11. jul. 2008

P-piller til 12 åringer?


Gjennom media har vi nylig fått vite staten deler ut graits p-piller til jenter helt ned i 12 års alderen. Det er nok av gode grunner til å dele ut gratis prevensjon. Men til 12-åringer?! Og, det som kanskje gjør det enda litt verre(om mulig), p-pillene kan utskrives til den 12 år gamle jenten ut at foreldrene vet noe som helst.

Mens vi i lovverket har definert den seksuelle lavalder til 16 år, opererer Helse- og omsorgsdepartementet med 12 år. Etter mitt skjønn er dette både lovstridig og det er et svært betenkelig kvinnesyn. Med en så lav seksuell lavalalder i departementet til nyutnevnte Bjarne Håkon Hansen, legimiteres overgrep mot jenter i 12 års alderen.

Kan også legge til at det i grunn ikke er noen aldersgrense definert i det hele tatt, noe som betyr at ut fra retningslinjene til Helse- og omsorgsdepartementet så kan til og med jenter under 12 år få gratis p-piller. Litt av en verden vi lever i.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

10 kommentarer:

Christian sa...

Du forhindrer jo ikke at folk/barn/jenter har sex selv om du ikke tillater at legene skriver ut prevensjon til dem..., og da er det jo bedre at de får en fornuftig samtale med en lege + prevensjon.

Det gjelder i tillegg for 0.7 per 1000 jenter, så det er jo ikke direkte utbredt...

Du glemmer i tillegg at det er en del av dem som får dette som får dette for å minske menssmerter...

Derfor er det etter min mening bedre at legene kan bruke skjønn for å gi ut resepter på dette når det er nødvendig, slik at vi kan forhindre større tragedier (graviditet i 12årsalderen er vel verre?) eller minske fraværet på skolen grunnet invalidiserende smerter.

Filip Rygg sa...

hei Christian!

Du har unektelig noen poenger, selv om jeg ikke er enig i konklusjonen din.

Med en slik logikk så bør vi hjelpe de under 18 år som vil drikke alkohol?

Spørsmålet er hva samfunnet skal akseptere og oppmuntre. At barn ned i 10 års alderen, er 12 for den del, får p-piller betalt av norske skattebetalere, ja det er jo å legitimere og tilrettelegge for noe som i dag er ulovlig.

Det med menssmerter er nå så, men det er ikke det denne debatten handler om. Det vil i såfall være et rent medisinsk tilfelle.

Christian sa...

Og de rent medisinske tilfellene faller også inn under dette...

Og det er ikke ulovlig for en 12 åring å ha sex, det er ulovlig for over 16 år å ha sex med en under 16...

I tillegg så får de ikke p-pillene gratis, denne ordningen gjelder for jenter i alderen 16 til 20: Ung.no: Får dekket deler av utgiftene til p-piller.

Jeg føler at det å trekke inn alkohol i denne debatten blir en avsporing, med tanke på at alkohol er en gift som vi har satt en aldersgrense for.
P-pillene blir gitt enten for å minske invalidiserende mens-smerter eller for å hindre graviditet på personer som uansett ville ha hatt sex.

Filip Rygg sa...

hei igjen!

Medisinske ting kan uansett løses. Denne debatten handler på ingen måte om å begrense menssmerter, da hadde ikke dette vært noen sak. Å trekke det inn er en avsporing.

Jeg vil nok mene at det er noe naivt å tenke seg en virkelighet der man kun begrenser tilfellet graviditeter ved å dele ut p-piller til barn i 10, 11, 12 og 13 års alderen. Når det offentlige har slike ordninger er dette med å legitimerer at små barn for svært tidlige deby.

Når det gjelder lovverket så har du for så vidt rett, men det er jo ikke noen aldersgrense på kjøp av kondomer på Rimi.

Sammenligningen mot alkohol mener jeg er meget god. Som samfunn ønsker man ikke at barn drikker alkohol, vi tror det er for tidlig, dette av sosiale og helsemessige årsaker. Men vi vet at det er mange mindreårige som drikker. Skal vi da akseptere det og heller bare gjøre skadevirkningene minst mulig, eller skal vi hjelpe disse barna til å holde seg unna alkohol?

Vi kan selvagt ha en verdinøytral tilnærming til dette. Det som skjer, det vil uansett skje. Men da er noe av vitsen med politikk vekke. Jeg ønsker ikke en verdinøytral stat. Tvert i mot.

Christian sa...

Det blir ikke en avsporing å trekke inn de som får dette i så ung alder på grunn av medisinke årsaker, det er nemlig med å begrense antallet som faktisk får dette.
Jeg fortalte jo i det første kommentaren at det er 0,7 per 1000 jenter, og for å det reelle tallet så man trekke fra de som får det av medisinske årsaker (jeg vet dog ikke hvor mange dette er snakk om).
Dette betyr at det er under 42 jenter per år (60000 barn per år blir da brukt som utgangspunkt) som får p-piller, med eller uten foreldrenes viten.
Selv om man trekker fra de som får det av medisinske årsaker så er det fortsatt alt for mange som får p-piller så tidlig, det kan vi være enige om, men det illustrer bare at de med medisinske årsaker ikke er irrelevante i denne sammenhengen.

Når du trekker inn kondomer så har du forsåvidt rett, men når nordmenn omtales som verdensmestre i å ikke bruke kondom, kan vi da forvente at barn/ungdommer skal være noe flinkere?

