28. feb. 2008

Støtte til kurderne i Nord Irak


Tyrkia har i følge interansjonale medier sendt inn 10.000 soldater(bildet) inn i Nord Irak. Den tyrkiske hæren opplyser at målet med operasjonen er å hindre PKK-geriljaen i å bruke baser i Nord-Irak til å utføre angrep mot Tyrkia.

I ettermiddag skal jeg holde en appel til kurderne i Bergen, KrF vil innstendig be det internasjonale samfunn om å kreve en umiddelbar tilbaketrekking.

USAs forsvarsminister Robert Gates sier i følge Dagsavisen at Tyrkia må være ute av Nord-Irak i løpet av to uker. Det spørs om 2 uker ikke er 2 uker for lenge. Jeg er likevel glad for at USA kommer på banen med et konkret krav til Tyrkia. Konflikten er utvilsomt komplisert og det er på ingen måte enkelt å fordele skyld. Men militær makt i et annet land som selv ønsker å bruke diplomatiske virkemidler, kan ikke forsvares. Her går atlså en rekke sivile liv tapt uten at man vil prøve forhandlingsbordet.

Det kurdiske arbeiderpartiet, PKK, har kjempet en væpnet kamp for selvstyre for de kurdiske områdene i Sørøst-Tyrkia siden 1984. Stridighetene har kostet minst 30.000 mennesker livet, og hundretalls landsbyer ble ødelagt da den tyrkiske hæren raserte landsbygda for å fjerne eventuelle støttepunkter for PKK. Spørsmålet man etterhvert må stille seg er om ikke FN må se på mulighetene for å etablere Kurdistan som en frittstående nasjon.

Den irakiske regjeringen raser mot Tyrkias militære operasjoner i Nord-Irak. Operasjonene krenker Iraks nasjonale suverenitet og må stanses øyeblikkelig, mener lederne i Bagdad. Det er jeg helt enig i!

Bergen KrF har vært i kontakt med KrF-leder Dagfinn Høybråten for å se om det er noe man fra Stortingets side kan gjøre for å snarlig få en tilbaketrekning av de 10.000 soldater som Tyrkia har sendt inn i Nord Irak. Norge kan og bør bruke sin posisjon for å få en stopp i krigen som nå tar uskyldige liv.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

1 kommentar:

Endre sa...

Tyrkias aksjoner i Nord-Irak må helt klart stoppes - ikke bare er det en enorm tragedie for de som rammes, men de styrker stillingen for ekstremistene i regionen, i tillegg til at det destabiliserer Irak ytterligere, og det er ikke akkurat det vi trenger nå.

Ett annet problem, derimot, som disse hendelsene setter søkelyset på, og som vi ikke løser med å få tyrkerene til å holde seg tilbake er hva man skal gjøre med de ulike kurdiske geriljagruppene som nekter å legge ned våpnene. Her er det ikke bare Tyrkia som har ett ansvar. Så lenge Irakisk territorium kan brukes av slike grupper for å angripe naboland, Tyrkia i dette tilfellet, så blir det vanskelig å argumentere med irakisk suverenitet - den er da noe illusorisk. Regjeringen i Baghdad og de større kurdiske gruppene i nord må ta ett oppgjør med disse grupperingene, som PKK, ellers så kommer bare dette til å skje igjen og igjen. Om de forlanger respekt for sin suverenitet, så må de håndheve den, internt som eksternt.