27. feb. 2008

BTs heksejakt


BT og opposisjonspolitikere fra flere partier angriper byråd for klima, miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen fordi de mener hun ikke leverer godt nok. På nettet kaller BT henne for løftedronningen. Maken til heksejakt har jeg ikke sett siden Tønne saken.

Selv om Iversen ikke har og ikke skal ha kontroll over alle forhold i en by som er i rask utvikling, så er det imponerende å se hva hun har fått til i sitt virke som byråd. Bybanen, fokus på barn i byutviklingen, ny hovedbrannstasjon, isbanen på Festplassen og kommuneplanens arealdel er noe av det som etter få år har satt Lisbeth Iversen på kartet. Jeg vil påstå at Lisbeth Iversen er Bergens aller fremste politiker noensinne.

Torget er et av områdene som opposisjonen mener Iversen ikke har levert. Men hva med den ferdige reguleringsplanen, de avsatte pengene og den ferdige løsningen for utformingen? Det er ikke byråden som vedtok en annen og tregere organisering, det var det bystyret som gjorde.

Terrorgjerdene er en annen sak som blir nevnt. Her lovet Iversen å gå til kamp mot disse unødvendige gjerdene og det har hun også gjort. Dette ligger ikke direkte under byrådens ansvarsområde, dette er forhold som reguleres av havnevesenet og overordnet lovverk. Kritikken blir sånn sett bare pinlig.

Ekserserhuset mener man også har tatt for lang tid. Hvordan kan BT eller andre mene at byråden skulle kunne overstyre bystyrets vedtak om at Jonsvollskvartalet ikke skulle bli bygget slik tiltakshaver hadde foreslått? Dette er jo et bystyrevedtak som gikk i mot byrådet! Nå er det kommet nye aktører inn i Jonsvollskvartalet og da starter prosessen på nytt.

Få, om noen politikere har gjort så mye for Bergens utvikling som Lisbeth Iversen. Det burde både BT og opposisjonen anerkjent.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

4 kommentarer:

Øyvind Bye sa...

kjekt å lese bloggen din Filip!

skal du skrive om månedens uenighet? Nemlig veldig interessant spørsmål du stiller der. Jeg tror ikke vi vinner fram i kampen mot terrorisme slik vi holder på i dag, hva om USA hadde brukt 20% av budsjettet sitt på bistand. Da tror jeg de muslimske terrorist organisasjonene hatt mye vanskeligere for å rekkrutere. Bildet er selvfølgelig mye mer sammensatt, men tror du ikke det er noe i det?

Joar sa...

Hei Filip, dere gjør en god jobb i byråd og stå på for Krf politikken.. Jeg ser den fantastisk utbygging av bybanen og det vil Bergen,

Men Filip, i mellomtiden så må Bergen kommune sette inn flere lokalbusser på rutene, fordi bussene blir så lett overfylte.. Har du og dine noen gode løsninger på dette?? Tror du det er mulig at det problemet går bort etter bybanen settes på plass? Takk..

Øyvind sa...

Kom over bloggen din i forbindelse med etterhvert famøse uttalelsen om Nord-Korea, som nok er misforstått av mediene. Ikke så mye overraskende å lese ellers, men da jeg kom ned til denne kommentaren (altså om Lisbeth Iversen), måtte jeg gni meg litt i øynene. Å sammenlikne BTs to artikler om Iversens (og det forrige borgerlige byrådets) løftebrudd med Tønne-saken, ja det er helt bak mål for å si det mildt. Å i det hele tatt nevne Tønne-saken med sitt tragiske utfall i denne sammenhengen er i beste fall en kraftig overreaksjon. I verste fall er det et forsøk på knebling av en legitim og helt nødvendig debatt rundt om hvorvidt våre fremste politikere oppfyller smekre valgløfter.
Det andre jeg finner litt pussig, er at du proklamerer at Iversen er byens beste politiker noensinne. Det eneste jeg kan si er at enten lyver du, eller så er bakkekontakten nokså fraværende.

christian sa...

Kan du dokumentere utsagnet;"Ingen har levert flere saker og prosjekter enn Iversen."?

Slik jeg forstår det så er din mening at Lisbeth Iversen er en av de politikeren som gjennom historien har gjort mest for Bergen?

Vil gjerne ta opp noen av sakene du trekker fram.

Mener du at isbanen på Festplassen kvalifiserer for en plass i historiebøkene?

Hva i all verden betyr "fokus på barn i byutviklingen"? Det er da helt alvorlig på grensen til vanvidd å hevde at det er og har vært fokus på barn. Det er fokus på å bygge mest og tettest mulig og ha mest mulig trafikk i nærmiljøet. Nok en gang, dokumenter påstanden din.

Og jeg visste ikke at Lisbeth Iversen er personlig ansvarlig for kommuneplanens arealdel. Må ha blitt mange lange netter. Ikke er den så imponerende heller, noe vi kommer til å merke i fremtiden.


Mener du virkelig at det er saklig og riktig å sammenligne med Tønne-saken?