19. sep. 2011

Mer til Bergensskolen!


I dag har finansbyråd Liv Røssland lagt frem byrådets budsjettforslag for 2012. Dokumentet viser at vi får nye sykehjemsplasser, lekeplassopprustning og spennende kultursatsinger. Jeg for min del er nå mest opptatt av budsjettet for Bergensbarnehagene og Bergensskolen. Budsjettet fremviser en stor økning. Mer til innholdet, mer til byggene.

Byggene har min kollega Øistein Christoffersen hovedansvaret for, han viser i budsjettforslaget nye tiltak for å sikre godt inneklima. Byrådet foreslår i budsjettet for 2012 å sette av 74 millioner kroner til å ruste opp skolene Møhlenpris, Minde og Lyshovden. Dette er godt nytt for disse skolene og inngår i en enorm satsing over flere år.


I budsjettet er det satt av 6,5 millioner kroner til et pilotprosjekt for tidlig innsats i skolen. Prosjektet vil gå inn med målrettede tiltak for å sikre at barna tidlig opplever mestring i de grunnleggende ferdigheter. Byrådet vil bruke mer ressurser på de yngste barna for å redusere andelen som sliter med å mestre senere i skoleløpet. Elevene skal tidlig få god kunnskap i basisferdighetene. Jeg er overbevist om at en tidlig satsing motvirker frafall senere i skoleløpet!

Innenfor barnehage er det viktigste nå å klare å etablere nok nye plasser samtidig som vi forbedrer innholdet. De ansatte gjør en fantastisk jobb byens barnehager og som folkevalgte må vi gjøre det vi kan for å lage gode rammer for den viktige jobben som gjøres. I flere år har det vært effektiviseringer i sektoren, det kommer ingen slik effektivisering i 2012. I stedet øker vi styrken i de ulike kompetansehevingstiltakene og vil med budsjettforslaget styrke sektoren.

Foto: Bergen Kommune
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

Ingen kommentarer: