28. okt. 2008

Syting overdøver ofte det viktigste


Mens finanskrisen fikk en umiddelbar rednindspakke på mange milliarder, får de fattige i Afrika ingen ekstraordinær redningspakke. Mens barnehagesektoren nå får nye milliardbeløp, står utviklingshemmede uten bolig svært mange steder i Norge.

Syting nytter, men gir samfunnet liten nytte.

Norge har enormt store ressurser som skal fordeles hvert eneste år i statsbudsjett og kommunebudsjetter. Vi har et svært moderne og velutviklet helsevesen, vi har mange institusjoner for høyere utdanning og vi har på tross av at vi er så få, gode transportveier. Til tross for dette har vi aldri før hatt flere interesseorganisasjoner og flere nyhetsoppslag knyttet til enkeltsaker der man mener at ting ikke fungerer. En rekke politikere har også gjort det til sitt fremst varemerke å klage på alt som ikke fungere. I flere sammenhenger opplever man at sytingen overdøver det viktigste.
.
Miljø- og utviklingsminister, Erik Solheim sier han vil starte et korstog mot sytingen. Det korstoget blir jeg gjerne med på. Men i likhet med KrF, har også SV en rekke ting som må tas et oppgjør med. Vi er nemlig alle bitt av denne sytekulturen. Det kan virke som om det ligger i blodet. Kanskje Norge skulle fått sin egen klagemur?

Vi er ikke lenger født med ski på bena, men med syting på tunga.

KrF ønsker å være en stemme for de stemmeløse. Det er ikke uten grunn at barnehagesektoren har blitt tilført enorme summer de siste årene. Selvfølgelig er det viktig å sikre alle som trenger det en barnehageplass, men det er ikke til å stikke under en stol at barnehageforeldrene representerer en sterk og høyrøstet velgergruppe. Selv vil jeg få gleden av dette da mitt barn etterhvert vil ha behov for en barnehageplass, men om samfunnet egentlig skulle prioritert denne sektoren så stort før vi fikk gjort en rekke ting på andre felt er jeg ikke så sikker på.

Alt for ofte evner man ikke å se at noe er viktigere enn andre ting. Alt for ofte er det media og interessegruppene som avgjør hva som skal prioriteres. Alt for ofte blir idealismen lagt i en skuff når avisen ligger oppslått på skrivebordet.

Blant de stemmeløse i Norge og verden vil jeg spesielt nevne: utviklingshemmede, barn av rusavhengige, psykisk syke mennesker, fattige mennesker i u-landene, mennesker utsatt for grove menneskerettighetsbrudd, klimaflyktningene og forfulgte mennesker pga sin tro. Listen kunne vært mye lengre, kanskje du har noen?
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

6 kommentarer:

Anonym sa...

Norge, hva faen er dette? Uten OLJA vil dette landet gruses tilbake til steinalderen umiddelbart. Infrastruktur, næringer som ikkje er oljerelaterte, kostnadseffektivitet i det offentlige, velferdssytem, landbruk osv er totalt forsømt. DET MÅ VÆRE LOV Å STILLE SPØRSMÅL OM HVA SOM VIL SKJE DEN DAGEN FOSSILT BRENNSTOFF BLIR ERSTATTA AV NOE ANNET!!!!!!!!!!!!!!

ALLE VET AT MED SELV DISSIMILIS VED RORET HADDE NORGE VÆRT I VELFERDSTOPPEN NÅR OLJEMILLIARDENE HAR HAGLA INNOVER LANDET SISTE DE 40 ÅR.

Asbjørn Berland sa...

Eg vil gjerne legge til ei gruppe i samfunnet som er stemmeløse, nemlig dei ufødte borna. Gløym for all del ikkje dei. Det er jo dei som faktisk bokstavelig talt er stemmeløse

Henrik Akselsen sa...

En stemme for de stemmeløse. Det er potensielt et sabla bra valgkampslagord.

Filip Rygg sa...

anonym: vet ikke helt hva du sikter til, selvsagt skal vi stille spørsmål. Men det finnes ting som er viktigere enn mye av det som får vår oppmerksomhet.

asbjørn: veldig enig! De ufødte barna er utrolig viktig å være en stemme for!

henrik: ja det er sant, kanskje det bør være vår hovedparole

Henrik Akselsen sa...

Sigvart Dagsland kommer kanskje til å kreve royalties da.

Anonym sa...

I kjent politiker stil angriper Erik Solheim Frp for syting i stedet for å diskutere sak. Han tar mannen. Er ballen utagbar for ham? På veispørsmålet trengs det vel lite informasjon for å vite at Norges veiprioritering er noe anderledes enn de europeiske land vi kan sammenligne oss med. Det er og et faktum at vegdirektoratet for en tid tilbake var ute og mente at flere titalls liv kunne spares i året hvis man hadde hatt motorveier mellen de store byene. Enhver som har prøvd å komme forbi et tungt lastet vogntog på vinterstid skjønner godt grunnen. Reell kritikk må ikke feies over til en person debatt hvor alle skal stå sammen og juble i hallelulja kort over hvor bra vi har det her i landet ellers er en sytete. På en rekke områder ligger desverre Norge langt bak de vi naturlig kan sammenligne oss med. Vi er for eksempel nordens mest korrupte land. For ikke så lenge siden brukte Aftenposten forsiden pluss to sider inne i avisen på en artikkel om korrupsjon. Det var Eva Joly som hadde vært ute og "sytt" om at vi ikke hadde tatt noen offentig ansatte i korrupsjon på en årrekke. Hun mente at så prektige var vi ikke og måtte tåle pepper i media. Aftenposten hadde undersøkt saken og funnet sensasjonen som ga ståtet til utgavens største forside oveklrift. En saksbehandler i en vestlandsbygd skulle ha mottatt en flaske brennevin i forbindelse med behandling av en byggesøknad. Det dreier seg vel om en to-tre hundre kroner til en person i en posisjon som omtrent er nederst på rangstigen over beslutningstakere. I Norge for kort tid siden var det en sensasjon som fikk krigstyper på forsiden i Aftenposten. Idag hadde det vel knapt blitt en liten notis inne i avisen. Eva Joly´s "syting" har skaffet noen resultater. Erik Solheims hallelulja kor sikrer at ingen kritiske røster tør uttale seg. Og så lenge Erik Solheim har en bedre vei opp til hytta enn det han finner i et u land så skal ingen "syte" over norske veier. Til trafikk ofrene og deres familier, dø og bli forkrøplet i stillhet. Ikke syt. FN har talt. Du har det godt. Du vet det bare ikke selv.