2. nov. 2011

48 timer i ny jobb


Visste du at det store flertall av byens politiske saker kommer fra byutvikling? Eller at Bergen leder et forkserforum i EU med fokus på klimaendringer? I byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø arbeides det med alt fra snømåking og bossrydding til bybaneplaner og byggesaker. I denne avdelingen finner du også byantikvaren, byggvedlikehold og kommunes kartekspertise. Jeg har lært mye de siste 48 timene, men svært mye gjenstår.

Bergen kommune er den eneste kommunen i landet som har egen klimaseksjon med klimasjef. Jeg fikk i dag en orientering av klimasjefen om de forum, styringsgrupper og prosjekter kommunen er involvert i. Min forgjenger, Lisbeth Iversen har fått til utrolig mye, langt mer enn det folk flest vet. Det er imponerende å se hvordan feks EU viser til Bergen og det arbeidet som gjøres her i miljøpolitikken. Allerede fra neste uke vil jeg selv måtte møte i noen av disse gruppene, det blir store sko å fylle.

Mailboksen blir raskere full i denne byrådsavdelingen enn i andre. Mange mener svært mye, og mange vil svært mye. Det er bra. Denne energien vil gi både gode vedtak og mye god utvikling. De siste dagene strømmer det til med innspill fra utbyggere, engasjerte naboer og organisasjoner som vil påvirke ulike saker. Det gleder meg!

Det produseres mange byggesaker i Bergen, svært mange. Folk flest vil bygge garasjer, dele opp tomter, glasse inn balkongen, bygge ut loftet og kanskje også bygge seg en enebolig. Mange vil også klage på kommunens vedtak, enten som tiltakshavere eller berørte naboer. Vi må sikre en god forvaltning samtidig som at vi de neste årene også vil arbeide for raskere saksbehandling i tråd med byrådets plattform.

Jeg er begeistret over kompetansen til ansatte, engasjementet til byens innbyggere og all viljen hos næringsliv og andre samfunnsaktører. Denne jobben blir krevende, men også spennnede. Jeg ser frem til de neste timene, ukene og forhåpentligvis også årene :) Takknemlig for dine innspill!
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

Ingen kommentarer: