12. jul. 2008

Flere menn velger kontantstøtte


En av hovedinnvendingene m0t kontantstøtten har vært at ordningen kun har vært aktuell for kvinner, og at den derfor har vært i strid med målet om økt likestilling. Det er påstander KrF aldri har trodd på, og nå ser vi at stadig flere menn velger kontantstøtte. Samtidig viser den siste oversikten at det totale antallet som velger kontantstøtte går ned, noe som er helt naturlig av to årsaker:

1. Kontantstøttebeløpet har blitt redusert av sittende regjering, og summen har stått stille uten prisregulering de siste årene.
2. Stadig flere får et mer reellt valg, og kan nå velge barnehage.
Siste forhold er selvsagt positivt. For KrF er det valgfriheten som er poenget, ikke om man velger det ene eller det andre. Men at summen blir kuttet, samtidig som de statlige tilskuddene til barnehagene stadig økes, ja det er ganske urettferdig. Og det er jo selvsagt slik for enhver familie at man må lage et regnestykke for hva familien kan tåle økonomisk. Gapet mellom statens kontantstøtte på 3303,- per måned og det man sitter igjen med ved å velge barnehage er så stort at valgfriheten neppe er reell for folk flest. Derfor har Bergen KrF foreslått å innføre en lokal kontantstøtte på 2000,- per måned. Det vil øke valgfriheten, og det vil gi foreldreretten et realt løft.

Den største veksten i bruk av kontantstøtte finnes blant menn i aldersgruppen 25-34 år, viser ferske tall fra Nav. Det lover godt. Hvis vi også vil få en økning i beløpet er det grunn til å tro at enda flere får muligheten til å være hjemme med egne barn. Det skulle jo bare mangle. Regjeringen bruker over 10.000,- i månenden per barn som går i barnehage, men bare 3303,- til de som er hjemme. Det er på høy tid med noe mer rettferdighet.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

Ingen kommentarer: