1. sep. 2008

Kan bestemor dø av feilmedisinering?


Noen ting må være selvsagte. En av de er at man ikke skal dø av feilmedisinering. Med all den kunnskap og ressurser som norske sykehus besitter, bør det være helt utenkelig at hundrevis dør av feilmedisinering hvert år. Men i følge VG er ikke dette utenkelig, tvert i mot, det er dagens virkelighet. Debatten om enerom ble plutselig svært uvesentlig.

Vi har alle venner og/eller familie som er eller skal på sykehus i nær fremtid. Hvilken sikkerhet har vi for at feilmedisinering ikke rammer oss? Kan en helseminister og et helsetilsyn sitte helt passive til denne kunnskapen? Det er ikke nytt at det forekommer feilmedisinering som fører til død. Det nye er tallet, som er langt høyere enn det som står beskrevet i offentlige rapporter. Likevel, et dødsfall er et for mye.

Helsetilsynets offisielle tall sier at kun et titalls mennesker dør årlig av feilmedisinering, men helsedirektør Lars E. Hanssen tror tallene i virkeligheten kan være høyere.
- Det er jo et tall som for noen er overraskende, men som jeg tror godt kan stemme, sier han til NRK.

Feilmedisinering er for oss alle og må for det norske helsevesenet være helt uakseptabelt. Vi må derfor kunne forvente at vi til neste år ikke ser de samme tallene. Hvis ikke man klarer å gi denne type grunnleggende trygghet for brukere av offentlige helsetjenester så er det ikke få hoder som bør gå. Vi kan ikke leve med politikere og direktører som kjenner disse tallene uten å handle. Noen ting må være selvsagte.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

2 kommentarer:

Elisabeth N.J sa...

Feilmedisinering er nok en av de aller største utfordringen innenfor eldreomsorgen. Mye kan nok skyldes dårlig kommunikasjon mellom instanser som hjemmesykepleie, fastlege, sykehjem og sykehus. Likevel tror jeg at bedre legeoppfølging av sykehjemspasienter kanskje er det viktigste tiltaket mot feil- og overmedisinering.
Om ikke det er så mange som dør direkte av feilmedisinering, så er det nok svært mange som får nedsatt livskvalitet pg.a for mye og feil medisiner. Økt satsing på sykehjemsleger er en god KrF-sak framover tror jeg!

Filip Rygg sa...

Veldig enig med deg. Flere sykehjemsleger er viktig. Det er mulig vi må diskutere vilkårene til for feks fastleger. Det er vanskelig å ha gode nok lønnsvilkår på et sykehjem når man som fastlege kan tjene 2 mill.