bakgrunn av erfaringer å ikke etablere noen former for registre.Heller ikke stempler i førerkort har vist til noen høyere donasjonsrate, selvom enkelte stater i USA praktiserer dette. Det som må til er god og bred folkeopplysning, et motivert, skolert og empatisk helsevesen og god nok kapasitet til transplantasjoner. Her er det mye igjen å gjøre, det satses alt for lite på dette. Til dette arbeidet søker vi bl.a. Solhjells regjering, men blir avspist med noen små midler. Ved god satsing her er vi overbevist om at Norge vil hevde seg enda mer i fremtiden og slik redde flere menneskeliv.