1. apr. 2009

6 timers dag er sløsing


Byrådet i Bergen innstiller nå på å avvikle prosjektet med 6 timers dag i hjemmetjenesten. Prosjektet skulle gi lavere sykefravær, men dette har ikke slått til. Prosjektet var svært kostbart og ga altså ikke ønsket effekt. Til tross for mange protester mener jeg byrådet gjør det eneste rette.

Det er et konstant press på de kommunale budsjettene. Pengene må brukes med kløkt og man må drive tjenestene så effektivt som mulig. 10 millioner på en sekstimers dag til kun en avdeling av kommunen er ikke en riktig prioritering. I grunn har jeg mange ganger lurt på hvorfor ikke de sykehjemsansatte har protestert mot forskjellsbehandlingen som nå lenge har eksistert.
.
Det er overhodet ikke noen god grunn til at sykehjemsansatte eller ansatte i hjemmesykepleien ikke skal ha de samme fordelene som ansatte i hjemmetjenestene.

Flere partier tar til orde for mer bruk av 6 timers dag i det offentlige. Det er det få gode grunner for. Noen argumenterer med at trivselen har økt. Men kjære dere: Selvsagt øker trivselen hvis du får den samme lønnen for å jobbe mindre. Vi kunne innført gratis 4 retters middag til samme sum og ville garantert fått samme trivselsøkning. Det er ikke et argument som holder. Hadde sykefraværet gått ned så kunne det ha vært et argument. Sykefravær er dyrt, og svært uheldig for brukerne som må forholde seg til mange ulike.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

3 kommentarer:

t!g sa...

Selv synes jeg det er morsomt at man på den ene siden krever fjerning av ufrivillig deltid, og på den andre siden vil tvinge alle til å jobbe mindre.

Elisabeth N.J sa...

Her er jeg faktisk litt uenig med deg, Filip!
Dessverre kommer jeg til å argumentere litt subjektivt akkurat nå, men det får gå for denne gang!

Du mener det ikke er noen god grunn til at sykehjemsansatte eller ansatte i hj.sykepleien har vanlig arb.dag og de i hjemmetjenesten har 6 timers dag. Jeg kan gi deg en grunn: Hjemmetjenesten er mye mer fysisk krevende. Det er temmelig slitsomt å vaske hus i 7,5 timer hver dag. Å gi medisiner, dusje folk, stelle sår osv. som man gjør i hj.sykepleien er på langt nær så fysisk krevende.
Jeg har jobbet i både hjemmetjenesten og hjemmesykepleien, det er virkelig en stor forskjell. Ettersom folk i helsesektoren vet hva det vil si å være i hjemmetjenesten, er det ingen som protesterer på forskjellsbehandling.

Utifra et ledelsesperspektiv vil jeg si at 6-timers dag for ansatte i hjemmetjenesten er en anerkjennelse av det krevende arbeidet de gjør. Det er en jobb uten store muligheter for variasjon og utvikling (i motsetning til sykehjem og hj.sykepleie), dermed vil 6-timers dag kunne fungere som en slags jobberikelse.

Selvsagt er det et problem at fraværet ikke har gått ned, men sier rapporten noe om turnover, tidligpensjonister osv? Det er faktorer som også bør vurderes. Og vet vi noe om mange vil slutte i hjemmetjenesten når 6-timers forsøket kuttes ut?

Filip Rygg sa...

t!g: morsomt poeng

elisabeth: kjekt at vi kan være uenig i noe. Og subjektiv argumentasjon henger ofte sammen med egen erfaring som absolutt er relevant.

Jeg er ikke sikker på om alle er enige i at hjemmetjenesten er mer fysisk krevende. Tunge løft preger hverdagen til mange som arbeider på feks sykehjem. Samtidig er dette en vanskelig måte å vurdere behovet for 6 timers dag. Da kan vi fort måtte vurdere arbeidstiden til de som arbeider med renovasjon, diverse anleggsarbeider, bofellesskap, psykritatrien mm. Det er mange jobber i offentlig sektor som er fysisk krevende.

Det at man i avslutningen av dette forsøket lager egne ordninger for de over 60 synes jeg er en god ide. Da lager man målrettede seniortiltak som kommer de som har arbeidet lengst til gode. Det er et mål at man kan stå lengst mulig i sitt arbeid.

6 timers dag for alle i en sektor er svært dyrt. Spørsmålet man må stille seg er om man får noe igjen for at man bruker såpass mye ekstra penger. Når man ikke får noe igjen på effektivitet eller sykefravær så blir det svært vanskelig, om ikke umulig å forsvare pengebruken.

Du skriver at ingen protesterer på forskjellsbehandlingen. Det er nok riktig at det ikke har vært høylyttede protester, men det er absolutt de som mener at dette er urettferdig, særlig har vi fått høre dette fra hjemmesykepleien.

Jeg vet sant å si ikke hva rapporten sier om turnover og tidligpensjonister, men så vidt jeg vet er det ikke noe problem i forhold til rekruttering.