27. okt. 2011

Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor?


Hvorfor tar 500 mennesker livet sitt hvert eneste år? Dobbelt så mange som mister livet i trafikken(tall fra 2009). Hele 4-6000 mennesker blir innlagt på grunn av selvmordsforsøk. I tillegg kommer de personene som hver dag går med selvmordstanker eller begår selvskading. Det er et komplekst bilde bak disse tallene, når man snakker om tiltak er alt fra kamp mot mobing og mestring i skolen, til livsglede for eldre og økonomisk trygghet viktig. Alt henger sammen med alt.

En av Høyres aller dyktigste politikere, leder av helsekomiteen, Bent Høie hadde i dag en interpellasjon i Stortinget om dette temaet. Fra KrF fikk jeg ta ordet i kanskje den viktigste debatten Stortinget har nå.

Hvorfor gjør vi ikke mer for å hjelpe de som er på kanten til å ta selvmord, de som driver med selvskading, de som strever med psykiske lidelser og de som er pårørende? Helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen varslet i møtet i dag at det vil bli utarbeidet en ny handlingsplan for å forebygge selvmord og selvskading, en plan som skal gjelde fra 2013. Det er bra. Samtidig er det nok av forhold å ta tak i før 2013. Barn og unge under 23 år med behov for behandling for psykiske problemer, har ikke garanti for behandling før det er gått 65 dager(i følge statsråden er dette redusert til 57 dager nå) og hele 16 % av kommunene planlegger kutt i tilbudet for psykisk syke.

Hvorfor snakker vi så lite om selvmord og selvskading? Ung.no, en nettportal drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, skriver på sine nettsider: "Selvskading er et emne som nesten ingen tør å snakke om, men åpenhet er den beste medisin." Kanskje har du og jeg den viktigste jobben i møtet med venner, kollegaer og familie? I medieomtalen av selvmord er man opptatt av å unngå smitteeffekt, det er ikke vanskelig å forstå. Likevel må vi tilstrebe en større åpenhet om temaet.

HiOA-forsker May Vatne har intervjuet folk som har forsøkt å begå selvmord. "De ønsker alle mer åpenhet og færre tabuer rundt selvmord, og vil snakke om selvmordsforsøkene for å hjelpe andre".

Psykiske lidelser er tabubelagte, konsekvensen av det er dramatisk. Alle har vi latt oss engasjere i debatten om trafikksikkerhet, men det er altså dobbelt så mange som mister livet som følge av selvmord. Jeg håper dagens debatt i Stortinget er et skifte, et skifte som fører til at vi gjør minst like mye for å forebygge selvmord og selvskading, som det vi gjør for å hindre dødsfall i feks trafikken.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

3 kommentarer:

Familien Grove sa...

Det er så sant!

Bra du skrive om dette her. Vi mennesker vil helst bare vise vår sukessfulle liv og hvor flink vi er..

Men ja, det er virkelig sammensatt alt dette. En teori jeg har: Med den enorme mine, dine og våre barn kulturen som vokser frem, og så lenge som barna er plassert i barnehagen - så tror jeg at disse tallene kommer til å stige drastisk om noen år..
Trenger å fokusere mer familien og da vil hele samfunnet lykkes også.

Men det er selvfølgelif masse som spiller inn!

Silje Marie Grove

Mathilde sa...

trist at så mange sliter. Skulle ønske det ble gjort mer for disse.

Sigrun sa...

En ting som helsevesenet MÅ gjøre, er å ta vold og overgrep som mange psykisk lidende barn og unge har i sin bagasje alvorlig. En studie publisert i 2006 viste at BUPs behandlere bare avdekket 1 % av volden og 12 % av de seksuelle overgrepene som BUP-pasienter hadde opplevd. Jeg mener det er umoralsk å bare gi barn ren symptombehandling når de opplever slike ting. Det blir som om Utøya-overlevende skulle få piller uten at noen var interessert i hva de hadde opplevd. Dessuten er det viktig at overgrep mot barn blir stoppet.