25. jan. 2008

Åsane senter eller Åsane sentrum?


En av Nordens aller dyktigste arkikteter Niels Torp vant nettopp arkitektkonkurransen for Åsane storsenter. Flere løsninger er spennende og må absolutt være en del av en fremtidig løsning. Dessverre bærer både bestillingen til arkitektene og det endelige vinnerutakstet alt for mye preg av at man ikke kommer vekk i fra senter-tankegangen.

Utviklingen av Åsane har blitt heftig diskutert de siste årene. I dag er Åsane en av Norges største byer og det er sånn sett ikke rart at debatten går med høy temperatur og mye viktig engasjement. Trolig finnes det like mange meninger om dette som det finnes innbyggere i Bergen. Selv er jeg blant de som er skeptiske til forslaget til løsning for den mest sentrale delen av Åsane.

Senter tankegangen er ingen unik sak for Åsane. Den finner vi over hele landet og det er sånn sett en av grunnene til at store kjøpesenter sjelden er det mest spennende innslaget i en by. Vi trenger helt klart utvikling og nye arealer for butikk og næring, men det spørs om det er riktig å legge enda 20.000 kvm i den mest sentrale delen av Åsane.

Det blir av flere påpekt at det er veldig bra man legger parkeringen under jorden. Det er jeg helt enig i. I tillegg er det positivt at man har satt av plass til et byrom. Men det som er langt mindre positivt er frakoblingen fra resten av området, i stedet for å tenke lokk over motorveien bygger man en mur mot den delen. Og i stedet for å tenke bymessig, forsterkes forstadspreget og sentertankegangen.

I en situasjon der ting oppleves som veldig kaotisk og uoversiktlig kan det være en fare for at man griper etter det første som virker bedre en dagens situasjon. Det kan være farlig. Det er fullt ut forståelig at eierne av Åsane storsenter og flere politikere jubler for vinnerutkastet, men la oss ikke erstatte noe dårlig med noe som bare er litt bedre.

Hvorfor kan man ikke legge inn flere menneskelige og miljømessig kvaliteter? Hvorfor skal man øke antall butikker så dramatisk? Hvorfor ikke skape en by i byen? Denne sentrale delen av Åsane er for verdifull for at kun private aktører kan planlegge den, derfor er det bra at vi har et kommunalt planarbeid som er i full gang. I den sammenheng er det viktig å tenke langt større enn Åsane senter.

1. bilde: Slik deler av Åsane Storsenter i dag ser ut.
2. bilde: Planene for "nye" Åsane Storsenter
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

7 kommentarer:

Joar sa...

Filip, hvorfor så skeptisk til flere butikker?? Sålenge det er marked for det og ingenting blir subsidiert fra kommunens side så synes jeg det blir helt idiotisk å hindre "kjedifiseringen" som man kaller det for.. Kommunen tar jo ikke regninga..

Men hvem heier du forresten på Filip av president kandidatene borte i USA?

Filip Rygg sa...

tja, jeg har ingenting i mot butikker, men ting må gjøres skikkelig.

I USA holder jeg en knapp på Mike Huckabee og Barack Obama (altså en fra hvert parti)

Joar sa...

Det er bra, men jeg er litt forundret over hvordan du kan støtte en person som Huckabee?? Er du egentlig klar over hva den mannen står får og han er jo Republikaner.. USA kan ikke fortsette med Republikansk styre, det har ødelagt hele USA og lurt Europa trill rundt på Irak og den mannen der tilhører noen av de mest ekstreme-kristne i USA..

Barack Obama er et godt valg, men jeg heier på Hillary Clinton siden hun har mer erfaring, men Obama er en like god kandidat, det er ham...

Filip Rygg sa...

Hei Joar!

Jeg er vel av den oppfatning at ikke det er et spesifikt parti som har skapt vanskeligheter i USA. Generelt er det mange sider ved den amerikanse politikken som er kritikkverdig, men som Demokratene og Republikanerne står sammen om.

Huckabee er (med min lille kunnskap) karismatisk, dyktig og tydelig. I tilleg er han motstander av selvbestemt abort, noe jeg synes er positivt.

Obama er kanskje verdens flinkeste taler og det facinerer meg. Politisk er jeg enig med ham i mange ting, selv om jeg synes han er noe veik i verdispørsmål.

Joar sa...

Hei igjen Filip,
Som du sier så er Republikanerne tydeligere imotstand på abort enn Demokratene kanskje er, og dette med stamcelleforskning..

Men ærlig talt, hva er viktigst av en bedre sosialpolitikk for USA som vil gi de fattige og syke der borte bedre helsetilbud og bedre skolegang

eller nei til abort og nei til stamcelleforskning?? Jeg mener såklart det førstnevnte...

Men Filip, synes ikke du kloning og stamcelleforskning kan bringe spennende resultater for samfunnet?
Forestill deg en kloning av et menneske, det ville vært et interessant eksperiment som var helt utenkelig for ikke så lenge siden.. at fantasti blir virkelighet, bør man ikke realisere det?? Takk

Filip Rygg sa...

det er vanskelig å sette saker opp mot hverandre. Jeg opplever begge som viktige saker, men jeg brenner kanskje mest for å beskytte det ufødte liv.

Ny teknologi er spennende, men i mange tilfeller svært betenkelig. Grensene mellom liv og bare et medisinsk middel blir stadig mer uklar. Vi trenger nok en mye større bevissthet rundt hvor grensene skal gå og vi trenger flere som stiller seg i bresjen for å beskytte ting som før var ganske selvsagt, men i dag er helt uklart.

Joar sa...

Jeg ser din skepsis og andre til slik teknologi, for det kan også gå litt for langt..

Men kan du støtte bruk av den type teknologi som går inn på en del småjusteringer hos et foster, for å sikre at det blir friskt??
Jeg tenker på sykdomdstesting av embryo.. Det beste for foster og familie er nok at den teknologien realiseres for fullt som den har gjort nå av regjeringens biolov..

Men det er en sak som har fått lite debatt, og det er synd, for det er noe som virkelig er nødvendig.. Men tror du det er mulig med forandring av den nye bioloven?? Alle andre land i Europa har den så liberal, tror jeg..