9. feb. 2008

Urettferdig bompengesystem


Dagens bompengeordning er svært ulogisk. Når det ikke går en eneste buss og taxi-prisene er på sitt høyeste så koster det like mye å kjøre igjennom bompengeringen, som når det går flust av busser og "billige" taxi-turer. Dagens system fungerer som en ren melkeku og har ingen som helst miljøeffekt. Derfor ønsker KrF en gjennomgang av bompengesystemet.

Glem rushtidsavgift og Stockholmsmoddelen. Dette er ikke noe mystisk og skummelt angrep på byens bilister. Dette handler om rettferdighet og logikk. Når det ikke finnes alternativer til bil så bør man ikke bli straffet. Men når det finnes mange mulige kollektive måter å komme seg inn til byen så er det jo ikke urimelig at man gjennomfører prinsippet om at forurenser betaler. Det vi snakker om er en såkalt "differensiert bompenge ordning".

På årsmøtet til Bergen Arbeiderparti i dag har man diskutert denne løsningen, og som KrF'er og miljøvenn er jeg glad for at Ap skjønner at dagens system ikke er særlig fornuftig utformet. Både i går og i dag har journalister spurt meg om konsekvensene for Bergensbyrådet dersom KrF skulle gå inn for dette. For det første så kan jeg ikke svare for Høyre og Frp, men min erfaring med disse to er de er langt mer endringsvillige og radikale i miljøpoltikken enn de fleste andre i Bergen bystyre. Mange liker å fremheve seg selv som et miljøparti, men det er ikke mange som faktisk leverer.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

2 kommentarer:

Torstein sa...

Dagens system har vel en viss effekt? Dersom vi hadde fjernet bompengene, ville jeg tro at bytrafikken hadde økt.

Bortsett fra det høres dette ut som intersante tanker.

Helge Gårdsvoll sa...

Fjerning av bomringen førte i alle fall til økt trafikk i Trondheim.

Nå vil Ap i stedet for rushtidsavgift (som de lovte å ikke innføre i valgkampen) forsøke å redde kollektivtransporten (som har de høyeste prisene i Norden etter oppgangen fra nyttår) ved å innføre ekstra bensinavgift. Men det er ikke nabokommunene med på, og lurer på hvor mye det hjelper...

Jeg har troen på rushtidsavgift, og dyrere å kjøre bil når alternativene er tilstede.