7. feb. 2008

Miljøbyrådet!


Byrådet har denne uken vedtatt prinsippet om speilvending av dagens reservasjonsordning mot uadressert reklame, altså et "ja-takk prinsipp". Mens det er ulovlig å sende reklame per e-post, kan man uten å spørre sende tonnevis med reklame per post. Vedtaket til byrådet er slik KrF ser det, både modig og helt riktig i kampen for å gjøre Bergen enda mer miljøvennlig.

I følge en undersøkelse gjennomført av BIR i 2006, mottok hver husstand i Bergen rundt 46 kilo reklame på et år. I følge Bergens Tidende har 35 prosent av bergenserne reservert seg mot uadressert reklame. Med rundt 110.000 husstander i kommunen betyr dette at vi bergensere mottar 3800 tonn uadressert reklame hvert år!

Å si nei til uadressert reklame har en betydelig miljøeffekt. Bare i Bergen vil vedtaket til Bergensbyrådet kunne redusere klimagassutslippene tilsvarende kommunens egen bilpark. Nå får vi håpe at departementet gir Bergen lov til å gjennomføre byrådets vedtak slik at vi også i denne sak kan være en foregangsby.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

2 kommentarer:

Pernille sa...

Så flott, Filip! Lykke til i kampen mot Posten. Når får dere på plass matsortering?

Filip Rygg sa...

det er ting på gang der også, i hvert fall innenfor noen områder, men det er mer som må leveres der.

Tror det kommer en sak i løpet av helgen :)