7. mar. 2008

Er kontantstøttens tid over?


- Med full barnehagedekning er tiden over for dagens kontantstøtte, sier Sp-leder Åslaug Haga(bildet) til Dagbladet. Haga begrunner dette med at vi er i ferd med å nærme oss full barnehagedekning. Også statsråd Liv Signe Navarsete har uttalt noe lignende om kontantstøtten. Mener virkelig Senterpartiet at med full barnehagedekning så er ikke valgfrihet for foreldrene viktig lenger?

Venstresiden av norsk politikk(som regel uten Senterpartiet) har lenge står for en horribel overstyring av foreldrene, der man ikke skal ha råd til å velge bort statlige ordninger. Noen går til og med så langt at de vil ha en lovfestet obligatorisk barnehage. Hvor ble det av foreldreansvaret? Hvorfor skal staten bruke enorme summer per barnehageplass, men nesten ingenting til de som velger å selv passe egne barn?

Det må presiseres at Haga åpner for en annen form for kontantstøtte. Og hvis det er dagens form bare med en høyere sum utbetalt hver måned er det greit. Men med alle de signaler om at de ikke er begeistret for dagens ordning, så er det dessverre grunn til å frykte at Senterpartiet har rotet seg langt inn i ideologien til regjeringskameratene. Det er veldig synd.

Noen sier at de er i mot kontantstøtten fordi ordningen fungerer som en betaling for de som velger bort statlige tilbud. Det er bare tull. Kontantstøtten er en pinlig lav betaling for å passe på egne barn. Vi burde i stedet skamrost de foreldrene som selv er hjemme med barna sine i en viktig tid. Ikke alle kan eller vil det, men de som vil må få lov og de må bli respektert for sitt valg.

Senterpartiets angrep på kontantstøtten kan gjøre 2009 valget til et nytt kontantstøttevalg. I 1997 fikk KrF 13.7% oppslutning(som var rekordhøyt) blant annet pga av kontantstøtten.

Saken er ikke bare en tilfeldig og hyggelig støtteordning, men den handler om grunnleggende ideologiske prinsipp. Valgfrihet, foreldrerett og likebehandling. Venstresiden svikter og det håper jeg velgerne får med seg i den kommende valgkampen.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

6 kommentarer:

Joar sa...

Noen jeg kjenner sier kontantstøtten har svekket integreringen av innvandrerbarn, så jeg er motstander av kontantstøtten. Hva er vits med kontantstøtte når man har barnetrygd?

Jeg synes vi bør fjerne hele kontantstøtten og øke tilskuddene til barnehagene i stedet..

Filip Rygg sa...

Man kan ikke være hjemme med egne barn bare basert på barnetrygden. Skal det å være hjemme være et reelt alternativ så må kontantstøtten økes, ikke fjernes.

Når det gjelder integrering så mener jeg det må finnes andre tiltak enn å fjerne valgfriheten til foreldrene. Hvorfor ikke tilby gratis kjernetid for minioritetsspråklige barn? Dette gjør man noen få steder i landet og burde absolutt kunne utvides til hele Norge.

Anonym sa...

Hadde vært fint om folk kunne være mer med ungene sine (selv om de ofte har det veldig bra i barnehage). Jeg mener 6-timers arbeidsdag er et bra tiltak for å fremme dette.

Kontantstøtten går i dag til å betale dagmammaer (ofte svart), og er så lav at det er den av foreldrene med lavest inntekt som eventuelt må "velge" å bli hjemme. Lønnsstituasjonen Noreg gjør at dette nesten utelukkende er kvinner.

En kontatstøtte på 300.000 i året ville nok bedret "valgfriheten" noe. Men det er dyrt og sist jeg sjekket var ikke Krf. for å heve skattene.

Og forresten?
Du har ennå ikke svart hva du vil gjøre mot Israels statsterrorisme.

Mvh.
Espen Edvardsen

Sondre sa...

Helt enig, Filip!
Senterpartiet snur i sak etter sak.
Jeg tipper det er mange som stemte på dem i ´05 som nå angrer. Nå vil de fjerne kontantstøtten og innføre kjønnsnøytral ekteskapslov - det er vel ikke akkurat innfridde valgløfter...
Bare hør på Narvarsete: "Vi kan ikke betale folk for ikke å bruke en barnehageplass. Det er helt forkastelig når vi nå snart har full barnehagedekning."

Det kan minne litt om Jens Stoltenbers uttalelse, også om kontantstøtten: "Vi kan ikke premiere de som velger feil."

Senterpartiet har tydeligvis blitt en motstander av valgfrihet. Slik jeg ser det, bør vi være glad for at foreldre ønsker å tilbringe masse tid med barna sine.

Valgfrihet!

Anonym sa...

Vi mødre vil ha kontantstøtten! Kjempefint at Krf kjemper for denne saken, slik at jeg og andre kan være hjemme mest mulig med barna. Hva er galt at noen bruker kontantstøtte til dagmamma eller barnepark? Det er berde enn full abrenhageplass! Jeg har heldgivis gratis dagmamma, men hadde gjerne betalt en dagmamma for barnavakt de 2 dager i uken jeg jobb. Nå slipper jeg å være borte fra jenten min 5 dager, noe jeg måtte vært hvis vi var uten kontantstøtten og måtte jobbet inn de pengene. Kontantstøtte gir flere valgmuligheter, men kunne gjerne økes :)

Linda

Filip Rygg sa...

Hei Espen!

Om foreldre vil bruke kontantstøtten til å lønne en dagmamma så er det helt greit for meg. Kontantstøtte handler om firhet ikke at foreldre skal velge det ene eller det andre. Det er urettferdig at hvis man velger barnehage så får man et stort statlig bidrag, velger man noe annet får man ingenting eller en liten kontantstøtte. Det er ikke valgfrihet, det er indirekte tvang.

Linda: helt enig!