29. feb. 2012

Ingen bybanepott i NTP


Ny nasjonal transportplan(NTP)! For folkevalgte i hele Norge er denne planen trolig det viktigste dokumentet vi har, viktigere enn både statsbudsjett og egne budsjetter. Milliarder av offentlige kroner skal disponeres på en rekke samferdselsprosjekter i hele Norges land. For Bergen er de viktigste prosjektene bybanen, dobbeltsporet mellom sentrum og Arna og de store sambandende/veiene til våre gode nabokommuner(E39 - nord og sør, Sotrasambandet ++).

Så hva er konklusjonene etter at planen er presentert? Det ble som forventet. For Bergen sitt vedkommende er det bra(men på svært høy tid) at vi nå får finansieringen til dobbeltsporet, det betyr hyppigere avganger og større godskapasitet. Mindre hyggelig er det at det på tross av mange lovnader, ikke er på plass en egen bybanepott. Dette håper vi at regjeringen skal rette opp i slik de har lovet mange ganger.

NTP sier mye om trafikkutfordringene i storbyene. Det er bra. Jeg støtter selvsagt tanken om en lik organisering av Bergensregionpakken som man har gjort med Oslopakkene. Videre er det fullt ut forståelig for oss vestlandspolitikere at man prioritere vedlikehold. NTP har mye bra i seg, selv om vi selvsagt ønsker mer.

Faksimile BT 28.02.12
Innretningen i NTP er slik at man har ulike alternativer/scenarier: Minus 20%, dagens bevilgninger, 20% økning og 45% økning. Ut i fra erfaring kan vi nok regne med en viss økning, men neppe 45% økning slik det "beste" scenariet forutsetter.

For de viktige veiprosjektene i vår region er status nå følgende:

E39 Os-Bergen: ligger inne. Bra!

Sotrasambandet: Prioriteres dersom rammene økes med 20%. Altså, usikkert.

E39 Bergen-Nordhordland: Prioriteres dersom rammene økes med 45%. Altså, svært usikkert.

Oppsummert: Som ventet, for lite til viktige miljøtiltak, usikkert for viktige samband, men mye godt når det gjelder vedlikehold, dobbeltspor og tanke om transportorganisering(bypakker, styringsgrupper ++).
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

Ingen kommentarer: