8. sep. 2008

Spennende rettsak i Haag


I dag begynte høringen om Russlands påståtte overgrep i Sør-Ossetia og Abkhasia. Det er tvilsomt om Russland vil anerkjenne den internasjonale domstolen i Haag, men det er utvilsomt en viktig og spennende rettsak.

Georgia anklager Russland for krigsforbrytelser og andre brudd på menneskerettighetene i de georgiske utbryterrepublikkene fra 1993 til 2008. Det er altså ikke bare det som skjedde under Russlands brutale invasjon, men dette handler om overgrep som skal ha pågått i 15 år.

- Jeg tror vi har en sterk sak, og vi tror dessuten at å ty til domstolen vil forbedre situasjonen i Georgia, sier ambassadør Maia Panjikidze til Reuters.

Slik jeg ser det, er begge parter skyldig i brudd på menneskerettigheter og internasjonal lov. Men det er tvilsomt om noen vil bli dømt. Mangel på nok bevis og det faktum at Russland er en stormakt vil (dessverre) gjøre det svært vanskelig å få en dom. Men det er interessant å merke seg at FN har satellittbilder som viser helt tydelig ødeleggelsene av etnisk georgiske landsbyer i Sør-Ossetia. I følge Dagbladet viser analyser av satellittbildene at landsbyene i nærheten av den sørossetiske hovedstaden ikke var blitt ødelagt under kamphandlingene, men var blitt satt i fyr med vilje.

Rettsaken er spennende, og hvis vi skulle få en dom så vil det kanskje ikke få en praktisk og umiddelbar betydning, men det ville vært en symbolsk seier uten sidestykke for Georgia.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

Ingen kommentarer: