15. okt. 2008

Skattelistene: Se og Hør mentaliteten


Vi nordmenn elsker å snoke, men hater å innrømme det. Bare på VG Nett ble det i fjor ble det gjennomført mer enn 29 millioner søk i skattelistene for 2006. Nå er skattelistene for 2007 lagt ut og vi kan helt sikkert vente oss minst like mange søk i år. Det er ikke så rart at folk flest liker å se hva andre har i inntekt og formue, men er det bra for samfunnet?

Flere mener skattelistene sikrer oss innsyn i hva de folkevalgte og hva toppledere i offentlig vikrsomhet tjener. Det stemmer ikke. Det innsynet har vi allerede. Vil man vite hva som betales ut i stortingslønn, i bonuser og andre lønninger så står dette på http://www.stortinget.no/ og i årsmeldingene. Skattelistene gir faktisk et mindre korrekt bilde, for der blir renteutgifter mm trukket i fra. Jeg har ofte vært forundret over hvor "feil" min inntekt er oppført i skattelistene. Skattelistene viser deg bare netto inntekt og formue.

Noen mener det er viktig å ha kontroll på hva toppledere i det private næringsliv tjener. Det har jeg problemer med å forstå. Hvorfor skal du og jeg vite hva et privat firma utbetaler i lønn til sine ledere? Har vi noe med det? Hadde vi vært eier i bedriften så ville dette kommet frem på generalforsamlingen. Men er jeg ikke eier i bedrfiten så har jeg ikke noe med lønnsnivået der.

Spesielt på venstresiden i norsk politikk er det flere som mener at skattelistene er viktige for debatten om rettferdigheten i skattesystemet. Det blir ganske banalt. Hvis man trenger å vite hva man må betale i skatt når inntektene er så og så høy så finnes det nok av oversikter for det.

Hva er så galt med å ha skattelistene åpne og tilgjengelige? For det første så mener jeg at dette handler om at noe må få være privat. Det er ikke alt vi har noe med.

På samme måter som vi ikke kan kreve å ha kameraer plassert hjemme i stuene til folk, trenger vi heller ikke å ha fullt innsyn i folks inntekt og formue.

Et annet viktig moment er dette med trygghet. Skattelistene vet vi blir brukt av kriminelle. Gjennom skattelistene finner man potensielle ofre. Vi skal ikke se bort i fra at en rekke søk i år nettopp kommer fra folk som har uærlige hensikter.

Det siste jeg mener vi må diskutere, er hvordan vi ønsker å ha dette samfunnet. Skal det være storebror ser deg i alle saker? Skal det være slik at husverter kan sjekke mulige leietakeres inntekt før de evt får leie?

Skal det være slik at barn kan søke opp hvem av foreldrene i klassen som tjener minst? Skattelistene synliggjør tross alt ikke bare hvem som er rikest.

Ingen av oss liker å innrømme at vi snoker i andres inntekter og formuer. Jeg har gjort det mange ganger. Men jeg liker ikke at andre snoker i min inntekt. Kanskje vi alle sammen kan slutte?
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

6 kommentarer:

kalle sa...

ganske kommunistisk å ha skattelistene åpne. "Herlig å kunne henge ut disse rike idiotene"

Anonym sa...

Jeg synes det er hårreisende at et flertall i Stortinget ønsker at skattelistene legges ut på internet åpent for alle. Disse tilhører privatlivet, og er ren og skjær snoking basert på nysgerrighet. Hva man betaler i skatt er en sak mellom ligningsmyndigheter og den enkelte skattebetaler. At det er nyttig for offentigheten å få disse opplysningene er bare rent tøv. Dette er Janteloven på sitt verste, personalisert ved SV som skal ta alle rike og sette de i skamkroken. Det er bra at dette blir siste periode for SV i regjering.

Anonym sa...

Jeg er sterkt imot offentliggjøringen av skattelistene, men min største hat mot dette, er den vekt denne begivenheten har fått i media.

Det er bare å se på forsidene til vg.no f.eks i dag. Det er hårreisende hvor mange av sakene som har med skattelistene å gjøre.

Jeg kunne kanskje vært med på at listene skulle ha blitt offentliggjordt viss det hadde blitt forbudt for media å snakke om noe som har med dem å gjøre, og også å hente informasjon fra dem, og bruke i andre sammenhenger.

Generelt sett skulle jeg ønske de ikke ble lagt ut.
Det er for lett å dømme noen ved å bruke dem.
Dette er vel den største grunnen til at jeg ikke bruker den, eller liker den.
Jeg har ingen interesse å ha en venns lønning i hodet når jeg kommuniserer med han, det gjør at jeg får en feil vinkling på alt.

Anonym sa...

Ref:Jeg synes det er hårreisende at et flertall i Stortinget ønsker at skattelistene legges ut på internet åpent for alle.

Når det er så stor motstand mot å offentligjøre ligningstall. Hva med å begrense dette til å offentligjøre
alle på stortinget - både aktive og pensjonister - og la vanlige folk slippe?? Da kan folk med vanlig inntekt følge med på

Anonym sa...

det er lett å dømme folk utifra hva man tjener, enten det går den ene eller andre veien. Norge er et sosialistisk land hvor staten og det offentlige skal ha innsyn i absolutt alt. vi har blitt et overvåkningssamfunn hvor vi ikke lenger innebesitter privileget av å kunne skjærme vårt eget privatliv.

Filip Rygg sa...

veldig enig med kommentarene her.. Og forslaget om at Stortingsrepresentantene skal ha offentlig ligning synes jeg er helt greit.