10. mar. 2008

Ny spennende byutvikling


I dagens BT tar KrF til orde for salg av en kommunal parkeringsplass like bak rådhuset. Salget vil kunne gi kommunen 30 millioner til skoleinvesteringer, og byen kan få et nytt spennende hotell og konferansesenter. KrF ønsker en ny og mer fremtidsrettet byutvikling hvor vi våger å tenke nytt. Derfor dette forslaget og derfor ønsker vi å legge lokk over en rekke trafikale anlegg i byen vår.

I valgprogrammet til Bergen KrF for perioden 2007-2011 står det:

” Mange områder er i dag ”ødelagt” av mye trafikk og problemer relatert til dette. Bergen KrF vil arbeide for en omfattende byfornying på Danmarksplass og Nygårdstangen. Ved å legge veistrekninger i tunnel eller lokk over motorveier, kan vi gjøre belastede områder om til flotte parker, byrom og nye tomteareal.”

I følge Transport Økonomisk Institutt består 1/3 av byenes arealer av trafikale anlegg. Dette gjelder i aller høyeste grad også Bergen. Hvorfor ikke tenke nytt?

Utfordringen for å legge lokk over for eksempel Åsaneveien er hovedsakelig finansiering. At det er mulig er blitt bevisst flere andre steder, blant annet Sjølyst utenfor Oslo. Så spørsmålet blir, hvordan skal vi finansiere dette?

Bergen KrF foreslår at kommunen tilbyr private utbyggere tomtearealer oppe eksisterende motorveier. Prisen for tomten blir å bygge lokk. Gjennom arkitektkonkurranser kan man tilby den rette utbygger et spennende byutviklingsprosjekt. Utbyggere KrF har vært i kontakt med sier at dette er fullt mulig! Hva venter vi på??

Det er mange positive effekter ved å bygge lokk over motorveiene. Blant annet har Bergen store utfordringer knyttet til støy, dette vil man kunne kraftig redusere. I tillegg kan man se for seg rensesystemer av luft i de ”nye” tunnelene, dette vil også kunne gi en positiv effekt for Bergen.Lokk over motorveiene vil også få en svært positiv byutviklingseffekt i forhold til trafikksikkerhet og i forhold til å tildekke sår i landskapet. Mange av veiene ligger langs sjøkanten og her bør det være svært egnet for flotte boligområder.

Ved å bygge lokk over motorveiene får vi nye viktige arealer, vi dekker igjen sår i landskapet, vi får vekk støy, vi skaper en mer trafikksikker by og vi kan rense noe av utslippene fra veitrafikken.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

4 kommentarer:

Joar sa...

Hei Filip, nå er det jo snart valg 09 og da er det spennende å høre om hvilke tanker du har gjort deg rundt det..

Hva er viktigst for deg Filip, Helhjertet støtte til Israel, skattelettelser,privatisering og liberalisering, og støtte til Bush???

Eller sosial rettferdighet, likhet og toleranse for hele Norges befolkning og verden??

Jeg vet ikke hva som du synes er viktigst, men jeg blir rimelig skuffet dersom skattelettelser, Israel og støtte til Bush betyr mer for deg enn de svakeste av de svake i vårt samfunn???

Det er der valget står mellom FrP og Høyre på den ene siden, og Arbeiderpartiet på den andre siden.

Filip Rygg sa...

Hei Joar!

For meg blir ikke dette et valg mellom de to listene.

For meg blir dette et valg som handler om mer hjelp til verdens fattige, en mer aktiv og konkret miljøpolitikk, en mindre sentraliserende politikk, valgfrihet for foreldre, verdifundament i skole og barnehage, hjelp til alle rusavhengige, omsorg for mindreårige asylsøkere, en tøffere utenrikspolitikk og en mye mer aktiv samferdselspolitikk.

Dette er områder dagens regjering svikter på. Jeg håper av hele meg at KrF kan komme i posisjon.

Joar sa...

Takk for svar Filip,
Du lister opp mange ting som er viktig..

Angående den nye bioteknologiloven, så hørte du kanskje at amerikanske og japanske forskere har gjort om hudceller til stamceller og kan gjøre forskningen etisk uten å bruke embryo.. Heldigvis vil ikke Brustad revidere loven,

men fra din side, synes du det skal vurderes å skrive bioteknologiloven omigjen??

Filip Rygg sa...

Jeg vil nok gjerne skrive om loven, men da i en strengere retning. Problemet for min del er likevel at jeg ikke klarer å holde helt oversikt over innholdet i loven pga mange faglige og kompliserte termer/beskrivelser.

Men etter å ha snakket med andre som har mer greie på dette, har jeg fått en klar formening om at dagens lovverk er for liberalt.