4. feb. 2008

Behov for radikale tiltak


Bergen strupes av trafikk. Kostnadene for samfunnet er enorme. Enda mer alvorlig er konsekvensene for det enkelte menneske, som får nedkortet levetid og astmaplager. I tillegg har vi alle de tusen mennesker som plages av støy. Og hva med trafikksikkerheten? Det flommer over av kjøretøy i Bergen. Det nytter ikke med små koselige tiltak. Bergen trenger radikale grep, svært radikale grep.

KrF har vært ganske spenstige og til dels svært vågale i arbeidet med å finne nye tiltak som kan gi en reell effekt. Det handler om et helhetlig bybanenett, gjennomgang av bompengesatsene, lokk over motorveier, bilfri sentrumskjerne, innføring av lavutslippsone, utvidelse av gratisbussen og bygging av en høyhastighetsbane.

Det er mulig å få til en endring i Bergen. Det er ikke nødvendig med svært høye klimagassutslipp og rekord høy luftforurensing. Mange snakker om at man ikke må begrense friheten til å bruke privatbilen slik man selv vil. Denne friheten koster samfunnet svært mye. KrF går ikke til kamp mot bilistene, men vi går til kamp mot trafikkaoset, forurensingen og de helseplager Bergen by nå får stadig mer av.


Bybanebyggingen har startet. Første del fra sentrum til Nesttun skal stå ferdig i 2010. Det er bra. Men vi må snarest komme i gang med forlengelsen. Derfor er det bra at byrådet har sendt på høring reguleringsplanen for traseen Nesttun - Rådal. Nå må vi snarest sikre finansiering og igangsettelse slik at videre utbygging mot NHH og Flesland også kan komme ganske snart. Men uten et helhetlig bybanenett er ikke bybanebyggingen ferdig. Vi må tenke helhetlig.

Debatten rundt køprising ser ikke ut til å stilne. Klimaforliket og transportetatenes forslag til Nasjonal Transportplan(NTP) går inn for dette, og hvis vi ser til opinionen vil stadig flere ha dette på plass i Bergen. KrF har i sitt program åpnet for en vurdering av dette. Dagens bompengeordning er helt ulogisk og fremstår kun som en melkeku. Det er på høy tid at vi får et bompengesystem som først og fremst har en miljøeffekt, og ikke først og fremst en inntjeningsmaskin.

Byrådet, v/byråd Lisbeth Iversen har søkt til vegdirektoratet om å bli en forsøksby for lavutslippsone. Det betyr at den delen av tungtrafikken som fortsatt forurenser mye må betale en ekstra høy avgift for å komme til Bergen. Det er et viktig miljøgrep som bør gi konkret effekt. Men kanskje det burde utvides? Hvorfor ikke gjøre dette med alle kjøretøy?

BA har de siste ukene hatt en merkelig artikkelserie om gratisbussen. Det har aldri vært tenkt å legge den ned, det er jo bare til å lese tekstforslagene som ble vedtatt i budsjettbehandlingen like før jul. I tillegg har vi piggdekkpengene som skal brukes på miljøtiltak. Det vi bør diskutere er om traseen skal endres slik at flere kan dra nytte av den. Tanken må jo være å gjøre sentrumskjernen bilfri, med gratisbussen har vi rullende fortau!

Det er behov for radikale tiltak. Men vi har ikke tid til å vente. Klimaforliket var ingen gledelig sak, forhåpentligvis klarer man å levere bedre lokalt. KrF er i hvert fall innstilt på det.

Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

6 kommentarer:

Torstein sa...

Hva med å øke bompengeavgiftene til det firedobbelte? Da stemmer jeg lett KrF. Men jeg er desverre redd at dere blir som Askøy KrF, som ikke tør mene at det bør være bompenger på Askøybroen, selv om dette helt opplagt er løsningen for en bedre verden.

Jeg er helt enig i alt du skriver om at det ikke nytter med små, koselige tiltak. Men desverre valgte dere FrP i byråd, og har dermed ingen anledning til å gjennomføre noen av planene dine som helts på bekostning av enkeltpersoners lukses.

Torstein sa...

*som går på bekostning av...

Filip Rygg sa...

hei torstein!

Nettopp ved at vi fikk til et byrådssamarbeid med Frp gjør at vi nå regulerer bybanen til alle bydeler, diskuterer endringer i bompengeordningen, innfører lavutslippsone og satser videre på gratisbussen.

Flertallsbyråd gir en del muligheter til å gjennomføre grep som ellers ville vært vanskelig med det politiske spillet man ofte ser.

Ingenting er rett frem, men det er ingen tvil om at viljen til å gjennomføre radikale tiltak er større i dette byrådet enn i det forrige.

Når det gjelder Askøybroen så er jeg av den klare oppfatning av at den trenger bompenger. Det samme gjelder Nordhordlan og Sotrasambandet.

Torstein sa...

Jeg blir veldig imponert over dere dersom FrP går med på å øke bompengene. Nå er det kanskje ikke det du legger i "endringer i bompengeordningen," men det jo lov å håpe.

Jeg er av den oppfatning at FrP sin ideologi er grunnleggende i strid med lavere energiforbruk. FrP vil gjerne verne om den private friheten, og det er jeg helt enig i, men de vil også verne om, og utvide, den private luksusen. Luksus innebærer blant annet europas billigste bensin, masse nye veier, og så mange biler på dem som mulig. Er du ikke enig i at det er lettere å begrense biltraffikken i samarbeid med RV og SV?

Filip Rygg sa...

Verdenen til SV og Rødt er som regel veldig svart/hvit. Feks så mener jeg det må være rom for å fortsatt bruke bilen. Rødt har blant annet foreslått at man kun skal ha lov til å bruke bilen 1 gang i uken. Det blir for meg ekstremt og helt meningsløst.

Men jeg kan være enig med deg i at Frp har profilert seg mye på lave avgifter og lav skattelegging av den enkelte. Likevel så handler dette om logikk og det tror jeg vi kan selge inn hos alle parti. Det er urimelig at forurenser ikke skal betale og det er urimelig at barn skal måtte holde seg hjemme fra skolen fordi vi absolutt vil kjøre egen bil.

Slik jeg ser det bør endringer i bompengeordningen hovedsaklig handle om å gjøre det noe dyrere i rushtiden og gjerne gratis på natten når det likevel ikke går noen buss. Forhåpentligvis kan vi tverrpolitisk gå inn for det. Det er jo logisk.

Forhandlingene om et lokalt klimaforlik starter i neste uke. Det blir spennende å se hvor langt vi kommer. :)

syklist sa...

Hvis dere klarer få med Frp på tiltak som virkelig viser seg å redusere privatbilismen, blir jeg imponert og kommer garantert til å skifte syn på Krf i Bergen. Lykke til:)