28. apr. 2008

Mistillitsforslag nok en gang - Jeg er provosert!


Til pressen:

Jeg er mildt sagt svært provosert og forundret over opposisjonens styring i Bydrift saken. Høringen vi deltok på i forrige uke minnet mest om en rettssak og det er nå helt klart at dette ikke handler om fakta, om politikk eller om kommunens beste, dette handler om markeringsbehov og et konstant behov for å henge ut politiske motstandere.

Det blir henvist til tertialrapporten, der byrådsleder har sagt at man gjerne kunne nevnt at det var satt i gang et arbeid med å avdekke de faktiske forhold i Bydrift KF, men det ble ikke gjort, det er nå lett å være etterpåklok. Lisbeth Iversen har heller ikke ansvar for tertialrapporten, det har byrådsleder og byrådet som kollegium, noe byrådsleder også sa under høringen. At erfarne politikere som Terje Ohnstad og Kjersti Toppe ikke respekterer og forstår dette, er under enhver kritikk.

Høringen som ble avholdt var en svært dårlig behandling av politikere og kommunalt ansatte. Det er med en vond smak i munnen, mange av oss hører kritikken som kommer uten rot i de faktiske forhold. Jeg håper Bergen by snart kan få et politisk klima som arbeider for byen, og ikke mot. Vi må nå ta verdigheten tilbake.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

2 kommentarer:

kalle sa...

enig!

Tor Øyvind Westbye sa...

Jeg synes det er rart at en politiker finner seg tjent med å fortsette som byråd, når det er klart at en så stor del av kommunestyret er misfornøyd med henne. Hadde hun vært en minister i en regjering, hadde hun måttet gått for lenge siden.