18. okt. 2007

Nytt byråd!


Da er det offentlig! Bergen har fått nytt byråd, med følgende syv medlemmer:

Byrådsleder Monica Mæland (H), byråd for finans, omstilling og konkurranse: Christine Meyer (H), byråd for omsorg og helse: Liv Røssland (Frp), byråd for kultur, idrett, næring og bedrift: Henning Warloe (H), byråd for klima, miljø og byutvikling Lisbeth Iversen (KrF), byråds for byggesak og bydeler Øistein Christoffersen (Frp), byråd for barnehage og skole Tomas Martin Moltu (KrF).KrF har altså fått ansvar for skole og for klima. Det er veldig bra og vi har fått to fantastiske byråder!
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

15 kommentarer:

Erlend K sa...

Veldig fornøyd med våre byråder. De kommer til å gjøre en kjempejobb..! Viktige fagområder..
Er forsåvidt også fornøyd med de andre, på meg virker det som et ganske OK byråd totalt sett.

Gratulerer for øvrig også med vervet som leder av finanskomiteen. :-) Så at Terje Ohnstad var en smule irritert, men, men... Flott at KrF har fått et så viktig politisk verv også på bystyresiden..!

Joar sa...

Jeg lurer på hvordan det vil gå med Bergen nå, etter FrP kom inn i makten. Det som står i en erklæring er egentlig ikke nok, jeg er helt sikker på at FrP sine byråder følger sine egne meninger når de skal avgjøre en sak.

Til det siste, så fikk jeg med meg det og jeg mener det er blodig urettferdig. Ap er mye større enn KrF og får ikke et lederverv.
Jeg mener tiden har kommet for å forandre partisystemet hvor sperregrensen heves for fullt opp til 20% sånn at partier under det ikke kommer inn.
Et to-parti system ville vært foretrukket.

Mathias sa...

Til Joar! Et to-partisystem! Nei, takk. Flere land har i praksis det, blant annet Storbritannia, Spania og USA, og da kommer miljøsaken helt i bakgrunnen. Da blir det kun en kamp mellom ytterste høyre som representerer arbeidsgiverne og kapitalinteressene og venstre siden som representer arbeidstakerne.

Anonym sa...

Gratulerer med byrådene! Men hvor blir det av Jan Sverre Stray?? En utrolig dyktig mann for Krf og for Bergen.Dere må bruke hans kunnskap og kompetanse. Lykke til med arbeidet for Bergen kommune

Joar sa...

Jo, men kjære deg Mathias både jeg og deg som tilhengere av det norske sosialdemokrati kommer til å tjene på det.
Ap har alltid vært stort og trenger ikke bekymre seg, heller ikke FrP eller Høyre og det som er fordelen da ved å bare sette fokuset på disse tre partiene, kanskje ta med SV også er også få frem tydeligere alternativer, det vil være et pluss.

Miljøsaken blir ikke nedprioritert.
Det som også er fordelen er å få en endelig slutt på dette kiledemokratiet som KrF og IKKE MINST Venstre og Sponheim driver med. Der tror jeg vi kan få med oss Fremskrittspartiet, for Sponheim driver og rakker ned på de største partiene og tror han er kongen på haugen, men faktum er at det er bare storpartiene som kan sette en stopper for Sponheim og KrF sitt politiske spill.
Men husk, Ap vil tjene godt på et slikt system, det er KrF og Venstre som vil tape og jeg mener Ap taler de fattiges sak enda bedre enn KrF.

KrF bevisste i Bondevik 2 hvordan de prioriterte velferd, de holdt på å destruere hele velferds-Norge.

Filip Rygg sa...

erlend: dagens skriverier om hva jeg skal gjøre er bare spekulasjoner, jeg skal inn i andre ting :)

joar: ap har fått svært mye og har ingen grunn til å klage. De får flere lederverv

anonym: jan sverre stray er fantastisk dyktig og selvsagt viktig for krf og jeg er veldig glad for at han skal være med i bystyregruppen de neste 4 årene

Joar sa...

Vel jeg vet ikke hva jeg skal si, men det er jo ganske naturlig at det er partiet sin størrelse som avgjør hvor mange verv dets politikere skal ha..

Og Filip, en liten ting ;Synes du det er verdig det politiske spillet Høybråten og Sponheim driver med både mot Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet i rikspolitikken?
De to opptrer som det er de som er størst og kongene, noe som ikke er realitet.
Det er en hån mot velgerne til de store partiene og jeg forstår snart ikke meningen med sentrumspartiene når vi får like god sentrumspolitikk av Ap.
Jeg synes sperregrensen bør heves til 20 % sånn at partiene under det holdes ute.