Jeg ser ikke at det er noe enten eller når det kommer til dette med å minske skadevirkninger/uheldige effekter og det å holde noen unna uønsket aktivitet, enten det gjelder alkohol eller seksuell debut.
Det er nemlig ikke snakk om oppfordring til seksuell aktivitet, det er snakk om at legene kan velge å ikke fortelle foreldrene til 12åringer hvis de skjønnsmessig finner det best, hvis situasjonen først er slik at de har sex.

Jeg synes heller ikke at vi skal ha en verdinøytral stat, men vi må være realistiske å se det at det mest sannsynlig alltid vil være personer under den seksuelle lavalder, også så unge som 12åringer, som har sex, selv om vi gjør det vi kan for å holde dem unna slik aktivitet.
På grunn av denne realismen så bør vi ha en mulighet for disse til å komme i kontakt med helsevesenet på en positiv og preventiv måte, hvor de ikke trenger å være redde for at foreldrene skal finne ut av dette, selv om vi kan oppfordre dem til ærlighet om dette.
Er det ikke bedre å gi p-piller enn abort? Handler ikke det også om verdier?

Roffen sa...

Vi kan vel alle være enige om at det ikke er bra at barn i 12-årsalderen har sex, men måten du argumenterer på Filip, minner meg litt for mye om den totalt feilslåtte politikken de fører i USA for å få ned antallet uønskede graviditeter, nemlig en ensidig fokus på "holdningskampanjer" der avholdenhet er det eneste saliggjørende. Det vil nok ikke skade å stikke hodet opp av sanden en gang i mellom for å se at unge mennesker ikke alltid oppfører seg som på bibelskolene. Noen har faktisk sex før de når seksuell lavalder, og det må vel være mye bedre å se realitetene i øynene og avhjelpe deres situasjon ved å utskrive p-piller? Alternativet er i all hovedsak abort, og slik jeg har forstått er ikke du den fremste forkjemperen for dette. Christian har et vesentlig poeng her, og det er at dette gjelder veldig få individer, og at de får den nødvendige veiledning fra legen i prosessen.
En annen ting du også bør bite deg merke i, er det som Christian helt korrekt poengterer, nemlig at det ikke er forbudt for to mennesker som begge er under den seksuelle lavalder å ha sex, såfremt de er omtrent på samme alder og utvikling (straffeloven § 196, siste ledd). Sjekk lovverket før du uttaler deg om legalitet.

Christian sa...

Litt interessant at det mest sannsynlig er mange flere 12åringer som NÅ vet at de kan få p-piller enn før KrF gjorde en sak ut av dette.
Samtidig så kan det jo komme noe godt ut av det, antallet barne/tenåringsaborter kan jo gå ned...

Filip Rygg sa...

takk både til Christian og Roffen for reflekterte innlegg.

Selv om vi ikke arresterer 12 åringer som drikker, så forteller politiet dette til foreldrene. Vi arresterer og straffer også de som selger alkohol til mindreårige. Når det gjelder den seksuelle lavalderen så er det riktig at den strafferettslig slår inn når det er en over og en under 16 år. Men jeg går ut i fra at legene som gir p-piller uten at foreldrene vet noe, neppe vet alderene på den andre som er involvert.

Dette med menssmerter er et sidespor som er på kanten useriøst å dra inn her. Jeg går ut i fra at det ikke finnes en eneste forelder som ikke vil akseptere p-piller for å hindre menssmerter. Skulle det finnes så får man sende barnevernet dit. Selvsagt kan foreldre vite at barna for p-piller mot menssmertene. Vi snakker tross alt om 10, 11, 12 åringer.

Christian skriver at KrF har skapt oppmerksomhet som gjør at 12 åringer får vite om dette. Selv om det ikke var vi som tok opp saken, vil jeg jo gjerne få si at for meg må gjerne hver eneste 12 åring i Norge vite om dette, jeg vil bare at foreldrene også skal få vite hvis deres barn får p-piller utskrevet av helsesøster.

Et siste moment er dette med foreldrerett. Barna er ikke statens ansvar, først og fremst er det foreldrene som har ansvaret. Hvis ikke foreldrene kan vite at datteren på 12 år får p-piller, ja da er foreldreretten kraftig svekket.

Takk igjen for gode innlegg :)

Christian sa...

For en mer strukturert utdypning av hva jeg mener, se:
http://vindstille.net/christian/p-piller-til-12-åringer

Men ellers vil jeg si at selv om det muligens svekker foreldreretten noe, hva foretreker foreldrene til syvende og sist?
At datteren havner på tjukka eller får muligheten til å prate i fortrolighet med en lege og en resept på noe som gjør det litt tryggere for henne å begå de seksuelle handlingene hun ville begått uansett?

Og hva er egentlig viktigst? Foreldreretten eller helse/psykisk helse for et barn?
Det virker mer som om motstanderne av dette tenker mer på foreldrenes ærbarhet eller selvfølelse mer enn barnas ve og vel.
Som Joakim sier: "Sex er ingenting vi voksne kan stoppe, unge er nysgjerrige over dette, og det er også helt naturlig. Det er bedre at 12 åringer får P-piller, enn at de går hen å blir gravide."

Christian sa...

Om noen er fryktelig late så kan man trykke på den følgende lenken fremfor å kopiere og lime inn den første lenken i forrige kommentar:
Vindstille.net: P-piller til 12-åringer