14. feb. 2012

Bybane til Åsane?


I flere oppslag hevder Bergen Arbeiderparti at det ikke blir noen enighet mellom byrådspartiene og Arbeiderpartiet i den nye bompengesøknaden pga uenighet om bygging av bybane til Åsane. Det er en fantasifull omskriving av virkeligheten. Et stort flertall i bystyret har for lengst vedtatt en helhetlig bybanenett og byrådet har allerede igangsatt reguleringen til Åsane, uenighetene knytter seg til inngåtte avtaler og visjoner for sentrum.

Videreføringen av Bergensprogrammet medfører økte bompenger og friske midler til bygging av bybane til Flesland. I tillegg får vi store investeringer i gang- og sykkelveier(gs) og det er satt av 700 millioner til byggingen av en Skansentunnel. Sistnevnte prosjekt skal gjøre sentrumskjernen bilfri. Både samlet og prosjektene hver for seg er store miljøløft, hvor det ikke blir økt veikapasitet, men mer plass til bane, buss, sykler og gående.

Videreføringen som vedtas i år kommer samtidig med 10 års jubileet for Bergensprogrammet. Tre år før, i 1999 ble det forhandlet frem en enighet mellom Ap, Høyre og KrF. Da inneholdt Bergensprogrammet fire elementer: Bybane, Ringveg vest, Skansentunnelen og sekkepostene(programområdene: kollektivtiltak, gs-veier, byrom, trafikksikring).

Illustrasjonsfoto
I 2002 kom man i gang med prosjektene og på disse ti årene har det skjedd fantastisk mye. En rekke byrom er fornyet, bybanen står snart ferdig til Lagunen, Ring Veg Vest del 2 er snart ferdig og vi har fått flere titalls nye gs-veier. Skansentunnelen er derimot ikke påbegynt. Et prosjekt som var en del av enigheten mellom de tre partiene, en enighet som sikret bybanen. At en av avtalepartnerne nå vil løpe fra avtalen er både frekt og uansvarlig. Frp som både er mot bompenger og som ikke har vært noen ivrig bybanetilhenger, har heldigvis vært svært ansvarlige og sikrer nå flertall for saken.

Jeg skulle ønske meg et enda bredere flertall. Tenk hvis vi kunne fått til et vedtak hvor Høyre, Frp, KrF, Venstre, Byluftlisten og Ap var med? Evt enda flere? Det bør være lett å stemme for Skansentunnelen, det er selvsagt en forutsetning at den ikke øker biltrafikken i sentrum, tvert i mot ønsker vi ytterligere reduksjoner. Det er videre klart at en rekke alternativer må utredes. Poenget er å gjøre sentrumskjernen bilfri, det handler om både bymiljø og byluft.

Arbeiderpartiet sier vi må velge mellom bybane til Åsane og Skansentunnel. Det er feil i forhold til avtalen, men det er også feil rent faktisk. En bybane til Åsane koster 4-6 ganger mer enn budsjettet for Skansentunnelen. Altså: Det må inn en statlig finansiering for å få bybanen forlenget, noe alle partier har vedtatt på sine landsmøter.

Ingen tvil om at kollektivsatsingen i Bergensregionen er vellykket. 
Vi gjør nå jobben lokalt. Bybanen bygges videre, vi regulerer mot Åsane og vi vil i forbindelse med Nasjonal Transportplan kreve en statlig finansiering. Bybanen skal ikke bare gå til Flesland og Åsane, den skal også gå via Haukeland og Minde til Fyllingsdalen. På lenger sikt også til Loddefjord. Vi har klart kontinuerlig bygging i flere år, det skal vi også klare i fremtiden.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

Ingen kommentarer: