16. mar. 2015

Skatt på gaver fra mor


I følge Skatt Vest må frivillige i organisasjonen Ungdom i Oppdrag nå betale skatt på gaver som de får fra familie og nære venner. Dette til tross for motsatt konklusjon i alle de andre skatteregionene.
Avisen Dagen har i dag et større oppslag om en frivillig medarbeider som nå får en skattesmell på 30.000 fordi han ikke har betalt skatt på gaver han mottok fra nær familie. I flere organisasjoner er det slik at man er avhengig av hjelp fra venner og bekjente for å kunne arbeide fulltid. Frem til 2009 skattet man ikke av slike gaver i det hele tatt, men etter et oppslag i Vårt Land det året, ble det regelen at man måtte betale skatt for gaver gitt fra bekjente og menigheter, men altså ikke for gaver fra nære venner og familie.

Dette har nå de aller fleste skattekontor akseptert. Men etter en klagerunde hos Skatt Vest gikk det galt. For den det gjelder er dette selvsagt svært krevende, men konsekvensene for andre er vel så ille. Det er vanskelig nok fra før av å skaffe nok inntekter for å kunne bli volontør i ulike organisasjoner.

Finansdepartementet må rydde opp. Det kan ikke være slik at de som med hjelp fra sine foreldre, arbeider frivillig et helt år, skal straffes av vrange skattekontor. Det må selvsagt være lik praksis i hele landet og praktiseringen må være slik at vi får mer frivillighet, ikke mindre.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

Ingen kommentarer: