30. jan. 2008

Historieløse ungdommer?


TNS Gallup har på oppdrag av Civita gjennomført en undersøkelse blant norske ungdommer i alderen 15 til 20 år. Resultatet avslører store hull i historiekunnskapene:
  • Over 60 prosent av de spurte kjenner ikke til Gulag-systemet, Moskva-prosessene eller Kollektiviseringen i Sovjetunionen
  • 75 prosent kan ikke forkare hva «Det store spranget» var
  • 65 prosent vet ikke hvem Pol Pot er.
  • 27 prosent kjenner ikke til Mao

Er det ungdommen som er historieløse eller lever vi et samfunn som er historieløst? Hvorfor kritiserer man ungdommene?

Jeg vil påstå 2 ting: vi lever i en tid der man vil løsrive seg fra sin historie og at vi har en skole som i alt for liten grad evner å formidle kunnskap.

Trygve Birkeland, bystyrerepresentant for KrF i Bergen har sagt noe svært viktig vedrørende skolepolitikk: vi må gi barna våre både røtter og vinger

Det kan virke som om vi er mest opptatt av vingene, og veldig lite opptatt av å beholde røttene. Selv om de fleste vet at det er røtter som gir trygghet og det er røtter som gir evne til å velge riktig i viktige valg man senere i livet må ta stilling til.

Man skal være forsiktig med å trekke koblinger mellom disse grusomme hendelsene og andre ting i dagens samfunn. Men jeg synes det er bekyrmingsfullt å se hvordan sittende regjering ønsker å kvitte seg med alt som kan lukte kristne kulturarv. Vår kristne kulturarv har formet det samfunn som vi i dag er så stolt av. Hvorfor skal ikke våre skolebarn ha kjennskap til nettopp det?

Undersøkelsen som TNS Gallupp har gjennomført viser oss at vi må styrke historiefaget i den norske skolen. Men kanskje mest av alt så viser det at vi må gjøre noe med evnen til å lære bort. For det er jo så mange fag som etterhvert skal styrkes. Og hvis alt er viktig blir ingenting viktig. Da må man heller passe på at de timer man har blir bedre. Ro i timene, konsentrerte elever og dyktige lærere er avgjørende.

Utfordringene i norsk skole er mange. Jeg er glad vi har engasjerte lærere, foreldre og politikere. Undersøkelsen som i dag ble offentliggjort er en viktig påminner om at det er flere fag enn bare matte og norsk som må styrkes.

Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

18 kommentarer:

Mathias sa...

At ungdommen har lite med historiekunnskaper stemmer nok, men å så messe om den kristne kulturarv kaller jeg hyklersk. Hvilken kristen kulturarv er det KRF forfekter; nedslakting av norske bønder på 1000-tallet fordi de ikke ville konvertere til kristendommen, Kirkens kontroll over moral og liv i Norge på på 17- og 1800-tallet. Hvis det er noen som er historieløse, så er det ikke bare norske ungdommer, men også KRF. Folk må få lov å tro hva de vil, men jeg protesterer mot at mine to barn skal få en livssynsundervisning basert på at kristendommen er det eneste rette.Jeg krever og regjeringen vil at det skal skj utifra et nøytral religionshistorisk perspektiv. Krf må ta hensyn til at kun 40 % av det norske folk tror at Jesus døde på korset for oss. Resten tror på ingenting eller at Muhammed var den siste profet eller på Budda.

kalle sa...

Det er tydelig at Mattias lider av kristenfobi. Har aldri lest verre kommentar!

Mathias sa...

Hvilken kristne kulturarv er det KRF forfekter?
Er det nedslaktingen av norske bønder på 1000-tallet fordi de ikke ville konvertere?
Er det kirkens kontroll over moral og liv på 17- og 1800-tallet?
Eller er det andre deler av norsk kirkehistorie KRF ønsker å ta vare på?
Heksebrenning?
Inkvisisjonen?
Eller hva?

Dette er desverre den kristen kulturarven vi har her i Norge som jeg har vanskelig for å tro at KRF ønsker å ta vare på.

