22. apr. 2008

Er aktørene viktigere enn den faktiske politikken?


Ingenting interesser norske kommentatorer mer enn hva som skjer etter valget i 2009. Hvem som leker med hvem er et hovedspørsmål og mange journalister har hengt seg helt opp i dette. Selv politikerne ser ut til å bli stadig mer opptatt av hvem som samarbeider med hvem. I stedet for å angripe den ikke-sosialistiske siden på politikk, er regjeringspartiene stadig mer fokusert på å si at "det er kaos på borgerlig side". Er det virkelig slik, at det er viktigere hvem som leker med hvem, enn hva de faktisk utretter?

Ved kommunevalget høsten 2007 valgte KrF i Bergen å bevisst la være å snakke om samarbeidskonstellasjoner. Hver gang journalistene ringte gjentok vi at vi ville la politikken styre. Det handlet om bybane, lokk over motorveier, ruspolitikk, innholdet i skolen, boliger for vanskeligstilte og en verdighetsgaranti i eldreomsorgen. Som et politisk parti med politikere valgte vi altså å snakke om politikk. Ganske sjokkerende... :)

På litt lengre sikt er denne overfokuseringen på samarbeidskonstellasjoner skadelig. For det man ofte glemmer er at den tradisjonelle høyre-venstre aksen ikke lenger eksisterer. Hadde den eksistert slik den beskrives i samfunnsfagsbøkene i 8. klasse, ja da ville det egentlig vært ganske enkelt.

Ta feks KrF. Partiet er konservative i verdispørsmål, sentrumsorientert i den økonomiske politikken og svært opptatt av den 3 sektor, de frivillige. Høyre er ikke fullt så konservative i verdipolitikken, og de er lenger til høyre i den økonomiske politikken. Frp er litt alle steder, de er konservative i verdipolitikken, liberale i deler av den økonomiske politikken og kommunistiske i andre deler. Feks vil Frp ha statsregulering av bensinpriser, statlige oppkjøp av private selskaper mm. Venstre er liberale i verdipolitikken, liberale i den økonomiske politikken, sentrumsorientert når det gjelder fordelingspolitikk og definerer seg som et miljøparti slik også KrF gjør. Egentlig kunne vi trengt fire-fem akser. Det finnes i hvert ikke bare en å forholde seg til.

Valg bør handle om politikk og ikke samarbeidskonstellasjoner. Det er mange forskjeller, og jeg vil at KrFs velgere skal få valuta for sin stemme ved at KrF sikrer gjennomslag for KrFs politiske saker. Vi kan ikke gå til valg med hovedmål om den og den konstellasjonen.

Jeg er enig i at det er avgjørende med en ny regjering, men det aller viktigste for meg er gjennomslag for KrFs politikk.

Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

2 kommentarer:

kalle sa...

krf og frp bør gå i regjering sammen. Da kan man søke budsjettstøtte hos høyre, venstre og ap.

Filip Rygg sa...

tja, dette skal landsmøtet til KrF få si sin mening om. For meg er det viktigste i en slik debatt å få en ny regjering. Men hva hjelper det med en ny regjering hvis ikke KrF får gjennomslag for sin politikk. Som jeg prøvde å skrive, politikken må være viktigst!