23. jan. 2008

Bygg flere boliger og sett ned renta!


Som politiker skal du ikke mene så mye om renta, men det gjør jeg i dag. Selvsagt skal sentralbanken få gjøre jobben sin med sine faglige vurderinger, men rentepolitikk er ikke bare finansielt. Rentepolitikk er i aller høyeste grad sosialpolitikk. USA har nå satt ned renten og jeg forventer at Norge kommer etter.

Hva skjer når rentene går opp? Folk låner kanskje litt mindre, sånn sett har det en effekt, men utleiemarkedet blir også mer presset. Det betyr at både de som eier og de som leier har alt å tjene på å ha en noe lavere rente. Lav rente har nok mye av skylda for de høye boligprisene, men en enda viktigere årsak er mangelen på nye boliger. Det bygges rett og slett for lite.

Fortettingspolitikk er et viktig område hvor vi alt for mange ganger ikke våger å bygge masse nok. I sentrale strøk må man kunne tillate seg lav parkeringsdekning og små utearealer. Det må ikke være slik at enkelte naboer skal få styre byutviklingen.

I tillegg til fortetting må man legge ut flere områder og man må tenke overordnet kommunegrenser. Hvorfor ikke bo i Samnanger og jobbe i Bergen? Her kan man markedsføre og gjøre bygge urbant landlig.

Vi kan ikke leve med dagens situasjon. Høye boligpriser, høye renter og for få boliger. Tre ting som på sikt skaper et klasseskille.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

9 kommentarer:

Helge Gårdsvoll sa...

Sjelden er jeg mer uenig når jeg hører politikere som vil styre renten ut i fra sosiale vurderinger eller andre gode formål.

Den økonomiske politikken i Norge er tredelt: inntektspolitikk (lønnsoppgjør), finanspolitikk (statsbudsjettet) og pengepolitikk (renten osv.).

Av disse tre virkemidlene har vi inntektspolitikken som skal virke utjevnende, pengepolitikken som skal sørge for en stabil utvikling i økonomien og finanspolitikken som skal ta seg av langsiktig økonomisk utvikling, sosialpolitikk, fattigdomspolitikk og mye mer.

Av disse tre er det bare pengepolitikken som kan styre økonomien på kort sikt. Det vil si at det er bare pengepolitikken som kan styre inflasjonen for å hindre deflasjon og at inflasjonen løper løpsk. Pengepolitikken kan også reagere når inntektspolitikken eller finanspolitikken ikke er i harmoni med utviklingen i økonomien. Det er bare pengepolitikken som styres av økonomer, resten styres av enten politikere eller organisasjonene i arbeidslivet.

At politikerne skal fraskrive seg sitt ansvar for sosialpolitikken som de i dag har gjennom finanspolitikken og overlate det ansvaret på sentralbanken og rentefastsettelsen er helt galt.

Dessuten kan dette føre til en renteuvikling som fører til enten økt eller minket inflasjon, noe som ramme fattige hardere enn om renten settes etter et inflasjonsmål på 2.5% slik som i dag.

T!G sa...

Enten så er du langt mer sosialist enn Kristin Halvorsen eller så vet du ikke hva du snakker om.

Hvis du ikke liker å betale mer for boliglånet ditt, anbefaler jeg fastrente.

Filip Rygg sa...

hehe!

Det var vel dette jeg mente med innledningen i kommentaren min. Vi politikere får ikke lov til å mene så mye om rentepolitikk.

For noe tull! Klart vi alle skal kunne mene noe om noe så sentralt.

jeg skjønner at økonomer helst vil styre alt for seg selv, og i en hvis grad så er det nødt til å være slik. Men det er mye man offentlig gjør som påvirker renten. Det handler om bruk av offentlige midler, skattelegging og vekst i offentlig sektor.

Man kan selvsagt ikke politisk vedta å sette ned renten. Da får vi en politisk styrt rente og det tror jeg det kun er RV som ønsker seg. Men man kan absolutt mene at renten bør settes ned. Og det gjør jeg.

Økonomer og fagfolk innenfor dette området har en alt for stor tendens til å fraskrive seg koblingen mellom rentepolitikken og sosialpolitikken. Har man en inntekt som runder millionen så vil en alltid klare seg. Høye renter går først og fremst utover arbeidsplasser og de med lave inntekter.

nok en gang, hehe!

Helge Gårdsvoll sa...

Hva vil du ha: høy rente eller høy inflasjon? Høy rente kan sikre en langsiktig utvikling i økonomien der inflasjonen ikke løper løpsk.

Høy inflasjon vil i alle fall ramme de fattigste.

Helge Gårdsvoll sa...

Ekstrakommentar: du sier høye renter går ut over arbeidsplassene.

Vel, da tenker jeg du mener at høye renter går ut over arbeidsplassene fordi det blir svekket konkurranseevne.

La oss da se for oss alternativet: lavere renter, og høyere inflasjon (vil skje). Da vil arbeiderne kreve høyere lønningener for å opprettholde sin kjøpekraft. Hva fører det til for bedriftene? Jo, høyere kostnader.

Og hva er det da som regulerer slik at inflasjonen minker, og ikke fortsetter å øke? (for når bedriftene betaler ut mer lønn vil det føre til mer etterspørsel, og bedriftene vil da øke prisen for å dekke inn økte lønnskostnader, og da vil arbeiderne kreve lønnsøkning og så videre.. )

Jo, det virkemiddelet vi har hatt i årevis som har fungert for å regulere inflasjonen er renten. Markedsstyrt rente, ikke politisk styrt.

Filip Rygg sa...

hehe! Dette provoserer skjønner jeg..

Jeg har ingen som helst tro på at virkeligheten er så svart/hvit som du beskriver Helge. Jeg er helt enig i noen av de faglige teoriene du gjentar, men vi trenger ikke gå mange år tilbake før vi ser at rentepolitikken var mislykket og vi fikk en voldsom utflagging.

Stortinget gir retningslinjer knyttet til inflasjonsmål. Og det er viktig, men man må også vurdere den totale økonomiske situasjonen. EU har en styringsrente på 4% og en rekke land har enda mindre. Vi kan ikke isolere oss fra omverden.

Å tolke en historie kan fort bli ord mot ord, men jeg vil gjerne sitere sjeføkonom Nils Terje Furunes:

"Det er ikke tvil om at Norges Bank har feilbedømt konjunktur-situasjonen, særlig i fjor høst(2002). Det har resultert i at de har ført en for stram pengepolitikk, og at de dermed har bidratt til høyere kronekurs og mer arbeidsledighet enn nødvendig"

Hvem vet, kanskje Furnes tar feil, men jeg er i hvert fall enig med ham. :)

Men når det er sagt. Jeg har ingen planer om å støtte RV i å ha en politisk styrt rente. Men at jeg kommer til å ha mange meninger om rentenivået, ja det kan du være sikker på.

t!g sa...

"Da får vi en politisk styrt rente og det tror jeg det kun er RV som ønsker seg. Men man kan absolutt mene at renten bør settes ned."

Du mener at renten vil ned, men vil ikke at den skal politisk settes ned. Jaha. Hvorfor mene noe om den da?

At du ikke kan noe om dette er åpenbart. Å forklare hvorfor man bør ha en uavhengig sentralbank med inflasjonsmål blir derfor vanskelig å forklare. Jeg nøyer meg med å refere til hva som skjedde den eneste gangen i nyere tid ikke Ap eller Høyre styrte den økonomiske politikken (1997-2000), og alt tullet det medførte. Sentrale KrF'ere har i ettertid beklaget sin egen inkompetanse i øk. politikk pga dette.

Til slutt, poenget ditt om en sosial rentepolitikk. Dette var noe man trodde på 1950-tallet. For det første har ikke de fattige gjeld, da de ikke er kredittverdig. For det andre har de rike som regel svært høy gjeld. For det tredje vil alle tape på en kunstig lav rente, feks var dette hovedgrunnen til bankkrisen i '92.

Filip Rygg sa...

t!g: Jeg er nok en gang forundret over hvor lite man skal ha lov til å mene om noe så sentralt som rentepolitikken.

For meg går det et klart skille mellom hva som hører til og hva som ikke hører til politikken. Derfor har jeg flere ganger skrevet at jeg ikke ønsker meg en politisk styrt rente.

Men at jeg personlig mener at dagens rentenivå er skadelig. Ja det mener jeg til tross for at jeg ikke har stemmerett i Norges Bank.

Det er også viktig å si at man kan man begrense de offentlige utgiftene og på den måten dempe presset. Noe jeg tror hadde vært veldig lurt.

Til slutt: Det er ikke noen økonomiske teorier som får meg til å ikke mene noe.

Renta bør ned!

kalle sa...

Konsekvenser av høg rente:

http://www.bt.no/lokallokal/arnaogosteroy/article484342.ece