9. okt. 2007

Høyere boligpriser?


Geir Axelsen, statssekretær i Finansdepartementet for Arbeiderpartiet sier til Aftenposten at de ikke vil fjerne dokumentavgiften fordi det bare vil føre til høyere boligpriser. Det er fint at han allerede nå avslører regjeringens planer for avgiftsregimet, men argumentet er veldig DÅRLIG.

Selv investerte jeg i en leilighet for noen år siden. Bare for å nedbetale dokumentavgiften brukte jeg over et år. Altså et år med nedbetalinger på en statlig avgift før jeg kunne begynne å betale ned på selve leiligheten. Etter mitt skjønn bør dokumentavgiften snarest fjernes. For førstegangsetablere og alle andre er avgiften fordyrende og for noen det som gjør at det blir for dyrt.

Dokumentavgiften er også en av mange avgifter som kan ansees som dobbeltbeskattning. Først betaler man skatt på inntekten sin, og av disse pengene skal man så betale dokumentavgift på et hus som er bygget med en rekke avgifter. Kanskje ikke den groveste formen for dobbeltbeskattning, men likevel er det et av flere poeng Axelsen burde sett på.

En avgift skal i utgangspunktet dekke en utgift staten har. Jeg kjøper ikke at staten bruker 50.000,- på å ordne dokumentene i forbindelse med et eierskifte. Hvis man ikke har guts til å fjerne avgiften, kan man vel i det minste harmonere avgiften mot de faktiske kostnader?

Jeg mener det bør være et klart politisk mål at de som vil eie i stedet for å leie, skal få hjelp til det. Staten skal ikke gi vekk boliger, men man kan ta vekk unødvendige hindringer, som feks dokumentavgiften. Statssekretæren mener avgiften vil føre til en økning, han kan kanskje ha delvis rett, men hvorfor hører vi ikke da samme motforestilling til å feks fjerne matmomsen? Blir maten tilsvarende dyrere dersom vi fjerner matmomsen?
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

2 kommentarer:

Adam sa...

Faktisk ble maten dyrere da man halverte matmomsen. Nøkkelen her er tilbuds- og etterspørselforhold.

Men, du kan jo begynne med å fjerne eiendomsskatten?

Mathias sa...

Om man fjerne dokumentavgiften vil jo bare eindomsmeglerbransjen berike seg mer enn de allerede gjør. I dag er det ikke uvanlig å måtte ut med minst 50 000 kroner i forbindelse med en eiendomstransaksjon, og ofte ligger den på 100 000. Til staten betaler man 2,5 % . Så koster boligen 2 millioner, så tar staten 50 000, ille nok, men eindomsmegleren tar de resterende 50 000, så ma burde dersom man fjernet dokumentavgiften, innføre en makstaks etter modell av barnehagene. F.eks. maks 10 000 pr eiendomstansaksjon. Da ville faktisk utgiftenen med å få solgt en bolig verd 2 millioner, gå ned fra rundt 100 000 kroner til rundt 10 000 kroner. Ved å bare fjerne dokumentavgiften, vil det ennå koste rundt 50 000!