14. okt. 2008

Når "vellykkede" blir fattige


Mens vi vanligvis har forklart fattigdom som et resultat av rusavhengighet, samlivsbrudd og dårlig integrering, er vi i ferd med å få en ny gruppe som må tas med i begrepet fattige. Det er mennesker med høy utdanning, flotte biler, stort og fint hus og alle grunnforutsetninger for å lykkes økonomisk. Problemet er bare at de er fanget av høy gjeld, høyt forbruk og for mye bruk av kreditt. Vi er allerede i ferd med å se en rekke såkalt "vellykkede" gå personlig konkurs.

Det er alvorlig for et land når antall personlige konkurser øker daglig. Det er alvorlig når stadig flere biler, hus, båter og hytter må selges gjennom tvangssalg. Det er alvorlig når folk flest ikke klarer å betjene egen boliggjeld.

Ja, noe er selvforskyldt og noe skyldes kanskje bankens ukritiske utlåning. Men uansett er dette et alvorlig problem for velferdssamfunnet og for norsk økonomi.

Over hele verden skjer det samme. Banker må reddes fra konkurs, privatgjelden er rekordhøy, antall råtne lån er rekordhøy og børsene er rene jojoer. Det er i en tid som denne at det er viktig med politisk lederskap. Og ikke minst må vi alle være klare til å hjelpe.

Førstkommende helg arrangerer Bergen KrF en storbykonferanse. Der vil KrF'ere fra de største byene i Norge diskutere fattigdom. Det vil både handle om rusavhengighet og barnefamilier som sliter, og det vil handle om de som i utgangspunktet skulle ha klart seg bra, men pga høye lån nå sliter.

Selv har jeg vært i kontakt med mange unge mennesker som sitter med lån de nå sliter med å betjene. Problemet er at de heller ikke kan selge pga liten interesse i markedet. Man er med andre ord fanget i egen bolig.

Når desperasjonen tvinger familier til å bruke kredittkort for å betjene eget boliglån så er det noe som er galt.

Jeg håper for all del at renten går ned. Jeg håper også at staten evner å ta grep i forhold til studielånene, og at man sikrer offentlige investeringer som igjen kan sikre arbeidsplassene.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

2 kommentarer:

Kristin Fauskanger Ekberg sa...

Heilt sant!!
Du skrive bra og fengande;-)

Hadde det ikkje vore for at du var ein så dyktig politikkar ville eg anbefalt deg å bli journalist;-)

Filip Rygg sa...

takk for skryt :)