23. feb. 2012

Min gode venn, fylkesmannen


Illustrasjon: Bergen Kommune / Sten & Strøm
Det stormer(som vanlig) i Bergen. Vi har alltid høy temperatur når temaet er lokaldemokrati vs statsmakt. Det handler om faktiske forhold og det handler om konflikten sentrum - periferi. Fylkesmann Lars Sponheim har som de fleste andre politikere brukt store deler av sitt liv på å dyrke konflikter. Som partileder er man først og fremst en som skal fremvise forskjeller til andre. Men rollen som fylkesmann er ganske anerledes. om fylkesmann skal man både passe på og bidra i den lokale utviklingen. I Bergen opplever vi at det er kontrolldelen som dominerer det meste.

Hva er det vi konkret er uenige om? Det ville vært fristende å kommentere fjorårets diskusjoner om skoleledelse og regnskapsføring, men nå er det først og fremst diskusjonene om godkjenningen av reguleringsplaner som opptar meg. Konkret har vi en situasjon med uenighet om parkering i sentrum. Pga dette velger fylkesmannen å stoppe utbyggingsplaner utenfor sentrum, til tross for at vi er 100% enige i disse områdene. Ganske spesielt.

Planen som utløser denne store konflikten denne gang, er den offentlige reguleringsplanen for Åsane sentrum(se illustrasjon over), hvor naboplanen, Åsane S3 ble godkjent av fylkesmannen, mens sentrumsplanen ikke blir godkjent. I brevet fra Lars Sponheim står det:
Vi ser positivt på at Bergen kommune i denne områdereguleringen hensyntar behovet for en restriktiv parkeringsnorm. Vi finner likevel ikke å kunne trekke innsigelsen.
Altså: Vi er enige, men fylkesmannen vil likevel ikke trekke innsigelsen. Juridisk er dette ytterst tvilsomt. Når innsigelsen fremmes på parkering, kan man neppe opprettholde innsigelsen på bakgrunn av noe annet.

I dag tok saken en ytterligere vendning. Tidligere har det vært hevdtet at vi måtte vedta pakeringsbestemmelsene i kommuneplanen fordi vi manglet juridisk bindende parkeringsbestemmelser. I dagens BT sier Lars Sponheim at det er nok med en "viljeserklæring", det er altså ikke lenger behov for juridisk bindende pakeringsbestemmelser....?

Som ansvarlig byråd har jeg allerede bedt om et møte med fylkesmannen. Vi hadde også et møte før jul som var positivt(diskuterte blant annet S3 tomten som ble godkjent), jeg håper neste møte blir like vellykket. I store trekk er vi enige om svært mye, det er små, men viktige detaljer som får store konsekvenser. Min intensjon er godt samarbeid med fylkesmannen, jeg vil selvsagt gjøre mitt for at vi skal kunne ha et godt vennskap.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

1 kommentar:

Anonym sa...

Jeg synes det er rart at vi ikke har folkevalgte fylkesmenn i Norge. Det betyr jo at de kan gjøre som de vil, så lenge en regjering(som er opptatt med titusenvis av andre problemer) ikke griper inn. Demokratisk er dette vanvittig!