Mathias sa...

Joar! Du har sikkert rett og jeg heller ikke særlig sansen for kildemokratiet. Tenker med gru hvordan sosialpolitikken var under Bondevik, eller total mangel på sådan, da det eneste som gjaldt var å gi skattelette til de rike og middels rike som kun gikk til økt forbruk. Eksempel på den modellen du skisserer kjenner jeg godt fra Spania hvor PSOE og Partido Popular bytter om regjeringsmakt. Til sammen har de 80 % av stemmene, så kommer Izquierda Unida (Det Forente Venstre)(søsterpartiet til SV med rundt 5 %, katalanere og baskerne med omtrent det samme på landsbasis, så komme en mengde små partier på rundt 1 %. Miljø og klima kommer noe i bakgrunnen pga. dette, men vi behøver jo ikke nødvendigvis ha det slik i Norge.

Når det gjelder byrådet, så burde de ha en byråd med innvandrerbakgrunn. Filip har ikke Krf i Bergen innvandrere blant sine medlemmer, eller Høyre for den slags skyld. Det er på tide med en innvandrer i byrådet??

Erlend K sa...

Hehe.. Ehh..sperregrense på 20 % er vel ikke helt gjennomtenkt..? Da ville altså ikke Høyre vært med og fått utjevningsmandater ved forrige stortingsvalg..! Frp og Ap ville sannsynligvis fordelt minst 140-150 representanter mellom seg, og så ville noen av de andre partiene fått enkeltmandater hist og her. Det er ikke noe godt system! Ikke en styrke for demokratiet å sørge for at velgere som tilhører et mindre parti mister sine partier...

Dette med skattelette til de rike har jeg forklart i en kommentar til et tidligere innlegg på denne bloggen, men at sosialister synes det er vanskelig å forstå sammenhenger i økonomien er ikke overraskende... Var kanskje ikke alt i sosialpolitikken som var like bra, men løsningen på det er ikke å fjerne rikdom i samfunnet. Fokus bør være på å bekjempe fattigdom..!

Hehe.. Joar: Like god sentrumspolitikk med Arbeiderpartiet..?? Sorry, asså, men det Ap vi ser idag fører IKKE sentrumspolitikk..! Her er det hardbarket sosialisme som gjelder. Det Arbeiderpartiet Jens Stoltenberg ledet i 2000-01, derimot, kunne forsåvidt også KrF ha samarbeidet med for min del...

Joar sa...

Kjære Erlend K,
Denne regjeringa som sitter nå har på noen få områder gått inn for noe jeg var uenig med som f.eks et statlig oppkjøp i noen bedrifter og markert en del skepsis til privateløsninger, men Erlend det er ikke det viktigste.

Men det som er det viktigste nå er at vi satser mer på felleskapet enn noen gang. Kommunene får mye mer enn da gjerrig-Erna styrte.
Det har vært et rekordløft i satsing på barnehager og miljø.
Når det gjelder fattigdommen så gjør regjeringen en god jobb, men det er mye jobb som gjenstår for å bli kvitt fattigdommen, takket være Bondevik.

Kristelig Folkeparti eier ikke troverdighet i fattigdomsbekjempelsen nasjonalt.
Dere hadde regjeringssjefen i en trepartiregjering, men Høyre kjørte hele løpet.
Hvis KrF virkelig hadde tatt sine hjertesaker på alvor så hadde dere trukket dere ut av en regjering med Høyre og gått inn for en Ap-mindretallsregjering.
Det ville vært den beste løsninga.

Bare et lite råd,
Skal KrF vokse igjen så må dere se til å fjerne den kristne høyrebevegelsen i partiet, for det er den som ødelegger partiet deres.

Filip Rygg sa...

Mathias: vi skulle gjerne hatt en byråd med innvandrerbakgrunn, men det kan ikke være hovedkriteriet for å sitte i byråd. Det viktigste må være at de som blir byråder er dyktige og vil gjøre en innsats for Bergen. Bergen KrF har flere aktive med innvandrerbakgrunn, men foreløpig er ingen av dem blitt byråd eller bystyremedlem. (jeg tror det bilder ser anerledes ut om 4 år)

joar: siden første gang jeg ble kjent med deg gjennom mail og denne bloggen har du beveget deg til å bli stadig mer sosialistisk og mer snever i ditt syn på KrF. Hva som er årsaken til det vet jeg ikke.

For meg virker det også som du har svært mange feile oppfatninger om hva som skjedde under de to Bondevik regjeringene.

En sperregrense på 20% er meningsløs og selvsagt svært udemokratisk. I et demokrati skal også mindretallet høres. Et toparti system dyrker flertallet.

Erlend: helt enig!

Joar sa...

Til Filip,
Jeg er en høyre-sosialdemokrat og EU tilhenger akkurat som vår fantastiske statsminister Jens Stoltenberg.
Når du sier jeg har bevegt meg i en stadig sosialistisk retning så tar du feil. Jeg er en høyre-sosialdemokrat og vil alltid være det. Jeg er for freetrade, bankene fri fra politisk styring, servicedirektivet og kapitalfrigjøring.
Jeg er ikke sosialist i det hele tatt, men sosialdemokrat.

Du mener jeg viser mer sneversynthet ovenfor KrF, men der tar du feil. Det er den kristne høyrebevegelsen i partiet KrF jeg er ihugga motstander av fordi de er of the same kind som de som styrer i USA.
Hele USA har gått under pga den kristne høyrebevegelsen + de er pro-bush noe som gjør de helt ukritiske til den sjokk-kapitalismen han fører.

Jeg liker det Kristne-Venstre som er opptatt av sosial rettferdig, solidaritet, likhet, og toleranse.
Det kristne Høyre er jo det stikk motsatte, jeg har utfordra deg på dette med det Kristne Høyre og forsøkt å få din personlige mening om det.
Jeg ser ikke så store forskjeller på det kristne-høyre her i Norge enn i USA, med unntak at de kan være mer ekstreme der.
Hvorfor jeg er imot det Kristne Høyre er fordi at de hater homofile og spiller på fremmedfrykt som at Islam tar over og det. Akkurat de samme metodene Bush bruker.

Bush vant stort i USA av to ting, hat mot homofile og spille på fremmedfrykten om Islam just som CIH og FrP.

Mathias sa...

Filip! La oss håpe at Krf har en eller flere innvandrere på sine lister om 4 år. Hvis jeg husker på det, kommer jeg til sette opp disse som slengere dersom de har nogenlunde vett. Klart at det viktigste er at de enkelte byråder er dyktige, ikke nødvendigvis at de har innvandrerbakgrunn. Men for at de skal bli dyktige er Krf, og andre partier nødt til å velge de inn i forskjellige tillittsverv og politiske posisjoner. Dette gjøres jo altfor lite, også i AP. Og i denne forbindelse har valgkomiteene både i lokallagene og kommunepartiene veldig mye å si. Setter de ikke opp innvandrere som kandidater, kan de jo logisk sett heller ikke velges. Min appell går ikke bare til Kfr, men også til andre partier over hele linjen (med unntak av Frp og demokratene som en ikke kan regne med i denne sammenheng. ).

Filip Rygg sa...

Joar: Jeg ønsker et bredt sammensatt KrF. Slik jeg tolker dine innlegg ønsker du at deler av KrF skal forsvinne. Det opplever jeg som snevert.

Hvis noen spiller på hat mot visse grupper synes jeg som deg at det er forkastelig. Men at man fremholder retten til et kirkesamfunn å utøve sin tro er noe helt annet.

Sosialdemokratiet slik det i dag fremstår, vil feks nekte kirken frihet i ansettelsesspørsmål. Jeg oppfatter det som en sekulær fundamentalisme som er svært skummel for Norge.

Mathias: helt enig!

Joar sa...

Ja,jeg tror du tolker riktig Filip.
For en sosialdemokrat som meg så ønsker jeg at KrFs ledelse ønsker å støtte en Ap regjering, men problemet er at Sæle-folka i KrF ønsker ikke å ha noe med Ap å gjøre.
Ystebø kom med uttalelser om at sosialisme er KrFs verste fiende, kanskje det sier litt.

Problemet med den gruppa der er at de representerer en umoderne, gammeldags og sneversynte politiske holdninger som var vanlig på 50 tallet der homofile ikke skal ha noen rettigheter, ikke sex før ekteskap, kvinner tilbake på kjøkkenbenken og tvinge innpå med kristendom i skolen.
Denne gruppa representerer noe så gammeldags og noe så intolerant og det har tatt flere tiår og kjempe frem den toleransen vi har i dag, og det meste takket være Ap, KrF har motstått det nesten hele tiden helt til Bondevik og Valgerd tok over. De viste at KrF kunne være et tolerant parti, men Sæle-folka kommer til å ødelegge partiet.

Hvilken rett har f.eks vi mennesker å dømme hvordan andre sitt sex og samliv??
Ingen har rett til det, men denne gruppa er jo veldig streng på det.

Hva skal vises i tv og sånt.
Hele samfunnet vårt ville lignet på sørstatene i USA (spesielt Texas) hvis de Sæle folka hadde fått styrt. Da hadde ateister, kommunister, sosialister, homofile, aleinemødre blitt svært diskriminert.
Jeg vil ikke tilbake til 50 tallets sitt samfunn og jeg kjenner mange som har erfaring fra de tider. Ikke noe godt å si nesten. Der ønsker den kristne høyresida i partiet deres, og Ap har i alle år kjempa imot den diskrimineringa.

Jeg deler selvsagt ønsket ditt Filip når det gjelder å ha et bredt sammensatt parti med forskjellige synspunkter, men problemet er at den kristne høyresida med Anita A. Sæle i spissen har noen synspunkter og meninger som er så gammeldags, intolerant og direkte støtende mot en del samfunnsgrupper.
Hvorfor jeg velger å ta et oppgjør med denne sida er fordi den står ganske sterkt her i Hordaland og de små lokalsamfunnene rundt her jeg bor.

Holdningen til Sæle- folka og den kristne høyresida er jo direkte gammeldags Filip.
Holdningene kan jo settes helt tilbake til 50 tallet hvor intoleransen og sneversyntheten var på sitt verste. Grupper jeg tenker spesielt på er homofile, alenemødre, ikke-religiøse, funksjonshemmede, kvinner rett og slett hvor likestillinga var dårlig og kulturen.

De homofile ble jo uglesett den gangen og ble nærmest jaga bort fra bygda på den tida fordi det var en så stor skam og den gang så syntes de det var helt okei å drive med sterilisering av slike mennesker, antagelig fordi de religiøse den gang mente det kunne spre sykdommer noe som en del av dem uheldigvis mener i dag.
Den gangen var det rett og slett forbudt å være homofil, og de hadde null rettigheter, flere tiår etterpå har rettighetene og holdningene til denne gruppa blitt bedre og bedre, men det ser ut til at det bekymrer Sæle-folka som gang på gang har motstått hvert forslag for å bedre de homofiles rettigheter.

Alenemødre og kvinner som fødte barn utenfor ekteskap Filip, ble jo rett og slett sett stygt på og det ble sagt at barna deres hadde nullverdi og uekte fordi kvinnen ikke levde opp til den tidligere samfunnsnorma. For den gang skulle jo kvinna være gift før hun hadde barn. I dag er det heldigvis ikke sånn fordi vi lever i et moderne og liberalt samfunn.

Og helt til slutt, kvinner og likestilling.
Før i tida fikk ikke kvinner rett til å bestemme over egen kropp og kvinna var rett og slett underordna mannen, men etter mange år med kamp for likestilling og kvinnas rettighet hvor Arbeiderpartiet stod i bresjen for så fikk vi på plass abortloven en gang på 1970 tallet.
Gro Harlem Brundtland var en av disse vågale kvinnene som turte å fronte den viktige saken, og hennes budskap om det ble ikke like godt mottatt fra alle, spesielt ikke i Høyre og KrF.
Hun stod på i flere ti år for det hun trodde på og Gro klarte det med suksess.
Vil få tilføyet at jeg har lest en del om biografien hennes hvor hun nevner Anita Apeltun Sæle som den gang kalte henne like hyklersk som de gruppene hun kritiserte for å være imot kvinnens rett til å bestemme over sin egen kropp og likestillinga.

Jeg håper du ut fra dette lange jeg har skrevet nå forstår det moderne og liberale samfunnet vi lever i nå som Arbeiderpartiet har vært en frontkjemper for å få til med stor motstand fra den kristne høyrebevegelsen, spesielt her på Vestlandet.
I dag har vi en enda større toleranse for funksjonshemmede, homofile, alenemødre, ikke-religiøse, kvinner og likestilling og religionsfrihet enn det var på 50 tallet.
Dessuten så er kulturen endra veldig stort, tegn til dette er de moderne og liberale programmene vi har i dag som Big Brother, Hotell Caesar og lignende som den kristne høyresida har motstått. Det Norske Arbeiderparti skal ha en stor ære for at det i dag er en større toleranse for de gruppene jeg nevnte.