6. aug. 2008

Oljeslutt i 2030?


Svenske forskere hevder norsk oljeeksport vil være slutt i 2030. Altså om 22 år. Selv har jeg lenge ment at norks olje- og gassvirksomhet (slik den i dag fremstår) er lite forenlig med norske myndigheters klimaambisjoner. I følge flere rapporter vil vi være ansvarlig for minst 320.000 klimaflyktninger i 2050. I det perspektivet bør vi gjerne være glade for svenskenes spådommer.

Dessuten, vi står overfor et ganske vanvittige paradoks. De landene som blir mest berørt av klimaendringene er de som har minst skyld i dem. Norge som har stått for store mengder forurensing får både i pose og sekk. Vi er blitt steinrike og vi får "ingen" negative konsekvenser av klimaendringene. Ingen tvil om at det gir oss et moralsk ansvar.

Oljeeventyret har mye av æren for at Norge i dag er et av verdens rikeste land. Jeg er derimot ikke enig i påstandene om at oljen er den eneste grunnen til at Norge har klart seg og blitt et rikt land. Se bare til de andre landene i vest-Europa som ikke har olje, mange av de har klart å utvikle seg svært godt uten olje og gass.

Men: Oljen har utvilsomt mye av æren for vår rikdom og det er ikke mange andre land som har et tilsvarende pensjonsfond. Spørsmålet er likevel om ikke det er på tide å bevege seg videre.

Norge står for cirka 0.16% av verdens samlede klimagassutslipp. Samtidig vet vi at FNs klimapanel (IPCC) anslår at 200 millioner vil tvinges på flukt innen 2050. 0,16 prosent av dette bli ca 320.000 mennesker. Kanskje det er derfor Siv Jensen ikke tror på klimaendringene?

Jeg tror de svenkse forskerne tar feil. Teknologien utvikler seg raskt og man vil fort finne teknikker for å utvinne olje og gass fra felt som i dag ikke er lønnsomme. Men samtidig utvikler teknologien seg på andre felt(feks hydrogen, bioenergi ++). Trolig vil all oljeproduksjon i hele verden bli kraftig redusert. Selv om steinalderen er forbi, så bruker vi fortsatt stein. Og det samme vil nok gjelde for olje. Men dagens vanvittige forbruk er nok noe vi aldri vil oppleve igjen. Heldigvis.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

13 kommentarer:

t!g sa...

Og derfor må vi snarest drille i lofoten!

Joar sa...

Hei Filip,
Kristelig Folkeparti har jo stått i mot en del endringer dagens regjering har utført som f.eks, ekteskapslov, bioteknologilov, nytt religionsfag, ny formålsparagraf og utenrikspolitikk:

Men seriøst, i et demokratisk samfunn skal ikke lovverk og skoleverk være pådyttet religiøse lover og regler, siden det kan virke udemokratisk for mange mennesker.. Det er helt feil at staten f.eks skal favorisere en bestemt religion som den hadde før, staten skal være helt religionsnøytral, er ikke du litt enig i det??

Religion er en privat sak, og noe som ikke skal blandes inn i offentligheten, det synes jeg må bety at i den offentlige skolen så bør ikke det legges mer vekt på en religion fremfor andre, det har vi friskoler til..

Religiøse inspirasjoner bør heller ikke tas inn i saker når regjering eller storting står ovenfor forskjellige saker som skal løses, for å holde fast ved prinsippet om å skille mellom religion og politikk, litt enig??

Når vi for eksempel skal velge hvilken utenrikspolitisk retning vi skal ta, så ser vi f.eks at USA bruker bibelen i hånd, hvor de stiller seg inkonsekvent på Israel sin side og snakker om å knuse Islam.. Samme retorikk som Anita Apelthun Sæle bruker, er dette demokratisk??
Nei mener jeg, vi må stå på en nøytral utenrikspolitisk linje som binder seg til FN, EU og diplomatiet for å løse vanskelige utenrikspolitisk saker..

Den utenrikspolitikken som Bush-Administrasjonen, Anita Apelthun Sæle, Norge Idag og Visjon Norge støtter oppom har ikke bidratt til fred akkurat, men bare forverret situasjonen fullstendig.. og disse mener og ha de riktige løsningene på det meste, der tar de feil...

Vi må være nøytrale i hver sak, når det gjelder porno, abort, homofiles rettigheter, og ikke begrunne lover for dette ut av religiøse inspirasjoner og bibelske tolkninger.. Da får vi et Iran samfunn.. Du ser hva det har ført til..

Jeg håper det fins de i KrF som er enig med å skille mellom religion og politikk.. For det gjør ikke Anita Apelthun Sæle, Norge Idag og Visjon Norge..

Sondre sa...

Teknologien gjør vel sitt til at man utvinner stadig større andel av det som faktisk finnes av olje. Utnyttelsesgraden er foreløpig på litt over 40 prosent tror jeg, men de tror vi snart når "målet" om 75 prosent, om jeg ikke husker helt feil. Det beste er om vi klarer å bli uavhengig av olje før vi må bli det...

Vi ville nok klart oss uten olje. Oljen har nok gjort oss late og mindre kreative; vi skaper lite nytt.

Sondre sa...

forresten, filip, så funker ikke rss-en din lenger. tipper du må lage den på nytt. siste innlegg som kommer opp fra deg ble skrevet i midten av juli i følge mitt levende bokmerke.

Filip Rygg sa...

t!g: kan vi ikke heller bygge vindmøller og bølgekraftanlegg i Lofoten.

joar: uten å forsvare alle du i innlegget angriper, så får jeg vel litt den følelsen at her vandrer det mange fordommer. For min egen del så er jeg veldig nøye med å si at det kristne livssyn er til inspirasjon, men som potliker må jeg finne gode løsninger for alle mennesker. Det går et skille mellom religion og politikk som er viktig å ha med seg. Jeg ville aldri brukt noe fra den kristne tro som argument for feks en lovendring eller bevilgningssak.

sondre: det med lathet og kreativitet er ganske interessant, kanskje man skulle fått laget en studie på akkurat det. Hva har Norge gått glipp av pga oljen?
ellers så skal jeg fikse rss feeden. Takk igjen for at du sjekker mine tekniske innstallasjoner! :)

t!g sa...

Hvorfor ikke gjøre begge deler?

Joar sa...

Vel, jeg står på mitt om Sæle-folkene.. Du vet hvor de står Filip, menmen... Jeg vet ikke om jeg kan tro om KrF skiller mellom religion og politikk dersom man støtter opp om KRL-faget og den kristne formålsparagrafen i den offentlige skolen.. Det tolker jeg som å styre skolen på et religiøst grunnlag.. ikke at jeg har noe i mot det, men jeg mener at den offentlige skolen skal være helt religionnøytral, og legge like mye vekt på alle religionene, for å unngå diskriminering..

Jeg synes regjeringen har gjort mye bra når det kom til endring av et nytt religions fag, og en ny formålsparagraf.. Det skal de ha creds for.. Selv Venstre og Sp stemte for dette, heldigvis..

Men Filip, hvilken vei går Kristelig Folkeparti egentlig?? Går partiet bort i fra det tolerante grunnlaget som Bondevik og Svarstad Haugland var brobyggere for?? Jeg føler partiet går en mer høyrepopulistisk retning, der Israel, kamp mot homofiles rettigheter, og samarbeid med ytterste høyre ses tydeligere.. Dette er da ikke hva Bondevik ville ønsket, og alt dette har skjedd under Høybråten..

Bondevik har sagt at det er helt uaktuelt at Kr.F vil støtte en Fr.P regjering.. og Bondevik var klart åpnere for Ap enn det Høybråten har vært..

F.eks det nye programmet til KrF tar ikke avstand fra muren til Israel, og den ulovlige bosetningen..

Skal partiet vinne flere stemmer, så må hele partiet omvende kursen og gå bort fra det såkalte grunnfjellet, for der er det ingen unge stemmer nesten å hente...

Joar sa...

Vel, jeg står på mitt om Sæle-folkene.. Du vet hvor de står Filip, menmen... Jeg vet ikke om jeg kan tro om KrF skiller mellom religion og politikk dersom man støtter opp om KRL-faget og den kristne formålsparagrafen i den offentlige skolen.. Det tolker jeg som å styre skolen på et religiøst grunnlag.. ikke at jeg har noe i mot det, men jeg mener at den offentlige skolen skal være helt religionnøytral, og legge like mye vekt på alle religionene, for å unngå diskriminering..

Jeg synes regjeringen har gjort mye bra når det kom til endring av et nytt religions fag, og en ny formålsparagraf.. Det skal de ha creds for.. Selv Venstre og Sp stemte for dette, heldigvis..

Men Filip, hvilken vei går Kristelig Folkeparti egentlig?? Går partiet bort i fra det tolerante grunnlaget som Bondevik og Svarstad Haugland var brobyggere for?? Jeg føler partiet går en mer høyrepopulistisk retning, der Israel, kamp mot homofiles rettigheter, og samarbeid med ytterste høyre ses tydeligere.. Dette er da ikke hva Bondevik ville ønsket, og alt dette har skjedd under Høybråten..

Bondevik har sagt at det er helt uaktuelt at Kr.F vil støtte en Fr.P regjering.. og Bondevik var klart åpnere for Ap enn det Høybråten har vært..

F.eks det nye programmet til KrF tar ikke avstand fra muren til Israel, og den ulovlige bosetningen..

Skal partiet vinne flere stemmer, så må hele partiet omvende kursen og gå bort fra det såkalte grunnfjellet, for der er det ingen unge stemmer nesten å hente...

Filip Rygg sa...

t!g: Lofoten er etter det jeg kan dømme altfor sårbar for oljeutvinning. Se bare hva som har skjedd andre steder utenfor Norges kyst. Vi har i år hatt flere store oljeutslipp. Hva skjer med Lofoten som reisemål og fiskeristed hvis vi får en oljekatastrofe der? Men enda viktigere er dette som har med Norges totale utvinningstempo. Når vi vet så mye om klimaendringene så er det uansvarlig å begynne i nye områder med fosil energi.

joar: Takk for nok en spennende kommentar. Jeg opplever KrF som et tydelig, men bredt parti. Så vidt jeg har fått med meg er det ingen forandring i forhold til samarbeid når det gjelder Dagfinn. KrF er et sentrumsparti som godt kan samarbeide begge veier, men akkurat nå er vi inne i en spesiell tid der den sosialistiske siden river ned svært grunnleggende ting som KrF mener er viktig for samfunnet. Da blir det ganske vanskelig å få til et samarbeid.

At KrF ikke skriver noe om sikkerhetsgjerdet er en selvfølge. Det må da Israel selv få styre med. Tenk hvis Sverige skulle blandet seg inn i vår innenrikspolitikk?

KrF vil alltid være et sammensatt parti. Du vil ha representanter fra de miljøene du henviser til, og du vil ha mange representanter fra helt andre miljø og sammenhenger. KrF er åpent for alle som tror på verdiegrunnlaget vårt. Det skulle bare mangle.

t!g sa...

Det har vært oljeutslipp, og det må vi helt riktig regne med også i Lofoten.

Men hva har vært konsekvensene av oljeutslippene? Og, hvor mye har ikke oljeindustrien tilført resten av samfunnet i samme periode? Omtrent en syvdel av statsbudsjettet er oljepenger. Lønningene er dradd opp, og oljeindustrien trekker opp investeringsetterspøselen i ellers uggne tider.

For miljøet vil uansett worst case scaenariet være en vlcc som synker, og de får vi uansett gående langs kysten, på vei fra Russland.

Joar sa...

Takk for svar,
Du sier denne regjeringen river ned en del av KrFs verdigrunnlag, jeg kan være delvis enig i din her nokså sterke karakteristikk, men jeg mener vi må se på de største og viktigste sakene, som samler KrF og Dagens rødgrønne regjering.. Hvis du viser til saker som bioteknologi og ekteskap så er Kr.F og dagens rødgrønne regjering uenig, men det kan ikke velte et fremtidig samarbeid?

Hvis vi ser på saker som jeg tror både Knut-Arild og Inger Lise vil si er langt viktigere og bør få enda større hovedfokus så er det MILJØ og KAMPEN MOT FATTIGDOM..
Her har regjeringen satset stort, enda bedre enn Bondevik-2, og dette må veie tyngere enn Ekteskap, Israel og bioteknologi..

Du sier at Kr.F ikke bør skrive en fordømmelse mot "muren" til Israel, som presser palestinere inn i et enda mindre land som de kan bevege seg på, men også på topp av dette så gis det lov til å bygge ulovelig bosetninger som jager bort palestinere fra sine hus og hjem, og må bo i slummen.. Og dette er såpass alvorlig at fordømmelser fra FN har kommet..
Og så sier du dette ikke bør punktes i KrFs program, derfor synes jeg det er uheldig at du mener det ikk er verdt det...

Og sånn at du vet det Filip, så var det et innslag i Nrk hvor en menneskerettighetsgruppe fra Europa var på Midtøsten tur, og de fortalte faktisk at Israels behandling av palestinerne er mye verre enn Apartheidsregimets behandling av de svarte... Sånn at du vet det..

Oppsumert sett, Jeg tror miljø, fattigdom og rettferdighet er mye viktigere for Kristelig Folkeparti enn de tre punktene for Israel, morfarbarn, ekteskapet og bioteknologiloven..
Det skal bli spennende og se hva Kristelig Folkeparti velger..

Anonym sa...

My partner and I really enjoyed reading this blog post, I was just itching to know do you trade featured posts? I am always trying to find someone to make trades with and merely thought I would ask.

Anonym sa...

Valuable info. Lucky me I found your site by accident, I bookmarked it.