3. okt. 2012

1 år til valget - umulig med gode miljøvalg?


"Hvorfor la forurenser betale når vi kan ramme alle?" Slik må samferdselsministeren ha tenkt når hun i går avfeide forslaget fra Vegdirektoratet og Transport Økonomisk Institutt om lavutslippsoner i storbyene. På NRK2s Aktuelt nevnte Marit Arnstad nemlig kun to andre forslag som man heller skulle innføre: datokjøring og køprising.
Det er kun 1 år til valget. Med de siste rokkeringene i regjeringen og med gårsdagens debatt friskt i minne kan vi slå fast at det er lite kontroversielt, nytenkende og revolusjonerende som skal skje det neste året. Det er for risikabelt å legge seg ut med enkeltgrupper, nå skal oppslutningen sikres og gjenvalg gjøres mulig. Det er mulig de rødgrønne vinner på en slik strategi, men alle andre taper. Miljøet, landets innbyggere, storbyene og næringslivet.

I går skrev jeg om Dieselkrigen, Bergen har lenge ivret for å kunne miljødifferensiere bompengene. Ikke for å hente flere inntekter, men for å sikre at det er forurenser som betaler. Folk flest kjører ikke bil for moro skyld. Folk flest skal et sted. Folk flest velger det fremkomstmidlet som er best. Jeg må levere i barnehagen. Naboen skal på jobb utenfor kollektivaksene. Kompisen har nattevakter på sykehuset uten andre alternativer.

Når folk må bruke bil er det underlig å høre at datokjøring* skal være et godt alternativ for pulserende storbyer i vekst. Vi har datokjøring som et krisetiltak, ikke som et fast tiltak om vinteren. Datokjøring er svært lite ønsket. En dieselbil slipper ut gasser tilsvarende 70 bensinbiler. Tunge kjøretøy kan tilsvare 300 bensinbiler. Hvorfor skal alle rammes likt når konsekvensene for byluften er så ulik?

Bergen skal fortsette å tilby gode alternativer. Bybanen, kollektivfelt, nye stamruter og mange flere gang- og sykkelveier er hovedessensen i det arbeidet vi har felles med Hordaland Fylkeskommune. Selvsagt tar man bussen dersom den kommer frem og er pålitelig. Selvsagt vil mange flere sykle dersom vi får sammenhengende og trygge sykkelveier. Foreløpig er vi likevel ikke ferdig med mer enn første byggetrinn av bybanen. Staten kan gjerne se sitt ansvar og bidra med med investeringsmidler. Vi vil, vil staten?

Jeg kjører selv dieselbil. Jeg vet at mange vil måtte ha dieselbil i fremtiden. Å forby dieselbiler er ikke et godt alternativ. Men vi som forurenser mest bør også betale noe mer enn de som forurenser lite. På den måten får vi en mer miljøvennlig bilpark og bergenserne får friskere luft. Frisk luft er tross alt viktigst.

*Datokjøring = siste nr på bilskiltet avgjør om du får bruke bilen, partallsnummer på partallsdager, oddetallsnummer på oddetallsdager.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

1 kommentar:

Anonym sa...

bra! Arnstad er vel neppe noe bedre enn Kleppa....