25. feb. 2008

SVs humanisme


Oddny Miljeteig (SV) og Hallgeir Hatlevik (Ap) uttalte til BA 18.februar at KrF og Høyre "hvitvasket Frps politikk". Ikke bare overser representantene sakens fakta, men de bruker også ord og formuleringer som erfarne politikere burde holdt seg for god for. Dagen etter utdyper Miljeteig sine synspunkt i BA med tittelen "Men humanismen?". I kveld stemte en samlet opposisjon mot sittende byråd. Det er dessverre lite humanisme i den politikk SV her fremfører.

Saken det dreier seg om er inntak av flyktninger. For Bergen er det hovedsakelig antall tilgjengelige boliger som avgjør hvor mange vi kan ta inn. Vi kan ikke ta inn flere flyktninger enn det vi har bolig til. Med forslaget til SV og Ap skulle altså 50 flyktninger stå helt uten bolig, det er svært uansvarlig. Slik vi ser det er det ikke politikken som i denne sak avgjorde antallet, men hva man faglig kunne anbefale.

Begrepet ”hvitvasking” kan forstås ulikt. Det kan forstås som å fremstille noe som uskyldig. Men når begrepet brukes i en sak om flyktningpolitikk, er det lett å tolke det ganske annerledes. At Miljeteig og Hatlevik bruker begrepet i en sak om flyktningpolitikk er etter mitt skjønn svært beklagelig.

Bergen kommune har stor boligmangel for prioriterte grupper. Dette er grunnen til at byrådet øker satsingen på bygging av nye kommunale boliger. I investeringsbudsjettet er det satt av 17 millioner til etablering av utleieboliger årlig, samt et investeringsfond på 60 millioner. Til sammen utgjør dette altså 128 millioner de neste årene som byrådet vil bruke for å bedre boligsituasjonen. Veksten av nye kommunale boliger vil sørge for at Bergen vil kunne ta imot ytterlige flere flyktninger.

Det er lett å mistenke de to regjeringspartiene for å med dette noe absurde angrepet prøve å få vekk fokuset fra sin egen absurde flyktningpolitikk nasjonalt. Den rød-grønne regjeringen har dessverre i svært mange saker bedrevet grovt paragrafrytteri. Konvertitter med overhengende fare for sitt eget liv blir tvangsutsendt. Små barn blir sendt ut uten sikkerhet for liv og helse. Man går inn for absurde aldersbegrensninger på giftemål og man ignorer FNs krav til oppfølging av mindreårige asylsøkere. KrF tar sterk avstand fra den type integrerings- og flyktningepolitikk.

Statsbudsjettet legger opp til at kun enslige asylbarn under 15 skal tas hånd om av barnevernet, selv om disse utgjør bare rundt 10 prosent av den totale gruppen. Hvis du er mellom 15 og 18 og innvandrer så er man altså ikke barn? Hvor er humanismen til SV?

Jeg skammer meg over den hverdag mange asylsøkere møter. Det er sjokkerende å høre historier om asylsøkere som i årevis har stått uten aktivitetstilbud. Bare det at man kan sitte i flere år uten å få en avgjørelse er uakseptabelt. Behandlingstiden for asylsøknader må slik KrF ser det kortes ned til maksimum 6 måneder. Og vi må som et oppegående velferdssamfunn legge til grunn at ureturnerbare flyktninger får arbeidstillatelse så lenge de oppholder seg i landet.

Integrering handler om mennesker, ikke politiske utspill eller symbolpolitikk.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

1 kommentar:

kalle sa...

SV er et hyggelig parti med mange forvirrede idealister. I denne saken kan det virke som om at den som sier det høyeste tallet er den som har den mest riktige, mest humane, mest solidariske og mest hjertevarme politikken. Ganske håpløst.