9. des. 2008

80.000 ledige i 2009?


I en fersk prognosene for arbeidsledighet kommer NAV med dårlige nyheter for det norske arbeidsmarkedet. De forventer at det ved utgangen av 2009 vil være et sted mellom 75.000 og 80.000 ledige. Det er dramatisk. Både for de det gjelder og for samfunnet. For de som mister jobben er det liten trøst i at rentene endelig går ned eller at regjeringen i februar vil legge frem en krisepakke, minst 4 måneder for sent.

Å miste jobben er ingen ubetydelig sak. Manglende handling fra styrende myndigheter er en ganske brutal julehilsen til de som nå har mottatt permitteringsvarsel. Særlig i bygg- og anleggsbransjen er det nå tegn på stor ledighet.

Byrådet bestående av Høyre, Frp og KrF i Bergen, har i sitt fremlegg til budsjett tatt dette på alvor. Derfor øker satsingen på skolebygg ganske dramatisk. Hele 415 millioner skal nå brukes de to neste årene for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på skolebygg. De kommunale veiene skal skinne når vedlikeholdsetterslepet tas igjen med 75 millioner. I nasjonal sammenheng er ikke dette gigantisk, men Bergen tar sitt ansvar. Det burde også staten gjort.

Høy ledighet vil få store økonomiske konsekvenser for kommunene. Det betyr reduksjon i viktige skatteinntekter og økte sosialutgifter. Når vi samtidig har en underfinansiert barnehagereform(700 millioner), eldrebølgen nærmer seg og stadig mer øremerkes, ja da har vi en ganske håpløs situasjon.

For norske arbeidstakere. For kommunene. Og for alle enkeltmenneskenes skyld. La oss få en ny regjering.

En regjering som vet å handle får krisen setter langvarige spor. En regjering som evner å legge gamle ideologiske prisnipp vekk for å få til konstruktiv samhandling. En regjering som setter tryggheten til enkeltmenenskene foran politisk prestisje. Jeg gleder meg til valget i 2009.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

3 kommentarer:

Kristin Fauskanger Ekberg sa...

Stemmer, stemmer!:)

Anonym sa...

http://www.na24.no/article2462416.ece

Anonym sa...

Vi kan være hjertens enige om at arbeidsledighet er roten til alt vondt, men i forsøket på å vinne et politisk poeng, utviser du dessverre en nesten skremmende historieløshet. Vet du hvor lenge det er siden vi hadde over 100.000 ledige i fedrelandet? 2005. Akkurat. Det er hele tre år siden. Og hvem satt i regjering da? Akkurat. Det gjorde dere.