Å trekke inn den "kristne kulturarv "i denne saken er og blir et slag i løse luften, når KRF egentlig burde si den egentlig grunnen, altså sannheten til at de er imot innføring av faget "Religion og Livssyn", dvs. et religionsnøytral livssynsundervisning; at de vil ha mer kristendom inn i skolen som er i henhold til deres interesser. KRF må vite at med denne argumentasjonen bryter de et av de 10 bud: "Du skal ikke lyge". Det er en hvit løgn i KRF argumentasjon i denne saken.

kalle sa...

du er jo helt vill!

Mathias sa...

Det er jo tydelig at du ikke har argumenter, da har høyresiden en tendens til å rakke ned på motparten ved å si at de er "helt vill", har en "livlig fantasi", eller lignende. Ja, kom med argumenter, men det har du nok ikke, for du er hjernevasket som resten av høyresiden som er offer for klisjeer.

kalle sa...

jeg stemmer ap

Torstein sa...

Den "kristne kulturarven" må jo selvsagt læres på godt og vondt. I historietimene må vi gjerne fortelle om slakting av bønder på 1000-tallet, om Olav den Hellige, om kristningen av Norge osv.

I KRL -timene derimot, bør alle nordmenn lære om en annen del av kulturarven - nemlig historiene om Jesus, om Abraham og David. Etterhvert som man begynner på ungdomsskolen, bør man også begynne å studere litt teologi, f. eks. et kapittel eller to fra Paulus' brev, og lære seg oppbygningen av bibelen. Og selvfølgelig lese noen historier fra Koranen og østlige religioner også.

Både i historiefaget og i KRL -timene bør fokus være på norsk historie/kultur, siden det er der vi har våre røtter. Vi skal selfølgelig lære om arabere, om indianere, jøder, kinesere og afrikanere, og få innblikk i deres religioner. Men å legge vekt på kristendommens innhold i historie- og KRL-timene er på ingen måte "indoktrinering" eller "en livssynsundervisning basert på at kristendommen er det eneste rette."

Mange har gjort det godt i KRL og likevel endt opp med et annet livssyn enn kristendommen.

Man trenger å kjenne til kristendommens innhold for å snakke med bestemor om hvordan det var på søndagsskolen. Man trenger å ha et personlig forhold til historiene i bibelen, siden de er en veldig viktig felles plattform mellom generasjonene i landet vårt, og tett knyttet opp til flere norske tradisjoner.

Dessuten må det være lov å mene at det er bra for folk å få høre historien om Jesus.

Mathias sa...

Dine svar er jo tydelig formet av hvilken relgion du har. Det finnes en verden utenfor. Hverken AP eller SV har noen gang sagt at vi ikke skal lære om kamerat Jesus. Det vi sier er at alle religioner (de 4 store verdens religionene ihvertfall) skal ha like mye vekt. Argumentet om at man må ha kunnskaper om kristendommen for å kunne snakke med bestemor, er jo bare helt latterlig, da ikke alle bestemødre har gått på søndagsskole, og om de gjorde det, så er det de ferreste som interesserer seg for å snakke med sine barnebarn om dette.
Det du vil er jo å tvinge kristendommen på alle barn gjennom skole og barnehage. Ikke særlig forskjell fra måten de prøver å tvinge islam på folk i Iran. Det mange i både SV og AP egentlig vil er jo å gjøre Norge til en sekulær stat, at vi ikke sier det er jo av strategiske grunner. Som et kompromiss er å gjøre livssynsundervisningen religionsnøytral. Dersom Krf ikke godtar dette, er jeg redd utviklingen går enda lengre i retning av sekularismen, for det er mange som vil ha en sekulær stat på borgelig side, særlig i Høyre og særlig de unge i Høyre. Det nye RL faget vil ivareta kristendommen på lik linje som det ivaretar islam, jødedommen og hinduismen.
At du kan skrive dette: "Man trenger å ha et personlig forhold til historiene i bibelen, siden de er en veldig viktig felles plattform mellom generasjonene i landet vårt" er jo bare fantastisk. Ingen av mine slektninger har noe forhold til kristendommen, og det er nok flere familier som det er slik. Så dette er nok et latterlig argument.
Men for å si min ærlige menig, at vi skal tro på en bok som er full av selvmotsigelser og er skrevet for rundt 1700- år siden er noe tull.

kalle sa...

Hvorfor er du så grinete Mattias? Som ap-velger og fra en "sosialistisk" familie har jeg blitt lært opp til å ha respekt for den historie landet vårt bygger på. Likestilling av verdensreligionene er bare latterlig. 90% av Norges befolkning anser seg selv som kristne. Hvorfor har du ingen respekt for det?

Mathias sa...

Da bør du ta deg et kikk på
denne meningsmålingen fra 2007 som sier at 51,2 % av oss tror på Gud, og av disse har vi folk som tror på kristendommen, islam, hinduismen, budismen, jødedommen, zarathustismen osv. Av disse 51,2 % ene, tror 40,3 % av oss at Jesus døde på korset for våre synder. Noe som vel regnes som kristendommens viktigste prinsipp. Med andre ord er det rundt 40,2 % kristne i Norge. Ved alle meningsmålinger har man en feilmargin på 2-3 %. Dvs. at det kan være så mange som rundt 43 % kristne i Norge i beste fall, og verste fall rundt 37 %. Å si at det er latterlig å likestille verdensreligionene er jeg ikke enige. Jeg gikk på en skole som nettopp gjorde i gangske stor grad. På Steinerskolen hadde vi mer om Zarathustra, egyptiske religioner og Muhammed enn norsk kristendom, og det er jeg veldig glad for i dag og som jeg faktisk fikk nytte av da jeg skulle studere Midtøsten historie i antikken i Madrid. Jeg aksepterer fult ut at noen velger å bli kristne, men jeg motsetter meg at mine barn skal "hjernevaskes" av kristen retorikk. Den skal være nøytral.

kalle sa...

Hvis bare 51% tror på Gud så er det jo rart at 86% er medlem av statskirken. I tillegg har du alle andre kristne trossamfunn.

For meg er det for øvrig rivende likegyldig om du eller naboen din tror på Gud. Poenget er at samfunnet er bygget på en kristen kulturarv. Da er det viktig at man får vite litt om den. Dagens KRL fag er allerede svært utvannet. Å innføre et RLE fag er helt håpløst.

Filip Rygg sa...

Mathias: Det virker som du har svært mange følelser knyttet til dette. For meg handler dette om å kjenne sin historie og de verdier samfunnet gjennom 1000 år er bygget på. For meg er KRL faget like naturlig som mattematikk og naturfag.

Hvorvidt 50% eller 90% er troende er ikke relevant i denne diskusjonen. Dette handler om å formidle til våre skolebarn vårt lands kulturarv. På samme måte som jeg hadde forventet at mine barn fikk en tilsvarende formidling av den muslimske kulturarv dersom vi bodde i Saudi-Arabia.

I møtet med nye kulturer er det viktig å gjøre våre barn trygge på egen kulturarv. Det syn regjeringen nå forfekter bidrar til utrygghet og store hull i vårt lands verdihistorie.

Å fjerne KRL er etter mitt skjønn fundamentalistisk. Ja en sekulær fundamentalisme. Neste skritt er vel å forby religiøse symboler?

Torstein sa...

Jeg innrømmer gjerne at jeg er kristen, og jeg tror selfølgelig at det er veldig bra for så mange som mulig å ha kjennskap til Jesus, også for deres egen del.

Men også siden en så stor del av befolkningen - 40% om du vil - har denne troen, er det viktig i 40% av en gjennomsnittlig nordmann sine menneskelige relasjoner å kjenne til kristendommen.

Det betyr ikke at det skal forkynnes at dette er det eneste rette. Men det betyr at man skal sette seg litt bedre inn i hva kristendommen faktisk er for noe, enn man skal sette seg inn i islam og østreligioner.

Ellers vil jeg ta argumentet med religion som en brobygger mellom generasjonene litt i forsvar. Jesus er en person alle kjenner til, selv om de kanskje ikke gikk på søndagsskolen. Det er for eksempel veldig mange som har noen kristne besteforeldre som man ikke har så mange andre felles arenaer med. Men jeg kan gå med på at dette ikke er et veldig slagkraftig argument.

Mathias sa...

Jeg skjønner ærlig talt ikke hva dere klager etter; er det fordi ordet "kristendom" er tatt vekk? Det betyr egentlig ikke noe i praksis sett ufra deres syn da det nye "Religion, livssyn og etikk" faget har tre hovedpilarer:

1) Kristendom.
2)Jødedom, Islam, Buddhisme, annet religiøst mangfold og livssyn.
3)Filosofi og etikk

Og i den nye opplæringsloven står følgende:

"Forslag til ny bestemmelse
§ 2-4. Undervisninga i faget religion, livssyn og etikk (endringar i kursiv, i tillegg til innholdspunktene, som er tatt ut)

Religion, livssyn og etikk er eit ordinært skolefag som normalt skal samle alle elevar. Undervisninga i faget skal ikkje vere forkynnande.

Undervisninga i religion, livssyn og etikk skal bidra til forståing, respekt og evne til dialog mellom menneske med ulik oppfatning av trudoms- og livssynsspørsmål.

Den som skal undervise i religion, livssyn og etikk, skal presentere ulike verdsreligionar og livssyn på ein objektiv, kritisk og pluralistisk måte ut frå deira eigenart. Dei same pedagogiske prinsippa skal leggjast til grunn for undervisninga i dei ulike emna."

Rett nok står ikke kristendommen spesifikt nevnt, men underforstått får den en betydelig plass i det nye faget.

Med andre ord, hvis en klasse har tre timer med dette faget i uken, så får de altså en time kristendom, en time om andre store verdensreligioner (islam, jødedommen) og en time etikk og filosofi.

Dette burde Krf og andre kristne være veldig fornøyde med. Personlig syntes jeg at det er for mye kristendom, men jeg aksepterer det slik det er. Dette burde Krf og andre kristne akseptere når de kristne i Norge utgjør under halvparten av befolkningen.

Den største fordelen med faget er jo at muslimske elever i mindre grad vil søke fritak, fordi det i lovutkaset står: "Religion, livssyn og etikk er eit ordinært skolefag som normalt skal samle alle elevar".

Til Torstein! Argumentet om bestemødrene kan du holde for deg selv, det tror jeg neppe noen kjøper. I noen familier er det nok slik du beskriver, men i mange er det ikke slik. Jeg kommer fra en ateistisk familie; jeg er hverken døpt, konfirmert eller gift i en kirke, og mine barn er ikke døpt, og min ene bestemor meldte seg inn i Human etisk forbund i en alder av noen og sytti. Ja, i noen familier er det nok som du beskriver, i andre totalt motsatt. Dette må Krf og andre kristne respektere, og dere må respektere at det finnes mennesker i dette landet som enten ikke tror, eller har andre religioner enn kristendommen. Dette virker det ikke som Bergen Krf, Byrådet og Kalle aksepterer.

Mathias sa...

Dere kan lese den nye læreplanen på denne adressen:

http://www.skolenettet.no/nyUpload/Lareplan/20080124_RLE/hoeringsutkast_RLE_20080124.rtf

Torstein sa...

Det kan godt være at det nye KRL -faget ikke er så gale. Strengt tatt kan jeg vel ikke uttale meg, jeg har ikke studert noen av delene. Dersom de tre punktene stemmer, syntes jeg "Kristendom, religion og livssyn" er en passende tittel til faget.

Derimot vil jeg jo protestere når det blir påstått at det eksiterende KRL er indoktrinering av kristendommen. Det er ikke min erfaring. Men istedet for å si det enkelt, begynte jeg med en lang tankerekke som endte opp et annet sted, og som kanskje ikke var ment som argumentasjon for eller mot den aktuelle saken, men mer tanker om hvoran jeg tror livssynsfaget bør bygges opp. De tre nevnte punkene er forsåvidt et godt utgangspunkt. Beklager rotet.

Mathias sa...

De tre pilarene jeg nevner stemmer som du kan se på ved å laste ned denne siden som er høringsutkastet fra departementet.


Jeg tror den forrige adressen var litt feil.

Mathias sa...

Grunnen til at det heter "Religion, livssyn og etikk" er nok det det at det er mer filosofi i det nye faget enn det gamle, og etikken er sterkt knyttet opp mot filosofien. En kunne jo kalt det "Kristendom, religion, livssyn, etikk og filosofi". Men det blir nok litt langt. Derfor har de nok landet på denne løsningen, men navnet burde jo ikke bety noe.