30. okt. 2011

Høyhus, bybane, snømåking og kulturminner


I morgen mandag, 31 oktober skal det nyvalgte bystyret møtes for første gang. Valgoppgjøret skal godkjennes og det politiske liv skal konstitueres, dvs: ordfører, varaordfører, komiteeledere, byrådsleder og byråder skal formelt velges. For min egen del betyr at jeg fra mandag til tirsdag skal over på et nytt arbeidsfelt.

De to siste årene har handlet om læringsstrategier, lærertetthet, barnehageplasser, ventetider i ppt, ledelsemodell i skolen, skolebygg, mobbing og faglige resultater. Fasiten(takket være våre dyktige ansatte) er at vi er best blant storbyene, ny ledelsemodell er innført, vi har full barnehagedekning og investeringene i barnehage og skole er rekordstore.

De neste årene vil handel om høyhus, sambruksfelt, saksbehandlingstider, bompenger, kulturminner, byggvedlikehold, utvikling av nye arealer, fortetting, bybane, byluft, bilfrie sentrumsområder, parkeringsplasser og nye veiprosjekt.

Det blir spennende, men krevende å skifte ansvarsområde. Jeg håper derfor på din hjelp. Hva mener du jeg bør ta tak i først? Hvilke miljøtiltak er viktigst? Hva kan vi gjøre for å redusere saksbehandlingstiden? Hvor kan vi bygge høyhus?

Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

3 kommentarer:

ejg sa...

To viktige miljøtiltak:
1) kraftig satsing på sykkelinfrastruktur. Det er myte at man ikke vil sykle, legges det til rette, kommer syklistene. Se til de stedene som får det til andre steder i Norden/Europa/Verden. Men ikke halvhjertete løsninger, det hjelper lite.
2) Ta vare på de blå/grønne strukturer. Byvassdragene har blitt neglisjert og nedbygd. De må frem i lyset, bokstavlig talt. Her er et kjempepotensiale. Se til feks Århus og Velje i Danmark og Oslo.

Kort nå. Utdyper gjerne :)

Torstein sa...

Ganske store sko som skal fylles, dette! Håper du skriver mye om arbeidet ditt på bloggen, så blir det spennende å følge med hva som skjer. Særlig for meg, kanskje, som jobber med og intersserer meg ekstra i disse spørsmålene.

Filip Rygg sa...

ejg: takk for innspill om to viktige saker

Torstein: det er absolutt intensjonen min, bloggen er en fin kanal for å få dialog om litt større refleksjoner enn det feks twitter legger opp til