9. feb. 2012

Bompengepakken fikk flertall!


Mer sykkel, mer bybane og bilfri sentrumskjerne! Komite for miljø og byutvikling har i dag behandlet byrådets forslag til videreføring av Bergensprogrammet. Med stemmene til Høyre, KrF og Frp har vi fått en innstilling til bystyret som sakl avgi endelig sak om den nye bompengepakken.

Etter bystyrets behandling skal saken videre til fylkestinget, deretter regjeringen og til slutt Stortinget. Med støtte fra de ulike instansene er målet å iverksette nye takster fra 1.1.2013, noe som i følge Statens vegvesen vil føre til 10% trafikkreduksjon.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

Ingen kommentarer: