22. jan. 2008

Bakstreverske Greenpeace


I går åpnet Bergens første biodieselstasjon. I stedet for å juble for nok en miljøseier i Bergen, kommer Truls Gullowsen fra Greenpeace med en rekke feilaktige og underlig uttalelser. Han mener blant annet at Bergens klimabyråd bedriver dobbeltmoral fordi hun representerer et parti som vil hjelpe verdens fattige.

Kjære Truls...
Jeg representerer også KrF. På lik linje med Bergens klimabyråd, Lisbeth Iversen vil også jeg satse på miljø og fattigdomsbekjempelse. Og selv om du ikke tror det er mulig, så skal jeg forklare deg at det er to ting som henger sammen.

For det første er slik at en god miljøpolitikk er selve grunnlaget for at verdens fattige ikke skal få det verre. Det ingen klimaendringene vil gå mer utover enn verdens fattige. For det andre er det slik at ved produksjon av biodiesel så kan man stille etiske krav. Man kan feks stille krav om at produksjonarealet som brukes skal være brakk jord, altså jordbruksareal som i dag ikke brukes. Da får man en vinn-vinn situasjon. Noe Bergen selvsagt har lagt til grunn for sin biodiesel produksjon.

Jeg er enig med deg i en ting Truls, det finnes betenkeligheter i forhold til det store bildet. Men ved å stille etiske krav slik bergen har gjort, ja da er det egentlig bare pinlig å høre din kritikk.

Beste hilsen,
Filip
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

5 kommentarer:

Truls sa...

Hei

Jeg beklager å ødelegge dagen din Philip. Jeg må også presisere at jeg ikke har beskyldt noen for dobbeltmoral bare fordi de representerer KrF. Det er ogsåhelt rett at klimakamp er kamp for de fattige - om det gjøres på riktig måte.

Det vi har påpekt, til BA og andre som er interessert i å høre på, at biodrivstoff på langt nær er en optimal løsning, selv om det ofte kan virke slik og mange politikere tror det.

Se blant annet vårt resonnenment om lettere biler, dagens biodrivstoff, innblanding, biogass og moderne biodrivstoff på www.greenpeace.org/norway/press/releases/er-biodrivstoff-mer-miljovennl

Den økende etterspørselen etter matvarer til biodrivstoff Det er en kjensgjerning at vi i rike Norge har penger nok til å kjøpe maten ut av munnen på de aller fleste.har allerede økt prisene på vegetabilske oljer på verdensmarkedet. Dette bidrar til å presse matprisene,og gjør ny produksjon, blant annet på regnskogsarealer, mer lønnsom.

Jeg er glad for at KrF og Bergen har tatt de nødvendige forholdsreglene for å sikre seg bærekraftig biodrivstoff. BA opplyste at dette biodrivstoffet skulle komme fra BV Energi, som har følgende å si om sin miljøsatsing: http://www.bvenergi.no/Miljo/ Her står det ingenting om verken nitrogengjødsel, GMO eller sprøytemidler. Det gis heller ingen garanti om verken dyrking på brakkland eller vekselbruk, selv om det sies at dette er "vanlig". Påstanden om at biodiesel ikke gir ny CO2 til atmosfæren er i beste fall villedende, se mer om dette under.

Selv ikke østeuropeisk raps er et helt enkelt produkt i klimasammenheng.

Du kjenner sikkert også til studien om klimagassutslipp fra raps og maisbasert biodrivstoff som nylig ble publisert i Atmospheric Chemistry and Physics, se omtale i The Times:
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/science/article2507851.ece

Denne artikkelen konkluderer med at erstatning av vanlig diesel med biodiesel fra raps bidrar til høyere klimagassutslipp under de fleste forhold, særlig på grunn av utslipp av den sterke klimagassen N2O fra bruk av nitrogengjødsel under dyrking. Andre studier har anslått at CO2-gevinsten fra rapsdiesel er opp til 50% i forhold til fossil diesel, men erkjenner at anslagene knyttet til dinitrogenoksidutslipp er betydelige og helt sentrale, se blant annet ECON sin rapport om saken: http://www.econ.no/modules/module_123/proxy.asp?I=2154&C=9&D=2.

Andre problemer med biodrivstoff fra raps inkluderer som jeg nevnte til journalisten blant annet omfattende sprøyting, gjerne langt kraftigere enn for matproduksjon, og bruk av genmodifisert raps som ikke engang trenger å møte de samme testkravene som raps til mat. GMO-rapsen finnes inntil videre stort sett i USA og Canada, men kan komme hit snarere enn vi aner.

Men om Bergen kommune har tatt forhåndsregler mot disse mulig negative sidene ved biodrivstoff, og vil satse aktivt for å sikre at det stadig blir gjennomført forbedringer i prosess og råstoffgrunnblag, for at vi på snarest mulig skal kunne komme over fra mat-basert drivstoff til produksjon fra avfall eller trevirke, samtidig som bilflåten blir langt mer effektiv enn i dag, er jo alt dette bare av det gode.

Truls Gulowsen, Greenpeace

Filip Rygg sa...

Hei Truls!

Som du sikkert skjønner så er jeg litt spissformulert i min blogg-kommentar. Og jeg er veldig takknemlig for et godt svar.

Slik jeg leser svaret tyder mye på at BA ikke helt har gjort jobben sin. I tillegg så er det bare hyggelig hvis man kan snakke sammen før vi får slike konflikter.

Problemet med oppslaget i går var at dine uttalelser får den jevne forbruker til å være usikker på om han skal slutte å bruke sin gamle bensinsbil. Det som er miljøvennlige blir ødelagt av slike uttalelser, og det er veldig synd for vår felles miljøkamp.

Takk for oppklarende kommentar.

Truls sa...

Hei Filip

For å være helt presis, mener jeg faktisk at det i mange tilfeller er bedre å utsette krav til biodrivstoff, så lenge man ikke har bedre biodrivstoff-alternativer å komme opp med enn raps og liknende fra intensivt og forurensende jordbruk i konkurranse med mat og miljø.

En gammel bil som brukes lite er også helt klart mer miljøvennlig enn en ny bil (ofte til og med tyngre) som kjøres mye, selv om den benytter biodrivstoff.

Imidlertid er det allerede flere moderne biler som bruker svært lite drivstoff, og flere slike vil komme om de blir etterspurt av politikere og forbrukere: Lettere biler er mulig å lage, og hybridteknologien er allerede kommersielt tilgjengelig.

Energieffektive biler og kollektivtrafikk er langt viktigere klimatiltak enn dagens biodrivstoffsatsing. Bergen kommune bør satse på å fornye sin flåte med energieffektive biler, stimulere til kollektivløft og premiere folk som bytter til mest mulig energieffektive biler, når de kjøper nye.

Truls Gulowsen

Truls sa...

Altså:

1. Behold gjerne bensinbilen, men bruk den så lite du kan og sørg for å bytte til en mest mulig energieffektiv bil når du skal ha ny.

2. Om du har råd, kjøp gjerne en elektrisk Think eller Buddy til bytrafikk om transportbehovet ikke kan dekkes av kollektivsystemet. Om man har to biler i familien, er det sjelden gode grunner til at den ene ikke kan være elektrisk.

Filip Rygg sa...

Hei igjen Truls!

Det er ikke et helt logisk ressonement det der med bilbruk. Vi kan jo ikke gå ut i fra at folk som har nye biler bruker dem mer enn dersom de hadde hatt en gammel bil. For min egen del handler min bruk av bil om transportbehov, ikke lyst til å kjøre masse i en ny bil.

Men det er klart at hvis vi kan lage miljøvennlig energi, som feks grønn strøm, og folk kan bruke el-bil, så er jeg helt enig i at det er et godt miljøvalg.

Biodiesel er en erstatning til forurensende drivstoff, og med de rette krav så vil det være et positivt miljøregnskap. De farer du trekker frem er helt klart relevante, men det gjelder jo alle politikkområder. Bistand er bra, men bistand kan gjøres på feil måte. Samme gjelder næringspolitikk, det er viktig med en aktiv næringspolitikk, men det kan skje på en feil og ødeleggende måte.

Takk for mange spennende tanker og kommentarer!