26. feb. 2008

En ideologisk kamp?


I gårsdagens bystyremøte stemte partiene Rødt og SV for Rødts mistillitsforslag mot byråd Lisbeth Iversen(bildet). Saken gjelder byrådets håndtering av de vansker man har hatt i Bydrift KF. Et kommunalt foretak som i 2007 viste store underskudd. Er det ønsket om mer informasjon som gjør at Rødt lager bråk? Eller er dette en ideologisk kamp mot en kommunal foretaks organisering?

Fordi vi lever i et samfunn med både private og offentlige aktører og fordi ikke alle oppgaver i Bergen kommer under betegnelsen kommunale kjerneoppgaver har det vært naturlig for kommunen å profesjonalisere sin driftsstruktur. De aller meste har vært svært vellykket. I Bydrift saken har vi sett akkurat det samme som også skjer i næringslivet, i flere år går det svært bra, men i et år går man med et større underskudd. Det har byrådet konkret grepet fatt i, i tillegg til at byrådet bestilte en ekstern granskning.

For den ytterste delen av venstresiden har det lenge vært et mål å avvikle alle kommunale foretak. Det er noe som kom tydelig frem i forkant av bystyremøtet. Rødt hadde på sine nettsider varslet en demonstrasjon der også to fagforeninger deltok. løpeseddelen som Rødt hadde laget kunne vi lese: "Rødt er mot at kommunen skal organiseres med et internt marked der avdelinger, etater og selskap må bestille og kjøpe tjenester av hverandre, som en lekebutikk." Er det dette som gjør at partiet lager et retorisk show i bystyremøtet?

For KrF har det aldri vært et mål at noe skal organiseres gjennom en foretaksmodell. Målet har hele tiden vært best mulig tjenester. Derfor valgte man en foretaksmodell. Det kan virke som om noen legger sine politiske mål til hvilke virkemidler vi bruker, ikke hvilke resultater man oppnår. Og det kan heller ikke være slik at fordi man i et selskap har utfordringer så skal hele ordningen med kommunale foretak avvikles.

Byrådet har lenge gjort et viktig arbeid med å rydde opp i forhold rundt Bydrift KF og KrF er også svært tilfreds med at man valgte en ekstern gjennomgang slik at alle forhold ble belyst. Byråd Lisbeth Iversen tar ansvar selv om det stormer, og det er det grunn til å rose.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

1 kommentar:

kalle sa...

Jeg er også ganske lei av all denne håpløse og meningsløse markeringspolitikken. Kan de ikke engasjere seg i saker som betyr noe?