26. nov. 2013

Bedre å diskutere Bryggen, enn bybanen i seg selv


I 2004 fikk jeg jobb som politisk rådgiver for daværende byutviklingsbyråd, Lisbeth Iversen. Øverst på agendaen den gang var å få bybanen bokstavelig talt på skinner. Vi hadde vedtak i Bergen bystyre, men manglet statlig backing, vi kranglet med vegvesenet og opinionen var i mot hele prosjektet. Det var tøffe tak i media den gang, enda tøffere enn dagens debatter om trase mot Åsane. Men det gikk til slutt. Det mest gledelige nå er at debattene handler om traseen og ikke bybanen i seg selv. Det er rett og slett deilig.

For noen dager siden fikk leserne av denne bloggen, fire hovedmomenter for valg av trase. Jeg skulle gjerne vært mer argumenterende og konkluderende. Det er dessverre ikke mulig. Vi bruker noen uker nå i byrådet på å lande en innstilling som vi mener løfter Bergen, som er gjennomførbar praktisk og økonomisk og som kan sikre seg et størst mulig flertall i bystyret.

Bybanen i Nice.
Det kommer alltid mange rare påstander i opphetede diskusjoner. Det så vi for ti år siden og det ser vi nå. Noe er av mer morsom art, og en del er direkte feil. Ingen av oss ser hele bildet, helt komplett, men vi kan bruke erfaringene fra det som til nå er bygget og vi kan lære av andre byer. Feks er det ganske utrolig å se påstandene om at en bybane i dagen vil ødelegge Bryggen, når vi kan dra til byer som Bordeaux, Jerusalem og Nice(bildet) og se hvordan kulturminner, byrom og bybane går hånd i hånd.

Erfaringene fra dagens trase mellom sentrum og Rådalen kan enkelt oppsummeres som i en passasjersuksess, høy tilgjengelighet til holdeplasser og mye utløst byutvikling. Av negative faktorer vil jeg nok si at man muligens har ett eller to stopp for mange. Det er også grunnen til at man mot Åsane, uavhengig løsning, ønsker færre stopp. Synligheten har bygget bybanen som merkevare og vi ser at dette også påvirker områdenes attraktivitet.

Bybanen i Jerusalem.
Utredningene er lange, mange og kompliserte. Jeg forstår godt at også de som har prøvd å fordype seg, kan gå vill i tabeller og sammenhenger. En utbredt misforståelse er feks at alternativ tre, forslaget hvor Fløyfjelltunnelen forlenges(som selvsagt har mye godt ved seg), ikke skal koste noe ekstra. Da leser man ikke utredningen godt nok. Den viser at det vil koste mellom 7 og 800 millioner ekstra, og med all usikkerhet som ligger vil jeg si at det er konservative anslag. Forvirringen skyldes nok at man ikke ser at traseen kan settes sammen med ulike momenter, du kan velge en løsning for sentrum, en for Sandviken og en annen for Åsane. Det er svært mange alternativ. Men at en ekstra tunnel koster, det er helt sikkert.

Jeg gleder meg over bybanedebatten. Nå diskuterer "hele" byen saken som skal prege sentrum og utviklingen nordover i de neste hundre år. Det er deilig å være der, selv om bildet ser litt komplisert ut. Snart er vi dog i havn.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

Ingen kommentarer: