6. nov. 2008

Økonomi, ikke politikk!


Endelig! DnB NOR senker renten med 0.5%. Jeg har flere ganger tatt til orde for lavere rente, men selv jeg forstår at rentenivå ikke kan vedtas politisk. Nå fratar ikke det meg for å mene noe om rentenivået, men rentesatsene avhenger av økonomiske forhold. Det handler om pengemarkedsrentene, styringsrenten og selvsagt en markedsvurdering. Hadde 100.000 nordmenn valgt å forlate DnB NOR så ville renten antakelig gått enda mer ned.

Mange politiker prøvde å score billig poeng i rentedebatten. Til og med facebook ble brukt av ledende finanspolitikere som en aksjon mot DnB Nor. Ganske morsomt. Men, jeg er glad for at vi nå får lavere utgifter hver måned, det er nok av andre ting som har blitt dyrere.

Når ikke rentenivået kan avgjøres politisk, så er det mange andre forhold som vedtas i kommunal og statlig sektor. Feks eiendomsskatt, formueskatt, gebyrnivå, inntektsskatt, forskjellige avgifter mm. Her bør man ta en grundig gjennomgang. I dag tvinger staten kommunene til å innføre eiendomsskatt. I Bergen vil vi gjerne kutte eiendomsskatten, men da blir vi straffet av staten. Skjønnsmidler får man bare dersom hele inntektspotensialet er tatt ut.

Jeg er ikke den som roper høyest om skattekutt, men noe fornuft må det være!
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

1 kommentar:

Anonym sa...

tja, alt er vel politikk?