9. sep. 2008

40 milliarder på oss selv?


Som bybaneentusiast og en som er glad i bilferie, burde jeg vel egentlig juble over Senterpartiets løfte om å bruke 40 milliarder mer på samferdsel. Jeg har også i KrF-sammenheng tatt til orde for å øke de statlige investeringene. Men er det virkelig riktig å utnytte handlingsregelen til oljefondet maksimalt, for å så bruke alt sammen på oss selv?

Oljepengene er mye av grunnlaget for norsk økonomi. Velstanden vi har i dag er i stor grad bygget opp ved hjelp av det svarte gullet. Et gull som også har ført til enorme klimagassutslipp. Fattige land i feks afrika og asia har i mange tilfeller få ressurser, samtidig som de opplever store konsekvenser av klimaendringer. Ganske paradoksalt egentlig. De som har forurenset og brukt minst, får det enda verre pga av oss rikinger i nord. Det er ikke rettferdig.

Hva med å si at halvparten, ca 20 mrd skal gå til viktige infrastruktur investeringer i utviklingsland? Det ville vært langt mer rettferdig. Hvorfor skal Norge bygge veier som fører til enda flere klimagassutslipp, når fattige land må lide under nettopp disse klimagassutslippene?

Senterpartiet, Ap og Frp har alle lovet et samferdselsløft. Det har for så vidt også KrF gjort, men da med et noe annet fokus. For det første er miljø og trafikksikkerhet det viktigste, for det andre ønsker vi ikke å bruke like mye penger på oss selv. Ved å innføre rentefrie lån slik KrF foreslår vil man på mange prosjekter kunne spare 33%. Det vil folk flest merke. Folk er lei av å være melkeku for staten.

Politikk kan ikke bare handle om hvordan man skal vinne valget. Vi trenger større visjoner enn som så. Senterpartiets valgløfte er nødvendig sett ut i fra et meningsmålingsperspektiv, men er det nødvendig for Norge? Er det nødvendig å bruke alt på seg selv?
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

4 kommentarer:

Helge Rege Gårdsvoll sa...

Det jeg reagerte mest på var at Sp vil bruke maksgrensen av oljepenger som handlingsregelen tillater, uten å ta hensyn til økonomien som helhet. I noen tilfeller, når økonomien er i høykonjunktur bør ikke staten føre en ekspansiv finanspolitikk, men heller forsøke å dempe presset.

Nå går vi trolig inn i en tid med mindre høykonjunktur (det er vanskelig å si om vi vil få lavkonjunktur), men i alle fall vil det kunne åpne for mer oljepenger.

Poenget mitt er at vi ikke bør bruke oljepenger i Norge ukritisk, men vi må se handlingsregelen i lys av tilstanden i økonomien. Det er viktig å opprettholde målet om en stabil økonomisk utvikling, ikke kortsiktig politisk gevinst gjennom samferdselsløft.

t!g sa...

Sp forutstter vel at det blir labkonj. de neste årene, noe som er relativt sansynlig. Så forslaget deres er egt ikke et forslag, kun dagens praksiss av handlingsregelen. At ingen journalister ser dette er ganske tragisk.

Mer u-hjelp sier du? Kan du først vise til noen suksesshistorier etter 60 år med u-hjelp? Husk at u-hjelp ikke er nødhjelp, men derimot et forsøk på å oppnå økonomisk vekst. Se til sammenligning på landene i Øst-Asia, som har opplevd 30 år med sterk vekst, og som var like fattig som afrikanske land på begynnelsen av 1970-tallet.

For all del, u-hjelp KAN fungere. Men dagens system fungerer tydeligvis ikke, og intil videre er økt u-hjelp (i hovedsak) bortkastede penger.

Henrik Akselsen sa...

"Er det nødvendig å bruke alt på seg selv?"

Å investere i vei er jo som regel ikke noe tap, særlig ikke hvis det gjelder stamveinettet. Å bruke penger på vei blir derfor en litt rar formulering, som å "bruke" penger på børsfond.

Filip Rygg sa...

helge: veldig enig i din betraktninger

t!g: enig i at det er noen journalister som ikke har gjort jobben sin, men jeg er vel ikke helt overbevist om at Sp alltid vet hva de gjør. Når det gjelder u-hjelp så kan jeg være enig i at vi har mange mislykkede prosjekter. Men selv om et sykehus i Norge blir dyrere enn planlagt og mindre effektivt enn forutsatt, så slutter vi ikke å bygge sykehus. At noe ikke fungerer tilfredsstillende er i denne sammenheng ikke et argument for å slutte, men for å endre det slik at det fungerer slik man har forutsatt når pengene en gang ble bevilget.

Men: Jeg hadde vel ikke tenkt at penger fra oljefondet skulle gå som ren u-hjelp i likhet med all annen bistand. Her kan man se på ulike investeringsløsninger knyttet til større konkrete infrastrukturprosjekt.

henrik: en vesentlig forskjell på veier og børsfond er at veiene må vedlikeholdes. Men er enig i at samferdsel kan være en god investering.