15. okt. 2007

Må noen være fattig?


Det var en gang en fra RV som sa: "ingen mennesker bør tjene under gjennomsnittet". Logikken er som du sikkert skjønner ganske svak, men den er også ganske lik den logikk som presenteres når folk flest sier de vil bekjempe fattigdom. Slik jeg ser det er det feil å kjempe for likhet og det er feil å bekjempe rikdom.

Men en aktiv fordelingspolitikk har jeg stor sans for. Flat skatt, null i formueskatt og vekk med avdragene er oppskriften til mange på høyresiden, det er en form for økonomisk politikk som kun ivaretar kapitalistiske teorier. Jeg er stolt av et skattesystem der de som tjener mest også betaler mest. Selv om systemet vårt har mange svakheter. Mange av de rikeste i Norge betaler svært lite skatt, men da nytter det ikke å tro at flat skatt er løsningen. I stedet må man se på hvordan skattesystemet kan forbedres.

Jeg vil gjerne utslette fattigdommen, men vi kan aldri hindre at noen har minst, det må det naturlig nok alltid være . Men vi må hindre at enkeltmennesker er utestengt fra sosiale sammenhenger og vi må hindre at enkeltmennesker ikke får dekket elementære behov som mat, klær, varme og tak over hodet. Likevel, selv om vi dekker disse behovene så vil disse menneskene ha adskillig mindre enn de som tjener mest. Er de da fattig, eller bare mindre rike?
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

2 kommentarer:

Joar sa...

Ja, det er synd at vi som verdens rikeste land og bo i skal ha fattige mennesker.
Det er flott du kommer med visjoner om å gjøre fordelingen mer rettferdig, noe som Arbeiderpartiet kjemper for og Sosialdemokratiet.

Hva synes du Filip om å slå sammen Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti?? Det ville vært en stor drøm, for jeg deler mange av Kr.F sine verdier. Personlig så er jeg tilhenger av friskoler uten konkurranseutsetting, økt bistand, stor innsats for fredsarbeid og miljø.
Ville ikke det blitt mye bedre om politikere i sentrumspartiene enten går til H,FrP og Ap?? Sånn at det øker tilslutningen deres og sentrumspolitikere som deg og andre i KrF som f.eks velger å gå inn i H eller Ap prøver å trekke partiene mot sentrum??

Mathias sa...

Det er vanskelig å være uenig i dette.